Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.10.2022/Pykälä 370

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Uudenkaupungin kaupungin vaakunalogo.

 

 

 

Asiakirjojen antamisesta perittävät maksut

 

Kaupunginhallitus 03.10.2022 § 370  

709/02.05.00.00/2022 

 

Valmistelija: Tiedonhallintapäällikkö Outi Verha

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Hallintosäännön 89 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää asiakirjojen antamisesta perittävien maksujen perusteista ja euromääristä.
 

Pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään sivukohtainen maksu.

Jos tiedon esille hakeminen vaatii erityistoimenpiteitä, tiedonhausta peritään kiinteä perusmaksu, joka porrastetaan haun vaativuuden mukaan. Kopiosta ja tulosteesta peritään tällöin kiinteän perusmaksun lisäksi sivukohtainen maksu.

Jos asiakirja ei ole yksilöitävissä ja löydettävissä viranomaisen julkisuuslain mukaisesti pitämästä asiakirjarekisteristä ja tiedonhaun erityistoimenpiteitä vaativa tieto asiakirjasta annetaan suullisesti tai antamalla asiakirja viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi taikka lähettämällä sähköpostin välityksellä, aiheutuneita kustannuksia vastaavana maksuna peritään vain kiinteä perusmaksu tiedonhaun vaativuuden mukaan porrastettuna.

Julkisuuslain 34 §:ssä on säännökset siitä, milloin tiedon antamisesta ei peritä maksua ja minkälaisia maksuja voidaan periä.
 

Tiedon antaminen asiakirjasta on pääsääntöisesti maksutonta, kun:

1) asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti
2) asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi
3) julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse
4) sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään asianosaiselle sähköpostitse
5) pyydetyn asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvoitteen piiriin.
 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää vahvistaa asiakirjojen antamisesta perittävät maksut hallintosäännön 89 §:n mukaisesti 1.11.2022 lukien seuraavasti:

1. Tavanomaisesta tiedon antamisesta pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta perittävän sivukohtaisen maksun määrä on:

oikeaksi todistettava ote tai jäljennös                      2,50 €/sivu
oikeaksi todistamaton jäljennös                               2,00 €/sivu
seuraavilta sivuilta
A4-koko                                                                   0,50 €/sivu
A3-koko                                                                   1,00 €/sivu

Asianosaisille lähetettävistä pöytäkirjanotteista ei peritä maksuja.

Mikäli sähköpostitse lähetettävä asiakirja ei ole alun perin sähköisessä muodossa, peritään maksu skannatulta sivulta seuraavasti:

ensimmäinen sivu                                                    2,50 €/sivu
seuraavilta sivuilta
A4-koko                                                                    0,50 €/sivu
A3-koko                                                                    1,00 €/sivu

2. Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta asiakirjasta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään kiinteä perusmaksu, joka on porrastettu tiedonhaun vaativuuden mukaan seuraavasti:

Normaali tiedonhaku (työaika alle 2 h)                        30 €
Vaativa tiedonhaku (työaika 2 - 5 h)                            60 €
Hyvin vaativa tiedonhaku (työaika yli 5 h)                  160 €

Perusmaksun lisäksi peritään kultakin sivulta 0,50 €/sivu.

3. Mikäli tiedonhakua pyydetään kiireellisenä, porrastettu perusmaksu voidaan korottaa kaksinkertaiseksi.

Edellä mainittua porrastettua kiinteää perusmaksua sovelletaan myös tiedonhaun erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamiseen asiakirjasta suullisesti sekä siihen, kun asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi ja kun tieto lähetetään sähköpostin välityksellä.

Maksuihin lisätään arvonlisävero, milloin kysymyksessä on arvonlisäverolaissa tarkoitettu verollinen toiminta.

Lähetettäessä asiakirjoja ja kopioita postitse peritään lisäksi todelliset postikulut.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa