Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.11.2022/Pykälä 460

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Uudenkaupungin kaupungin vaakunalogo.

 

 

 

Vammaisten palvelutalo Merililjakodin lähihoitajan vakanssin 1536 lakkauttaminen ja uuden sairaanhoitajan vakanssin perustaminen lakkautetun tilalle / täyttölupapyyntö

 

Sosiaalilautakunta 17.11.2022 § 168 

 

 

Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Marika Lehtinen

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Hallintosäännön 53 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää virkojen ja työsopimussuhteiden perustamisesta talousarvion puitteissa, virkojen lakkauttamisesta ja nimikkeen muuttamisesta.

 

Merililjakotiin sijoitettu lähihoitajan vakanssi 1536 on vapautumassa 19.11.2022 alkaen. 

 

Palvelutalo Merililjakoti on 15-paikkainen, täysi-ikäisille vammaisille henkilöille tarkoitettu asumispalveluyksikkö. Henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Lähihoitajia yksikössä on yhteensä yhdeksän ja työ on kolmivuorotyötä. Merililjakodissa on vakinainen palveluyksikön esimiehen vakassi, johon kuuluu myös sairaanhoitajan tehtäviä. Esimiehen ollessa poissa, ei yksikössä ole ollut tarjota sairaanhoitajan palveluja. 

 

Sosiaalipalvelujohtaja esittää yksikön toiminnan turvaamiseksi lähihoitajan vakanssin muuttamista sairaanhoitajan vakanssiksi, jonka tehtäviin kuuluu myös yksikön varaesimiehen tehtävät. Varaesimiestyön osuus työajasta olisi 40 % ja sairaanhoitajan tehtävät 60 %. 

 

Sairaanhoitajalle/varaesimiehelle on laadittu tehtäväkuvaus.  Päivittäiseen työhön on sisältyisi:

 

Asukkaiden perushoidosta huolehtiminen ja asukkaiden ohjaaminen,

tukipalvelujen toteuttaminen, hoidon tarpeen arviointi, lääkärin konsultaatiot ja lääkärinkierron asioista vastaaminen, lääkehoidosta vastaaminen yhdessä esimiehen kanssa, toimiminen osana moniammatillista tiimiä sekä yksikön tiimivastaavana.

Vastuutehtäviä olisivat; diabetes- ja verenpainetautien vastuuhenkilö, hygieniavastaava, kuntoutus-, kinestetiikka- ja ergonomia. Lisäksi muut sairaanhoidolliset tehtävät yhdessä esimiehen kanssa: mm. laboratorionäytteiden otto, rokottaminen, haavanhoidoista vastaaminen ja laatutyö, Hilmo, työturvallisuus, pelastusturvallisuus,  asiakasturvallisuus sekä koulutussuunnittelu ja kehittämistyö. Varaesimies vastaa osaltaan työvuorosuunnittelusta, henkilöstöresurssin suunnittelusta ja listasuunnittelupalavereista sekä vastaa tarvittaessa yksikköpalavereistä esimiehen ollessa poissa. Palveluyksikön esimiehen sijaistaminen sisältyy työnkuvaan.

 

Kaupungin organisaatiosta ei ole siirrettävissä työntekijää sairaanhoitajan tehtävään.  Palkkausmäärärahat on varattu sosiaali- ja terveyskeskuksen vuoden 2022 talousarvioon. Sairaanhoitajan/varaesimiehen ja lähihoitajan peruspalkan ero on noin 4600 € vuodessa.

 

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sairaanhoitajan tutkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994) mukainen kelpoisuus.

 

Hallintosäännön 56 §:n mukaan vakinaisten ja yli 12 kuukauden määräaikaisen palvelussuhteen täyttämiseen vaaditaan täyttölupa, jonka myöntää kaupunginhallitus.

 

Esittelijä: Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Lahtinen

 

Päätösehdotus: Sosiaalilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että

1. Merililjakodin lähihoitajan vakanssi 1536 lakkautetaan 21.11.2022 alkaen,

2. perustetaan samasta ajankohdasta alkaen sairaanhoitajan vakanssi ja

3. kyseinen sairaanhoitajan työsuhde vakanssinumero 1536 saadaan täyttää toistaiseksi voimassa olevana.

Lisäksi sosiaalilautakunta päättää, että lautakunnan edustaja ei osallistu tämän vakanssin rekrytointiprosessin haastatteluihin.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  Lautakunnan edustajaksi tämän vakanssin haastatteluihin valittiin Kati Torppa.

 

______

 

 

 

Kaupunginhallitus 21.11.2022 § 460  

944/01.01.00.03/2022 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää

- ottaa lisäasian käsittelyyn,
- lakkauttaa Merililjakodin lähihoitajan vakanssin 1536 21.11.2022 alkaen,
- perustaa samasta ajankohdasta alkaen sairaanhoitajan vakanssin ja
- antaa sosiaalilautakunnalle luvan täyttää sairaanhoitajan työsuhteen vakanssinumero 1536 toistaiseksi voimassa olevana.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että seuraavaksi käsiteltiin asia nro 9 "Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2023 - 2025 taloussuunnitelma".

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa