Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.08.2022/Pykälä 331

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Uudenkaupungin kaupungin vaakunalogo.

 

 

 

Sorvakonniemen kunnostuksen vaiheen 2 urakoitsijan valinta / toteuttamislupa

 

Tekninen lautakunta 24.08.2022 § 60 

 

 

Valmistelija: Työpäällikkö Mikko Jalonen

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Tekniset ja ympäristöpalvelut on pyytänyt tarjouksia Sorvakonniemen vaiheen 2 kunnostamisesta julkaisemalla tar­jous­pyyn­nön www.tarjouspalvelu.fi/uu­si­kau­pun­ki-si­vus­tol­la sekä jät­­mäl­lä han­kin­ta­il­moi­tuk­sen Hilma-kanavaan 28.06.2022.

 

Ura­koit­si­jan va­lin­ta­pe­rus­tee­na on kokonaistaloudellisesti edul­li­sim­man tar­jouk­sen jättänyt ura­koit­si­ja. Tarjousten vertailuperusteena käy­te­tään ko­ko­nais­urak­ka­hin­nan (mak­si­mi­pis­teet 80) lisäksi yksikköhintaluettelon mukaista ko­ko­nais­hin­taa (maksimipisteet 20).

 

Määräaikaan 10.08.2022 klo 12.00 mennessä tarjouksen jätti viisi (5) ura­koit­si­jaa.

 

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti Vakka-Suomen Maan­ra­ken­nus Oy ko­ko­nais­hin­taan 289.300 € (alv 0).

 

Talousarviossa 2022 on kustannuspaikalla 9218 Sorvakonniemi in­ves­toin­ti­mää­­ra­haa 729.000 €.

 

Kaupunginhallituksen seuraavassa kokouksessa pyydetään lupaa hank­keen toteuttamiselle

 

Esittelijä: Tekninen johtaja Jari Nikkari

 

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että Sorvakonniemen kunnostuksen vaiheen 2 urakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättänyt Vakka-Suomen Maanrakennus Oy 09.08.2022 päivätyn tarjouksen mukaisesti kokonaishintaan 289.300 € (alv 0).

Päätös on ehdollinen siihen asti, kunnes kaupunginhallitus on antanut hankkeelle toteuttamisluvan.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 

Kaupunginhallitus 29.08.2022 § 331  

459/02.08.00/2022 

 

Talousarvion mukaan kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien 100.000 euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen.

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa luvan Sorvakonniemen kunnostuksen vaiheen 2 toteuttamiseen.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että asian käsittely keskeytettiin klo 19.52. ja siirryttiin seuraavaan asiaan nro 26. Asian käsittelyä jatkettiin klo 19.56.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa