Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.02.2023/Pykälä 43

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Uudenkaupungin kaupungin vaakunalogo.

 

 

 

Rakennuslupaviranomaisen menettely Pyhämaan kulttuuriportaiden rakennushankkeessa 2021-2022

 

YMPLL 31.01.2023 § 14 

 

 

Valmistelija: Rakennustarkastaja Mika Pihlajaniemi

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies pyytää Uudenkaupungin kaupungin selvitystä ja lausuntoa rakennuslupaviranomaisen menettelystä Pyhämaan kulttuuriportaiden rakennushankkeessa 20.2.2023 mennessä.

 

Selvityksessä tulee kiinnittää huomiota erityisesti:

  1. Miten asianosaisia on kuultu ja millainen suostumus kiinteistön 487-4-7 osalta on hankittu? Pyydetään toimittamaan myös rakennuslupapäätös muutoksenhakuosoituksineen ja tieto onko päätös lainvoimainen.
  2. Onko asiassa ollut aiempia vaiheita, joista kantelija on kantelussaan kirjoittanut.

 

Rakennusvalvontaviranomaisen selvitys ja lausunto

 

  1. Hankkeeseen ryhtyvä on kuullut naapurit.

Kiinteistön 487-4-7 omistaja on tehnyt hakijan kanssa kirjallisen sopimuksen, jonka perusteella rakennusvalvonta on tulkinnut, että kulttuuriportaat voidaan sijoittaa kiinteistölle. Rakennusvalvonnalla ei ole ollut syytä olettaa, että osa kiinteistöstä on yksityisesti vuokrattuna, koska asia ei ole tullut ilmi kiinteistön 487-4-7 kanssa tehdystä käyttöoikeussopimuk-ksesta.

Toimenpidelupapäätös on tehty 11.2.2022 § 36 ja päätös on saanut lainvoiman.

  1. Rakennusvalvonnan tiedossa ei ole hankkeen aikaisempia vaiheita.

 

Ympäristö- ja lupalautakunta toteaa lausuntonaan, että päätös on tehty kuten maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään. Portaiden sijoittamiselle on maanomistajien antamat käyttöoikeudet, joiden perusteella hakijalla on oikeus sijoittaa kulttuuriportaat kiinteistöjen 487-4-7 ja 487-3-63 alueelle ja kuulemisessa on toimittu kuten MRL:n 133:ssä säädetään.

 

Lainkohdat ja ohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 133 §

 

Esittelijä: Rakennustarkastaja Mika Pihlajaniemi

 

Päätösehdotus: Ympäristö- ja lupalautakunta antaa asiassa em. selvityksen kaupunginhallitukselle ja edelleen toimitettavaksi eduskunnan oikeusasiamiehelle.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

Kaupunginhallitus 13.02.2023 § 43  

1061/10.03.00.02/2022 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa ympäristö- ja lupalautakunnan 31.1.2023 § 14 antaman selvityksen lausuntonaan eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen selvitys- ja lausuntopyyntöön.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa