Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 05.06.2023/Pykälä 170

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Uudenkaupungin kaupungin vaakunalogo.

 

 

 

Uudenkaupungin kotouttamisohjelma 2023-2025

 

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 30.05.2023 § 47 

 

 

Valmistelija: Maahanmuutto- ja palvelukoordinaattori Katariina Astala etunimi.sukunimi (ät) uusikaupunki.fi

 

 Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso 

etunimi.sukunimi (ät) uusikaupunki.fi

 

Kuntien on laadittava maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka tulee hyväksyä valtuustossa.  Kotouttamisohjelma tulee huomioida kuntalain mukaisesti myös kunnan talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa.

 

Maahanmuutto- ja kotoutumisen ohjelmatyölle ja sen kehittämiselle viitekehyksen määrittelee:

 

Suomen hallituksen linjaamat tavoitteet, Euroopan unionin (EU) lainsäädäntö sekä Suomea sitovat kansainväliset sopimukset; kuten Euroopan ihmisoikeussopimus, kidutuksen vastainen yleissopimus, lapsen oikeuksien sopimus ja Geneven pakolaissopimus.

 

Suomessa säädettiin laki kotoutumisen edistämisestä 30.12.2010/1386. Tämän lain uudistamistyö on käynnissä ja tämä laki on kumottu L:lla 14.4.2023/681, joka astuu voimaan 1.1.2025 alkaen. Kotoutumislain kokonaisuudistuksen (KOTO24) tavoitteena on uudistaa kotoutumisen edistämisestä annettu laki. Tavoiteltu voimaantuloaika on vuonna 2025 samanaikaisesti TE-palvelujen uudistuksen kanssa. Kotoutumislain tavoitteena on edistää maahanmuuttajien mahdollisuutta saavuttaa muun väestön kanssa tasavertainen asema yhteiskunnassa sekä oikeuksien että velvollisuuksien osalta. Kotoutumislaissa säädetään toimenpiteistä ja palveluista, joilla tähän tavoitteeseen pyritään.

 

Uudenkaupungin kaupungin kotouttamisohjelma on työväline, jolla ohjataan ja vaikutetaan kotoutumisen edistämisen käytännön sisältöihin. Ohjelmassa tulee huomioida kaikki kunnan alueella asuvat maahan muuttaneet henkilöt oleskelun perusteesta riippumatta.

 

Kunnan vastuulla on kotouttamisohjelman tekeminen ja yhteistyön käynnistäminen muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus), TE-toimiston/kuntakokeilun, hyvinvointialueen, Kansaneläkelaitoksen (Kela) ja muiden kunnan alueella toimivien viranomaisten on osaltaan osallistuttava oman toimialansa osalta ohjelman toteutukseen ja seurantaan.

 

Esittelijä: Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso

 

Päätösehdotus: Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy ja merkitsee tiedoksi Uudenkaupungin kotouttamisohjelman vuosille 2023 - 2025 ja lähettää sen edelleen käsiteltäväksi kaupunginhallitukseen ja valtuustoon.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 

 

Kaupunginhallitus 05.06.2023 § 170  

1560/04.03.01.00/2023 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy Uudenkaupungin kotouttamisohjelman vuosille 2023-2025.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa