Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 05.06.2023/Pykälä 166

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Uudenkaupungin kaupungin vaakunalogo.

 

 

 

Teknisen toimen ja kaupunkisuunnittelun investointien tarkempi tilanneselvitys

 

Kaupunginhallitus 05.06.2023 § 166  

1626/02.02.00/2023 

 

Valmistelija: Tekninen johtaja Jari Nikkari

 Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Uudenkaupungin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 6.2.2023 päättänyt kohdassa vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2023 - 2025 taloussuunnittelu / päätöksen tarkistaminen, että viimeistään kesäkuun 2023 valtuustoon tuodaan teknisen toimen ja kaupunkisuunnittelun investointien tarkempi tilanneselvitys.

 

Tekniset ja ympäristöpalvelut ja kaupunkisuunnittelu ovat tehneet investointien tarkemman tilanneselvityksen 31.5.2023 tilapalveluiden ( 2kpl), infrapalveluiden (3 kpl) ja kaupunkisuunnittelun (1 kpl) osalta. Yksityiskohtaiset selvitykset ovat kuutena eri liitteenä. Liitteet sisältävät investointien kuvaukset, työohjelmat, investointimäärärahat, investointien toiminnallisen ja taloudellisen edistymisen sekä kommentit investointien edistymisen tilanteeseen vaikuttavista syy-yhteyksistä.

 

Kaupunkisuunnittelun investointien toiminnallinen valmiusarvio on seuraava:

 

 • Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen 75 %
 • Arkistojärjestelyt 40 %
 • Uusien kohteiden suunnittelu 50 %
 • Yleiskaavan tarkistaminen ja Kalannin yleiskaavan laatiminen 50%
 • Asemakaavoitus 40 %
 • ATK- laitteet ja ohjelmat 20 %
 • Mittauskaluston uusiminen 0 %
 • Taajamametsien hoitosuunnitelman laatiminen 80 %
 • Kuntahelmi Kasarminlahti 50%

 

Teknisten ja ympäristöpalveluiden investointien toiminnallinen valmiusarvio on seuraava:

 

 • Talonrakennus: 31 %.
 • Kiinteistöjen ylläpitokorjaukset: 16 %.
 • Monitoimijatalo Wintteri: 50 %.
 • Infrapalvelut: 48 %.
 • Viherpalvelut: 27 %.
 • Ruoka- ja puhdistuspalvelut: 0 % (ei investointitarvetta).
 • Rakennusvalvonta- ja ympäristöpalvelut: 0 % (ei investointitarvetta)

 

Tilapalvelujen suurimpien investointien toiminnallinen valmiusarvio:

 

 • Monitoimijatalo: Wintteri 50 %.
 • Pääkirjasto: 15 % (suunnittelu kesken).
 • Merituulikoti: 75 %.
 • Kalannin koulu: 100 % (ilmastointi- ja tiiveyskorjausurakka).
 • A -sairaala: sosiaalitilojen rakentaminen 50 %, jäähdytyksen asentaminen 15 %, vesikatto 10 %.
 • Mörne: Tiivistys- ja ilmastointikorjaukset 20 %.

 

Tilapalvelujen investoinnit, joiden rakentamista ei ole vielä aloitettu:

 

 • Jäähallin korjaukset.
 • Kalannin museon vesikatto.
 • Wintterin irtokalusteet (suunnittelu käynnissä).
 • Tilojen tehostaminen (suunnittelu käynnissä).
 • Sakuntalon alapohjan korjaus.
 • Kuntoarviot.
 • Kaukovalvonta.
 • Huoltokirjaohjelman laadinta

 

Infrapalvelujen suurimpien investointien toiminnallinen valmiusarvio:

 

 • Pankkitien - Pruukintien kunnostaminen: 12 %.
 • Keskustan katujen kunnostus: 20 %.
 • Kestopäällystys: 45 %.
 • Katuvalaistus: 20 %.
 • Mörnen alueen liikennejärjestelyt: 85 %.
 • Liikekeskustan elävöittäminen 95 %

 

Infrapalvelujen investoinnit, joiden rakentamista ei vielä ole aloitettu:

 

 • Hiun alueen kunnallistekniikan viimeistelytyöt.
 • Santtion leirintäalueen kunnostus ja laajennus.
 • Tiiratorin leikkikenttä.
 • Ruokolan leikkikentän saneeraus.
 • Pakkahuoneen leikkikentän kunnostus

 

Kiinteistöomaisuuden hallinta ja tulevat selvitykset:

 

Tekniset ja ympäristöpalvelut on yhdessä taloushallinnon ja Inspiran Oy:n kanssa käynnistänyt keväällä 2023 kiinteistöomaisuuden hallinnan selvityksen, josta tuloksena saadaan monipuolinen, käytännössä kaikkia kaupungin omia kiinteistöjä ja sote- ja pela-kiinteistöjä koskeva kiinteistöomaisuuden hallinnan selvitys.

Selvityksessä kaupungin omistamien tilojen osalta kuvataan järjestelyvaihtoehdot hyötyineen ja riskeineen sekä eri toimenpiteiden taloudelliset vaikutukset Uudenkaupungin kaupungille. Selvitys arvioi myös kiinteistöjen yhtiöittämiselle sekä muille mahdollisille kiinteistöjärjestelyille, esim. myynnille tai käytöstä poistamisille soveltuvimpia ajankohtia.

 

Kiinteistöomaisuuden hallinnan selvitys valmistuu elokuussa ja se esitellään kaupunginhallitukselle elokuun kokouksessa ja kaupunginvaltuustolle syyskuun kokouksessa.

 

Monitoimijatalo Wintteri etenee aikataulussa ja Wintterin valmistuminen ja käyttöönotto mahdollistuu jo helmikuussa 2025. Monitoimijatalo sisältää varhaiskasvatuksen ja oppimiskeskuksen eri toimintojen lisäksi monipuolisia hyvinvointitoimialaan liittyviä liikunta-, vapaa-aika- ja sivistyspalveluja sekä antaa mahdollisuuksia järjestää eri yhdistyksille ja kerhoille erilaisia tilaisuuksia ja tarjota kokoontumispaikkoja.

 

Tilojen tehostamisen osalta kaupungintalo Mörnessä on valmisteilla kaupunkisuunnittelun ja henkilöstöosaston valmistelema kysely henkilöstölle tilojen käyttöasteesta. Kyselyn tarkoituksena on selvittää, voidaanko tiloja vapauttaa muuhun käyttöön, esimerkiksi ulkopuoliseen vuokraukseen tai kaupungin henkilöstön siirtymisen muista toimintapaikoista Mörneen.

 

Investointisuunnitelmassa on kaupungin tilojen osalta käynnissä Terveyskeskuksen purkaminen, joka vähentää kaupungin toiminnallisia tiloja.

 

Kiinteistöjen myynnin osalta kaupungin omistama Esko Holvin kiinteistö on myynnissä Catella Oy:llä. Tarjouksia ei toistaiseksi ole tullut. Muita mahdollisia lähitulevaisuuden myyntikohteita on ulosottovirasto.

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee Teknisten ja ympäristöpalveluiden ja Kaupunkisuunnittelun investointien tarkemman tilanneselvityksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että Merja Koski, kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén ja tekninen johtaja Jari Nikkari poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19:51.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa