Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 85

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Uudenkaupungin kaupungin vaakunalogo.

 

 

 

Leikkipaikkojen hankinta (Salmi, Janhua ja Kalanti) / toteuttamislupa

 

Tekninen lautakunta 21.03.2023 § 23 

 

 

Valmistelija: Kaupunginpuutarhuri Saija Peltola

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

 Tekniset ja ympäristöpalvelut on pyytänyt tarjouksia kolmen eri Uudessakaupungissa sijaitsevan leikkikentän kokonaisvaltaisesta toimittamisesta sisältäen vanhojen leikkipuistovälineiden purun, vaadittavat pohjatyöt, leikkipuiston alustamateriaalin ja uusien välineiden toimittamisen ja niiden asennuksen ja kokonaisuudes-saan leikkipuiston saattamisen valmiiksi leikkijöille. Hankinnasta on julkaistu ilmoitus HILMA-palvelussa 17.2.2023.

 

 Määräaikaan 6.3.2023 klo 12.00 mennessä tarjouksen jätti yhteensä 5 tarjoajaa, ja tarjoukset jakautuivat osa-alueittain seuraavasti:

 

 Osa-alue 1: Salmen leikkikenttä

 

-          Kompan Suomi Oy

-          Lappset Group Oy

-          LeikkiSet Oy

-          Puuha Group Oy

-          Viherpalvelu Ettala Oy

 

 Osa-alue 2: Janhuan leikkikenttä

 

-          Kompan Suomi Oy

-          Lappset Group Oy

-          LeikkiSet Oy

-          Puuha Group Oy

-          Viherpalvelu Ettala Oy

 

 Osa-alue 3: Kalannin leikkikenttä

 

-          Kompan Suomi Oy

-          Lappset Group Oy

-          LeikkiSet Oy

-          Puuha Group Oy

-          Viherpalvelu Ettala Oy

 

 Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeus-sopimuksista (1397/2016, jäljempänä hankintalaki). Hankinnassa on kyse hankintalain 25 §:n kansallisen kynnysarvon ylittävästä tavarahankinnasta.

 

 Hankinta toteutettiin hankintalain 100 §:n mukaisesti.

   

 Tarjousten käsittely

 
Hankintayksikkö vastaanotti määräajan päättymiseen mennessä 5 tarjousta. Tarjoukset jakautuivat 3 osa-alueelle ja osa-tarjouksia vastaanotettiin siten yhteensä 15. Tarjoukset avattiin tarjousten jättämiselle varatun ajan päätyttyä.

 

 Tarjoajien soveltuvuus tarkistettiin. Kaikkien tarjoajien todettiin täyttävän tarjouspyynnöllä asetetut soveltuvuusvaatimukset.

 

 Seuraavaksi tarkistettiin tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus. Viherpalvelu Ettala Oy:n tarjouksen todettiin olevan tarjouspyynnön vastainen vähimmäisvaatimuksena olleiden leikkipaikkojen ja tuettujen istumisen paikkojen osalta osa-alueilla 1 Salmen leikki-kenttä ja 3 Kalannin leikkikenttä.

 

 Hankintayksikkö pyysi hankintalain 74 §:n 2 momentin mukaiset lisäselvitykset tarjouksissa ilmoitettujen soveltuvuutta koskevien tietojen osalta seuraavilta tarjoajilta:

 - LeikkiSet Oy: osa-alueet 1, 2 ja 3

 - Kompan Suomi Oy: osa-alueet 1, 2 ja 3

 

 Tarjouspyynnön mukaan toimittajaksi valittavien tarjoajien vertailuperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta, jonka perusteena on 100% laatu. Jokaiselle osa-alueelle valitaan yksi sopimustoimittaja. Vertailu on esitetty tarkemmin liitteissä 3.1-3.3.

 

 Osa-alue 1: Salmen leikkikenttä

 

Tarjoaja

Vertailupisteet

Sijoitus

Kompan Suomi Oy

75

1.

(valitaan)

Lappset Group Oy

66,56

4.

LeikkiSet Oy

71,48

3.

Puuha Group Oy

73,36

2.

 

 Osa-alue 2. Janhuan leikkikenttä

  

Tarjoaja

Vertailupisteet

Sijoitus

Kompan Suomi Oy

58,20

4.

Lappset Group Oy

56,40

5.

LeikkiSet Oy

75

1.

(valitaan)

Puuha Group Oy

72,60

2.

Viherpalvelu Ettala Oy

61,20

3.

 

 Osa-alue 3. Kalannin leikkikenttä

 

Tarjoaja

Vertailupisteet

Sijoitus

Kompan Suomi Oy

62,84

4.

Lappset Group Oy

70,95

2.

LeikkiSet Oy

75

1.
(valitaan)

Puuha Group Oy

63,85

3.

 

Esittelijä: Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellen

 

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että leikkipaikkojen hankintaan valitaan toimittajat osa-alueittain seuraavasti:

Osa-alue 1. Salmen leikkikenttä
- Kompan Suomi Oy

Osa-alue 2. Janhuan leikkikenttä
- LeikkiSet Oy

Osa-alue 3. Kalannin leikkikenttä
- LeikkiSet Oy

Viherpalvelu Ettala Oy:n tarjous osa-alueen 1 Salmen leikkikenttä ja osa-alueen 3 Kalannin leikkikenttä osalta hylätään tarjouspyynnön vastaisina.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös on ehdollinen siihen asti, kunnes kaupunginhallitus on antanut hankkeelle toteuttamisluvan.

 

______

 

 

Kaupunginhallitus 27.03.2023 § 85  

1251/02.08.00/2023 

 

Talousarvion mukaan kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien 100.000 euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen.

 

Salmen leikkikentän hankinnan arvo on 90.000 € (alv 0), Janhuan leikkikentän 40.000 € (alv 0) ja Kalannin leikkikentän 40.000 € (alv 0).

 

Talousarviossa 2023 on kustannuspaikalla 9227 leikkikenttien kunnostus investoin­ti­mää­­ra­haa 180.500 € ja kustannuspaikalla 9292 Pappilanpellon leikkikenttä 18.000 €.

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa luvan Salmen, Janhuan ja Kalannin leikkipaikkojen hankintojen toteuttamiseen.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa