Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.06.2023/Pykälä 197

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Uudenkaupungin kaupungin vaakunalogo.

 

 

 

Lisäykset nuorisovaltuuston toimintasääntöön

 

Nuorisovaltuusto 15.12.2022 § 71 

 

 

Valmistelija: Nuorisopalvelujen vastaava Jennika Salonen

 

 Nuorisovaltuustolla on tarve päivittää toimintasääntöjä.

 

 Nuorisovaltuusto on kokouksessaan 11.4.2022 päättänyt lisätä nuorisovaltuuston toimintasääntöön kohdan turvallisen tilan periaatteiden noudattamisesta: Nuorisovaltuusto sitoutuu noudattamaan turvallisen tilan periaatteita toimiessaan nuorisovaltuustolaisina, kokouksissaan ja järjestämissään toiminnoissa. Jokaiselle nuorisovaltuuston järjestämälle tapahtumalle valitaan yhdenvertaisuusvastaava, johon voi ottaa yhteyttä, mikäli turvallisen tilan periaatteita on rikottu. Turvallisen tilan periaatteet on julkaistu Uudenkaupungin verkkosivuilla.

 

 Nuorisovaltuuston toimintasääntöön tehdään myös seuraava lisäys, mikä koskee nuorisovaltuuston jäsenen erottamista:

 

 Nuorisovaltuuston jäsen voidaan erottaa, mikäli nuori on omalla toiminnallaan aiheuttanut epäluottamusta nuorten parissa, toiminut hyvien tapojen vastaisesti, rikkonut turvallisen tilan periaatteiden noudattamista ja täten toiminnallaan aiheuttaa haittaa nuorisovaltuuston maineelle. Nuorisovaltuuston jäsen, jonka erottamista ehdotetaan, tulee varata mahdollisuus tulla kuulluksi suullisesti tai kirjallisesti ennen erottamisesta äänestämistä. Erottaminen edellyttää, että ehdotusta kannattaa nuorisovaltuuston kokouksessa kaksi kolmasosaa paikalla olevista nuorisovaltuutetuista.

 

 Lisäksi nuorisovaltuuston toimintasääntöön tehdään lisäys koskien varajäsenyyttä. Mikäli nuorisovaltuustossa on varajäsenistössä vielä paikkoja vaalien jälkeen, voi nuorisovaltuustoon hakeutua varajäseneksi kesken toimintakauden toimittamalla tästä vapaamuotoisen kirjallisen hakemuksen nuorisovaltuustoon. Kokouksessa nuorisovaltuusto päättää uuden jäsenen ottamisesta varajäsenistöön.

 

 

Päätösehdotus: Nuorisovaltuusto päättää hyväksyä toimintasääntöön tehdyt muutokset ja esittää päivitetetyt toimintasäännöt (liitteenä) hyvinvointi-ja vapaa-aikalautakunnan sekä edelleen kaupuginhallituksen hyväksyttäväksi.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti sillä muutoksella, että toimintasäännön pykälään lisätään, että kesken toimintakauden jäsenen on oltava täyttänyt 13-vuotta sinä päivänä, kun hakee nuorisovaltuustoon.

 

 

Kaupunginhallitus 19.06.2023 § 197  

1006/00.02.05/2022 

 

Valmistelija: Nuorisopalvelujen vastaava Jennika Salonen

jennika.salonen(ät)uusikaupunki.fi

 

Uudenkaupungin kaupungin hallintosäännön §16 mukaan kaupunginhallitus päättää nuorisovaltuuston toimintaedellytyksistä.

Nuorisovaltuusto on 15.12.2022 kokouksessaan §71 käsitellyt toimintasääntöä ja siihen tehtäviä päivityksiä ja esittävät sen eteenpäin kaupunginhallitukselle. Liitteenä ovat päivitetyt toimintasäännöt, johon punaisella on merkattu toimintasäännön lisäykset. Nuorisovaltuuston toimintasääntöä esitetään hyväksyttäväksi seuraavilla päivitetyillä lisäyksillä:

 

1. Nuorisovaltuusto sitoutuu noudattamaan turvallisen tilan periaatteita toimiessaan nuorisovaltuustolaisina, kokouksissaan ja järjestämissään toiminnoissa. Jokaiselle nuorisovaltuuston järjestämälle tapahtumalle valitaan yhdenvertaisuusvastaava, johon voi ottaa yhteyttä, mikäli turvallisen tilan periaatteita on rikottu. Turvallisen tilan periaatteet on julkaistu Uudenkaupungin verkkosivuilla.

 

2. Nuorisovaltuuston toimintasääntöön tehdään myös seuraava lisäys, mikä koskee nuorisovaltuuston jäsenen erottamista:

Nuorisovaltuuston jäsen voidaan erottaa, mikäli nuori on omalla toiminnallaan aiheuttanut epäluottamusta nuorten parissa, toiminut hyvien tapojen vastaisesti, rikkonut turvallisen tilan periaatteiden noudattamista ja täten toiminnallaan aiheuttaa haittaa nuorisovaltuuston maineelle. Nuorisovaltuuston jäsen, jonka erottamista ehdotetaan, tulee varata mahdollisuus tulla kuulluksi suullisesti tai kirjallisesti ennen erottamisesta äänestämistä. Erottaminen edellyttää, että ehdotusta kannattaa nuorisovaltuuston kokouksessa kaksi kolmasosaa paikalla olevista nuorisovaltuutetuista.

 

3. Lisäksi nuorisovaltuuston toimintasääntöön tehdään lisäys koskien varajäsenyyttä. Mikäli nuorisovaltuustossa on varajäsenistössä vielä paikkoja vaalien jälkeen, voi nuorisovaltuustoon hakeutua varajäseneksi kesken toimintakauden toimittamalla tästä vapaamuotoisen kirjallisen hakemuksen nuorisovaltuustoon. Mikäli nuori hakee varajäsenistöön kesken toimintakauden, tulee jäsenen olla täyttänyt 13-vuotta hakupäivään mennessä. Kokouksessa nuorisovaltuusto päättää uuden jäsenen ottamisesta varajäsenistöön.

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä nuorisovaltuuston toimintasäännön päivitykset.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa