Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.06.2023/Pykälä 181

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Uudenkaupungin kaupungin vaakunalogo.

 

 

 

Asukasbudjetoinnin tulokset

 

Kaupunginhallitus 19.06.2023 § 181  

1672/00.01.05/2023 

 

Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén

 Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Uudenkaupungin asukasbudjetointi on lähtenyt liikkeelle valtuustoaloitteesta. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet on myös kirjattu kuntalain 22 §:ään. Pykälässä todetaan seuraavaa: "Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä."

 

Uudessakaupungissa ensimmäisen asukasbudjetoinnin rajauksena käytettiin maantieteellistä rajausta. Äänestysehdotuksia sai jättää Kalannin, Pyhämaan, Lokalahden ja Vanhan maalaiskunnan ja saariston alueille.

 

Tavoitteena oli kerätä monipuolisia ideoita kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä asuin- ja elinympäristön kehittämiseksi. Ideat jatkojalostettiin äänestysehdotuksiksi. Äänestyksestä toteutukseen tulee siirtymään niin monta ehdotusta kuin alueen budjettiin mahtuu.

 

Kokeiluun varatut rahat - yhteensä 65 000 euroa - jaetaan alueille seuraavasti:

 

Kalanti 20 000 €

Lokalahti 15 000 €

Pyhämaa 15 000 €

Maalaiskunta ja saaristo 15 000 €

 

Määrärahat on huomioitu osana Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden budjettia. Käytännön työ on tehty ja tehdään tiivssä yhteistyössä kaupunkisuunnittelun kanssa.

 

Asukasbudjetoinnissa oli neljä vaihetta:

 

1. Ideointivaihe 10.2. - 6.3.

2. Arviointi- ja kehittämisvaihe (maalis-toukokuu)

 

Työpajat

 

  • 21.3. Pyhämaa
  • 22.3. Kalanti
  • 30.3. Maalaiskunta ja saaristo
  • 12.4. Lokalahti 

 

Katselmukset niiltä osin, kun ideat niitä tarvitsivat

  • 12.4. Lokalahti
  • 25.4. Pyhämaa
  • 26.4. Kalanti
  • 10.5. Maalaiskunta ja saaristo 

 

3. Äänestysvaihe 2.6-11.6. (verkossa ja Passarissa 14.6.)

4. Toteutusvaihe (vuoden 2023 aikana)

 

Asukasbudjetointi on parhaimmillaan monialaista ja sektorirajat ylittävää yhteistyötä niin kaupunkiorganisaation sisällä kuin suhteessa asukkaisiin ja paikallisiin yhdistyksiin. Prosessin aikana kertyneitä oppeja hyödynnetään ja jatkojalostetaan.

 

Viestintää toteutettiin kaupungin verkkosivujen ja somekanavien kautta, myös maksullisella sponsoroinnilla. Suoraa sähköpostia käytettiin viestittäessä suoraan mm. yhteystietonsa asukasbudjetoinnin eri vaihessa jättäneille. Liitosalueiden ollessa kyseessä viestittiin myös alueiden omissa Facebook-ryhmissä. Maksullista lehtimainontaa tehtiin työpajojen osalta. Muutoin asukasbudjetointi sai näkyvyyttä paikallislehdissä juttujen muodossa. Toimipaikkamainontaa mm. julisteita käytetiin sekä ideointi- että äänestysvaiheessa kaupungin toimipisteissä.

 

Äänestys mahdollistettiin sekä paperiäänestyksellä liitosalueilla ja kaupungin eri toimipisteissä ja verkossa. Verkkoäänestyksessä ilmeni palveluntuottajan puolelta rekisteröitymisongelma kesken äänestysajan. Haasteeseen pyrittiin vastaamaan nopeasti avaamalla vaihtoehtoinen äänestyskanava ja pidentämällä äänestysaikaa verkossa ja palvelupiste Passarissa kolmella päivällä.

 

Saimme kaikilta alueilta hyviä ehdotuksia ja kuntalaiset osallistuivat aktiivisesti ideoiden jalostamiseen. Äänestystulokset ja toteutettaviksi siirtyvät ehdotukset esitellään kaupunginhallituksen kokouksessa.

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee asukasbudjetoinnin tulokset tiedoksi.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa