Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.11.2022/Pykälä 432

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Uudenkaupungin kaupungin vaakunalogo.

 

 

 

Kalarannan ja Rantakadun rinteen viher- ja valaistustöiden urakoitsijan valinta / toteuttamislupa

 

Tekninen lautakunta 25.10.2022 § 76 

 

 

Valmistelija: Työpäällikkö Mikko Jalonen

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Tekniset ja ympäristöpalvelut on pyytänyt tarjouksia Kalarannan ja Rantakadun rinteen viher- ja valaistustöistä julkaisemalla tar­jous­pyyn­nön www.tarjouspalvelu.fi/uu­si­kau­pun­ki-si­vus­tol­la sekä jät­­mäl­lä han­kin­ta­il­moi­tuk­sen Hilma-kanavaan 07.10.2022.

 

Ura­koit­si­jan va­lin­ta­pe­rus­tee­na on halvim­man tar­jouk­sen jättänyt ura­koit­si­ja.

 

Määräaikaan 18.10.2022 klo 12.00 mennessä tarjouksen jätti kolme (3) ura­koit­si­jaa.

 

Halvimman tarjouksen jätti Destia Oy ko­ko­nais­hin­taan 433.800 € (alv 0).

 

Talousarviossa 2022 on kustannuspaikalla 9237 Kalarannan rannan kunnostus in­ves­toin­ti­mää­­ra­haa 181.000 € ja kustannuspaikalla 9287 Vallimäen rinne (Rantakadun) investointimäärärahaa 80.000 €. Professori Mauno Vannaksen säätiö on tehnyt kokouksessaan päätöksen, että se on valmis tukemaan Sorvakon ja Kalarannan hankkeita enintään 500.000 €. Vannaksen säätiö ja kaupunki ovat allekirjoittaneet 18.6.2022 sopimuksen, jossa asiasta on sovittu. Säätiö edellyttää, että kaupunki osallistuu hankkeisiin investointiohjelmassa olevalla n. 500.000 €:lla, joka käytetään ennen säätiön rahoitusta. Säätiö tilittää avustuksen kaupungille tehtyjen ja laskutettujen töiden perusteella. Projektien on oltava valmiit vuonna 2023. Sorvakon rannan kunnostukseen on kulunut n. 300.000 €.

 

Vannaksen säätiön avustus on Kalarannan kohteeseen samansuuruinen kuin mitä kaupungilla on rahaa investointibudjetissa eli 181.000 €. Määräraha koko Kalarannan ja Rantakadun rinteen kunnostus hankkeeseen, kaupungin määrärahojen kanssa, on tällöin 442.000 €.

 

Kaupunginhallituksen seuraavassa kokouksessa pyydetään lupaa hank­keen toteuttamiselle.

 

Esittelijä: Tekninen johtaja Jari Nikkari

 

Päätösehdotus: Kalarannan ja Rantakadun rinteen viher- ja valaistustöiden urakoitsijaksi valitaan halvimman tarjouksen jättänyt Destia Oy 18.10.2022 päivätyn tarjouksen mukaisesti kokonaishintaan 433.800 € (alv 0).

Päätös on ehdollinen siihen asti, kunnes kaupunginhallitus on antanut hankkeelle toteuttamisluvan.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 

Kaupunginhallitus 14.11.2022 § 432  

460/02.08.00/2022 

 

Talousarvion mukaan kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien 100.000 euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen.

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa luvan Kalarannan ja Rantakadun rinteen viher- ja valaistustöiden toteuttamiseen.

 

Keskustelun kuluessa Jari Valkonen esitti, että kaupunginhallitus ei anna toteuttamislupaa hankkeen toteuttamiselle.

 

Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että kaupunginhallitus piti neuvottelutauot tämän asian käsittelyn aikana klo 14.12 - 14.20 ja klo 14.47 - 14.56.

Merkittiin, että kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 14.58.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa