Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.11.2022/Pykälä 430

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Uudenkaupungin kaupungin vaakunalogo.

 

 

 

Suomen kestävän kasvun ohjelman (RRF) -hankehaku Varsinais-Suomessa

 

Kaupunginhallitus 14.11.2022 § 430  

945/00.01.05/2022 

 

Valmistelija: Hallintoasiantuntija Jenni Teuri

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU). Jäsenvaltion on esitettävä kansallinen elpymis- ja palautumissuunnitelma (RRP), jotta se voi saada elpymis- ja palautumistukivälineen rahoitusta. Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa Suomen kestävän kasvun ohjelman pilarista 4, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistamista ja kustannusvaikuttavuuden lisäämistä, ja osin pilarista 3, joka koskee työllisyysasteen ja osaamistason nostamista kestävän kasvun vauhdittamiseksi. Avustusten myöntäminen jaksotetaan kahteen hakuvaiheeseen siten, että avustusten käyttöajat muodostavat katkeamattoman kokonaisuuden. Ensimmäinen haku käynnistyi vuoden 2021 lopussa ja koski vuotta 2022. Toinen haku toteutetaan syksyllä 2022 ja se koskee vuosia 2023-2025.

 

Valtionavustuksina jaettavissa oleva enimmäismäärä vuosille 2023-2025 on yhteensä 255,6 miljoonaa euroa. Haettavissa oleva valtionavustus kohdentuu eri investoinneille hankeoppaassa esitetyllä tavalla. Valtionavustus myönnetään täysimääräisenä hankkeen valtionavustukseen oikeuttaviin kustannuksiin ilman omarahoitusosuutta. Valtionavustuksiin varattu kokonaiseuromäärä perustuu valtion talousarvion momentille 33.60.61 (EU:n rahoitus kestävän kasvun ohjelmaan) tehtyihin varauksiin.

 

Varsinais-Suomen kestävän kasvun ohjelman (RFF) päätavoitteet ovat:

 

1. parantaa työelämän ulkopuolella olevien osatyökykyisten henkilöiden työllistymisedellytyksiä, työ- ja toimintakykyä ja yhteiskunnallista osallisuutta mm. kehittämällä sosiaali- ja terveyskeskusten työkyvyn tuen matalan kynnyksen palveluita

 

2.parantaa mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden ja mielenterveyskuntoutujien työhön pääsyä, paluuta ja töissä pysymistä

 

3. edistää hoitotakuun toteutumista, sekä purkaa piilevää ja tiedossa olevaa hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelkaa kehittämällä palvelujen sisältöä, palveluketjuja ja ottamalla käyttöön tarkoituksenmukaisia digitaalisia välineitä seuraavien asiakasryhmien palveluissa: 

a) lapset, nuoret ja perheet, joilla on tunnistettuja tai tunnistamattomia mielenterveys- tai päihdeongelmia tai ovat korkeassa riskissä sairastua niihin,

b) monioireiset, erityisesti väsymysoireista kärsivät,

c) julkisen sektorin perustason palveluista riippuvaiset potilaat ja asiakkaat, erityisesti ne, jotka tarvitsevat paljon palveluja tai joilla palvelutarve on pysyvä tai pitkäaikainen

 

4. vapauttaa hoitohenkilökunnan työaikaa kehittämällä tukipalvelujen ja SOTE-ammattilaisten välistä työnjakoa

 

5. ottaa käyttöön alueellisia, skaalautuvia ja kustannusvaikuttavia digitaalisia palveluita sekä vahvistaa kustannusvaikuttavuutta tukevaa tietopohjaa kehittämällä omaa tietotuotantoa ja ottamalla käyttöön kansallisesti valittuja tietosisältöjä

 

6.edistää vaikuttavuusperusteista ohjausta yhdessä kansallisen tason toimijoiden kanssa

 

Varsinais-Suomen kestävän kasvun hankehakemuksessa (rahoitushakemus 2) haetaan edellä mainittuihin toimenpiteisiin valtionavustusta 25.745.294 euroa.

 

Avustus on käytettävissä 1.1.2023 - 31.12.2025. Ennen valtionavustuspäätöstä syntyneet kustannukset voivat liittyä vain hankehakemuksen valmisteluun.

 

Hakuilmoitus:

VALTIONAVUSTUKSEN HAKEMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖSTÄ SUOMEN KESTÄVÄN KASVUN OHJELMAN HANKKEILLE VUOSINA 2023 - 2025

 

Hakuopas:

Suomen kestävän kasvun ohjelma: HANKEOPAS STM:n TOISEEN VALTIONAVUSTUSHAKUUN VUOSILLE 2023 - 2025

 

 Uusikaupunki on tehnyt muiden Varsinais-Suomen kuntien tavoin päätöksen ensimmäisen rahoitushakemuksen kohdalla viime keväänä (sosla 17.3.2022 § 53). Sosiaali- ja terveysministeriö vaatii uudet päätökset toista rahoitushakemusta varten.

 

 Hanke ei edellytä kunnilta/kaupungeilta omarahoitusosuuksia. Mikäli hankkeessa toteutettaisiin joitain sellaisia toimintakonsepteja, jotka vaatisivat kunnalta työpanoksia, niin hanke maksaa kunnan kulut näiltä osin.

 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että Uudenkaupungin kaupunki osallistuu Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hankehallinnoimaan alueelliseen kestävän kasvun hankkeeseen.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa