Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.10.2022/Pykälä 410

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Uudenkaupungin kaupungin vaakunalogo.

 

 

 

Uudenkaupungin pääomasijoitusrahaston lakkauttaminen 31.12.2022

 

Kaupunginhallitus 24.10.2022 § 410  

797/02.05.06/2022 

 

Valmistelija: Talousjohtaja Anne Takala

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

 

Uudenkaupungin kaupunginvaltuusto on 29.11.1999 päättänyt perustaa Uudenkaupungin pääomasijoitusrahaston ja hyväksynyt sen säännön. Pääomarahaston pääomaksi on siirretty 5.000.000 markkaa.  Rahaston säännön mukaan rahaston pääomasta tehdään oman pääoman ehtoisia sijoituksia paikkakunnalle sijoittuviin tai paikkakunnalle laajentaviin yrityksiin. Sijoitusten ehtona on ollut uusien pysyvien työpaikkojen syntyminen Uuteenkaupunkiin. Sijoitusten hankekohtainen yläraja on 500.000 markkaa. Kaupunginvaltuusto on 15.12.2003 § 106 siirtänyt rahastoon 600.000 euron lisäpääoman.

 

Rahasto on yli 20-vuotisen toimintansa aikana rahoittanut noin 20:tä yritystä. Rahasto ei ole kymmeneen vuoteen myöntänyt yrityksille lainoja tai tehnyt niihin uusia sijoituksia. Rahastolla on yksi voimassa oleva pääomalaina, joka epävarmana saatavana poistetaan kaupungin taseesta vuoden 2022 tilinpäätöksessä (pääoma ja korot yhteensä 123 850,89 euroa). Lainan perintä kuitenkin jatkuu osakeyhtiölain asettamin rajoituksin.

 

Nykymuotoinen pääomasijoitusrahasto on käynyt tarpeettomaksi, koska se ei enää tue kaupungin elinkeinopolitiikan toteuttamista eikä edistä uusien työpaikkojen syntymistä kaupunkiin. Lisäksi kuntien elinkeinopolitiikkaa koskeva lainsäädäntö on muuttunut, ja mm. valtiontukisäännöt ja tulkinnat kunnan toimialasta ovat tiukentuneet, ja ne rajaavat kuntien mahdollisuuksia rahoittaa yrityksiä.

 

Koska kaupunginvaltuusto on perustanut rahaston ja hyväksynyt sen säännöt, kaupunginvaltuusto päättää myös sen lakkauttamisesta.

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että Uudenkaupungin pääomasijoitusrahasto lakkautetaan 31.12.2022. Rahaston pääoma 1 067 693,45 euroa siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille. Voimassa oleva pääomalaina jää voimaan entisin ehdoin.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa