Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.02.2023/Pykälä 38

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Uudenkaupungin kaupungin vaakunalogo.

 

 

 

Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

 

Kaupunginhallitus 13.02.2023 § 38  

   

 

 Liitteenä kaupunginhallitukselle hallintosäännön 48 §:n nojalla toimi­tetut seuraa­vien lautakun­tien ja johtokuntien pöytäki­rjojen päätösluettelot:

 

 LAUTAKUNTA Kokouspvm

  

 Opetus- ja kasvatuslautakunta  25.1.2023

 Ympäristö- ja lupalautakunta 31.1.2023

 Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 31.1.2023  

 

  VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

 

 Liitteenä palvelukeskusten viranhaltijapäätökset.

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että koska edellä mainittujen lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöksissä ei ole tarkoituksenmukaisuuden tai laillisuuden suhteen huomauttamista, kaupunginhallitus ei ota niissä olevia asioita käsiteltäväkseen vaan antaa luvan päätösten täytäntöönpanemiselle.

 

 

 Keskustelun kuluessa Sami Virtanen esitti, että kaupunginhallitus käyttää otto-oikeutta hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan päätökseen 31.01.2023 § 12 " Nuorisovaltuuston aloite: nuorilla tulee olla oikeus vaikuttaa nuoriin liittyviin henkilöstövalintoihin Uudessakaupungissa".

 

 Tapio Pääkkö kannatti Virtasen ehdotusta.

 

Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti käyttää otto-oikeutta hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan päätökseen 31.01.2023 § 12 ja otti asian käsiteltäväkseen.

 

 Kaupunginhallitus päätti asiassa yksimielisesti, että:

 

 "Uudenkaupungin kaupungin hallintosääntöä uudistetaan keväällä 2023. Uudistuksen yhteydessä tullaan ottamaan kantaa edustuksellisten ryhmien kuten vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston puhe ja läsnäolo-oikeuksiin sekä nuorisovaltuuston aloitteeseen henkilöstövalintoihin liittyen."

 

Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti käyttää otto-oikeutta hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan päätökseen 31.01.2023 § 12 ja otti asian käsiteltäväkseen.

Kaupunginhallitus päätti asiassa yksimielisesti, että:

"Uudenkaupungin kaupungin hallintosääntöä uudistetaan keväällä 2023. Uudistuksen yhteydessä tullaan ottamaan kantaa edustuksellisten ryhmien kuten vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston puhe ja läsnäolo-oikeuksiin sekä nuorisovaltuuston aloitteeseen henkilöstövalintoihin liittyen."
-----
Muilta osin kaupunginhallitus päätti yksimielisesti antaa luvan päätösten täytäntöönpanemiselle.

 

______

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa