Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.04.2023/Pykälä 109

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Uudenkaupungin kaupungin vaakunalogo.

 

 

 

Kaupunkisuunnittelun henkilöstöratkaisut

 

Kaupunginhallitus 24.04.2023 § 109  

1480/01.01.00.03/2023 

 

Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Kaupunkisuunnittelusta on vuoden 2023 loppuun mennessä eläköitymässä kolme henkilöä, joista yksi on työskennellyt 50 % työajastaan rakennusvalvonnassa. Lisäksi yksi henkilö on eläköitynyt jo huhtikuun 2023 alusta lukien. Myös yksi tehtävä on vapautunut helmikuusta 2023 alkaen eikä tehtävää ole toistaiseksi täytetty. Edellä mainitun lisäksi kartoittajan toimea, joka on vapautunut ja ollut avoinna jo vuoden 2022 aikana, ei ole saatu täytettyä useista yrityksistä huolimatta. Vuoden 2023 talousarvion yhteydessä päätetty suunnittelijan vakanssi on ollut määräaikaisesti täytettynä.

 

Kaupunkisuunnittelu on esittämässä, että edellä esitetyn 6,5 henkilön tilalle, henkilöiden toimenkuvia muuttamalla, palkataan neljä henkilöä. Kaupunkisuunnittelu esittää, että kartoittajan toimi muutetaan maanmittausinsinööriksi, perustetaan uusi yhdyskuntasuunnittelijan toimi, rakennuskohteiden suunnittelijaksi palkataan arkkitehti, ja määräaikaisen suunnittelijan tehtävä vakinaistetaan budjetissa 2023 päätetyn mukaisesti. Lisäksi kaupunkisuunnittelu esittää, että kolmen tehtävän nimikettä muutetaan vastaamaan toimenkuvia. Kaupunkisuunnittelu esittää myös, että lakkautetaan paikkatietoavustajan, hanke- ja rakennesuunnittelijan sekä suunnittelijan toimet.

Kokonaisuudessaan kaupunkisuunnittelun henkilömäärä vähenisi 2,5 henkilöllä. Vuositasolla tällä ratkaisulla tulee säästöä noin 115.000 €. Olemassa olevien vakanssien nimikkeiden muutoksilla ei ole vaikutusta palkkoihin. Nimikkeiden muutokset vastaavat paremmin tehtävänkuvauksia ja koulutusta.

 

Kaupunkisuunnittelusta yksi henkilö, joka eläköityy, on tehnyt 50 % rakennusvalvontaan. Rakennusvalvonnan ja ympäristösuojelun lakisääteiset työt ovat myös lisääntyneet ja on järkevää palkata yksi kokoaikainen henkilö rakennusvalvonnan ja ympäristösuojelun käyttöön. Palkkakulut eivät kasva vuoden 2023 aikana, koska se voidaan kattaa jo rakennusvalvonnassa tehtyjen henkilöjärjestelyjen palkkasäästöillä. Mahdollinen palkkalisäys rakennusvalvontaan tehdään vuoden 2024 budjettiin.

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää
- perustaa uudet toimet:
. maanmittausinsinöörin toimi (kelpoisuusehtona maanmittausalan ammattikorkeakoulututkinto)
. yhdyskuntasuunnittelijan toimi (kelpoisuusehtona yhdyskuntasuunnittelun ammattikorkeakoulututkinto)

-muuttaa olemassa olevien toimien nimikkeitä:
. kiinteistöinsinöörin nimike muutetaan kaupungingeodeetiksi
. kaavasuunnittelijan nimike muutetaan kaavoitusarkkitehdiksi
. suunnittelijan (vakanssinro 2026) nimike muutetaan arkkitehdiksi

-lakkauttaa seuraavat vakanssit:
. paikkatietoavustajan vakanssi (virka), vakanssinro 2032
. hanke- ja rakennussuunnittelijan vakanssi, vakanssinro 2033
. suunnittelijan vakanssi, vakanssinro 2043

Kaupunginhallitus päättää lisäksi, että kaupunkisuunnittelun lupasihteerin vakanssi siirretään rakennusvalvontaan ja ympäristönsuojeluun ja toimenkuva muutetaan rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtäväksi. Lupasihteerin kelpoisuusehdoksi asetetaan soveltuva toisen asteen koulutus tai ammattikorkeakoulututkinto.

 

 

 Keskustelun kuluessa Seppo Nikula esitti, että asiakokonaisuus palautetaan uudelleenvalmisteltavaksi ja hallintosääntöuudistuksen jälkeen päätettäväksi.

 

 Jari Valkonen kannatti Nikulan esitystä.

 

 Kaupunginhallitus piti neuvottelutauon klo 18.21-18.26.

 

 Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta valmisteluun, joten oli äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys.

 

 Ne, jotka kannattivat asian käsittelyn jatkamista äänestivät jaa ja ne, jotka kannattivat asian palauttamista valmisteluun Seppo Nikulan esityksen mukaisesti äänestivät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä ja 5 ei-ääntä.

 

 Kaupunginhallitus päätti äänin 6-5 jatkaa asian käsittelyä. Äänestysluettelo liitteenä.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa