Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.01.2023/Pykälä 5

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Uudenkaupungin kaupungin vaakunalogo.

 

 

 

Uudenkaupungin kaupungin yleiset hankintaohjeet

 

KHALL 18.06.2018 § 204

 

Uusi hankintalaki astui voimaan 1.1.2017. Lain aiheuttamat muutokset edellyttävät tällä hetkellä voimassa olevien yleisten hankintaohjeiden uudistamista. Kaupunginhallitus on 15.10.2012 § 335 hyväksynyt Uudenkaupungin hankintaohjeiksi Kuntaliiton "Kuntien yleiset hankintaohjeet".

Hankintaohje on menettelytapaohje kaupungissa tehtäviin hankintoihin ja sisältää hankintoja koskevat yleiset periaatteet.
 

Hankintaohje on laadittu hankintalain (1397/2016) säädöksiin perustuen. Ohje käsittää kansallisen kynnysarvon ja pienhankintojen kokoisia hankintoja. EU-kynnysarvon mukaisissa hankinnoissa on lainsäädännössä tarkat menettelytapaohjeet. Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä sekä turvata tarjoajille tasapuoliset mahdollisuudet julkisten hankintojen tarjouskilpailussa. Pienhankintoihin ei sovelleta hankintalakia, mutta niissä noudatetaan julkisten hankintojen perusperiaatteita.

Digitalisoituminen ja siihen liittyvän lainsäädännön kehittyminen ovat muuttaneet hankintaprosesseja sähköiseen muotoon. Sähköisiä hankintaprosesseja varten kaupungille on hankittu Cloudia-hankintajärjestelmä, jota kautta kilpailutetaan kynnysarvot ylittävät hankinnat sekä pienhankinnat.

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Uudenkaupungin kaupungin hankintaohjeen.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 ______

 

KHALL 14.12.2020 § 431

Hankintaohjetta on tarpeen päivittää, koska mm. Kuntahankinnat Oy ja Hansel Oy ovat fuusioituneet Hansel Oy:ksi ja EU:n kynnysarvot ovat muuttuneet.

 

Merkittävin toiminnallinen muutos on, että suorahankintarajaa ja viranhaltijapäätösten tekemisen alarajaa esitetään korotettavaksi 15 000 euroon, koska pienten hankintojen kilpailuttaminen on työlästä eikä se ole kaupungin kannalta kokonaistaloudellisesti järkevää. Kevennettyjä hintatiedusteluja ja -kyselyitä kannattaa tehdä tarvittaessa.

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan päivitetyn Uudenkaupungin hankintaohjeen. Hankintaohje tulee voimaan 1.1.2021.

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 Merkittiin, että talousjohtaja Anne Takala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.16.

 

 ______

 

 

Kaupunginhallitus 16.01.2023 § 5  

1158/00.01.01.03/2023 

 

Valmistelija: Talousjohtaja Anne Takala

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Kaupungin hankintaohje on pääosin ajantasainen, mutta siihen on tarpeen tehdä joitakin päivityksiä ja lisäyksiä. Merkittävimmät muutoesitykset:

 

-          5. Kynnysarvot ja kilpailuttaminen

 

Lisätty maininta mahdollisuudesta jakaa hankintasopimus erillisiin osiin. Tavoitteena on, että pienemmät yritykset voivat osallistua tarjouskilpailuun. Hankintalain mukaan hankintaa ei kuitenkaan saa jakaa, pilkkkoa osiin, kynnysarvojen alittamiseksi.

 

Kynnysarvot on päivitetty

 

Kansallisen kynnysarvon alittavissa asiantuntija- ja muiden palvelujen hakinnassa voidaa jatkossa käyttää neuvottelumenettelyä tai suorahankintaa.

 

 

-          7. Kynnysarvon ylittävät hankinnat

 

Tarjouspyyntöasiakirjoissa on oltava mukana huhtikuun 2022 JYSE-ehtojen mukaiset maininnat pakollisista poissulkemisperusteista.

 

Hankinnassa on otettava huomioon EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki sekä tiedonhallintalaki.

 

Nämä ja muut lakisääteiset velvoitteet koskevat sekä kynnysarvon ylittäviä että sen alittavia hankintoja.

 

Muutokset ja korjaukset on merkitty ohjeeseen punaisella ja lisäykset keltaisella.

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan päivitetyn hankintaohjeen. Hankintaohje tulee voimaan 15.2.2023.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa