Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.06.2023/Pykälä 184

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Uudenkaupungin kaupungin vaakunalogo.

 

 

 

Joukkoliikenteen hankinta/ sisäinen ostoliikenne

 

Kaupunginhallitus 24.04.2023 § 110 

 

 

Valmistelija: Suunnitteluinsinööri Helena Lindström

 Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Kaupungin sisäinen ostoliikenne kilpailutettiin viimeksi keväällä 2018 lukuvuosiksi 2018-2019, 2019-2020 ja 2020-2021 sekä optiona luku-vuosiksi 2021-2022 ja 2022-2023. Jälkimmäinen optiovuosi on nyt käytössä.

 

Nykyiset kaupungin sisäiset linja-autoreitit palvelevat pääasiassa kouluja ja päivätyössä käyviä. Asiointiliikennettä on vain vähän. Nyt  linja-autoreitit ja -vuorot suunnitellaan uudelleen siten, että kouluja palvelevien reittien ja vuorojen lisäksi reittejä ohjataan kulkemaan useammin asunto- ja työpaikka-alueiden läpi. Välille keskusta - Lepäinen ehdotetaan omaa linjaa, jota ajettaisiin kolme vuoroa suuntaansa. Lähes kaikki Pyhämaan suunnan vuorot lähtevät tai päättyvät linja-autoaseman kautta sairaala-alueelle, mikä parantaa alueen saavutettavuutta.

 

Reitit varustetaan linjanumeroin oikean vuoron löytämisen helpottamiseksi. Sisäisen ostoliikenteen reitit varustetaan numeroilla 601-604, 620 ja 630-635. ELY:n kilpailuttamat vuorot varustetaan linjanumeroilla Turkuun 120, Raumalle 220 ja Laitilaan 130. Maksuvälineinä linja-autoissa käyvät ainakin käteinen, yleisimmät maksukortit ja Seutu+-lipputuotteet.

 

Ostoliikenne kilpailutetaan lukuvuosiksi 2023-2024, 2024-2025 ja 2025-2026 sekä optioina lukuvuosiksi 2026-2027 ja 2027-2028. Tilaaja päättää optiovuosien käytöstä.

 

Mikäli reitteihin ja aikatauluihin tulee sopimusaikana muutostarpeita, kaupunkisuunnittelu neuvottelee muutoksista koulujen ja liikennöitsijän kanssa.             

 

Ostoliikenne kilpailutetaan nykyiseen tapaan koulupäivinä liikennöitäväksi pois lukien lauantaina pidettävät koulupäivät ja päättäjäispäivät. Koulut voivat tilata liikennöitsijältä tämän kilpailutuksen yhteydessä pyydetyillä tuntihinnoilla tilausajoja mm. päättäjäispäivien kuljetuksiin tai uimahallikyyteihin.

 

Asiointiliikenteen palvelun parantamiseksi keskusta-alueella ostoliikenteen tarjouskilpailun yhteydessä pyydetään optiona tuntihintaa Ukikyyti-tyyppisestä kutsuohjatusta liikenteestä, jota liikennöitäisiin rajoitetusti arkisin noin kello 8.30 - 14 välisenä aikana kahdella ajoneuvolla. Kalustona käytetään samoja, vapaana olevia ajoneuvoja kuin linjavuoroilla.

 

Päätökset liikenteen laajuudesta tehdään määrärahojen puitteissa.

   

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa kaupunkisuunnittelulle valtuudet kilpailuttaa ostoliikenne edellä esitettyjen periaatteiden mukaisesti lukuvuosiksi 2023-2024, 2024-2025 ja 2025-2026 sekä optioina lukuvuosiksi 2026-2027 ja 2027-2028 sekä neuvotella aikataulujen ja reittien muutoksista koulujen ja liikennöitsijöiden kanssa. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että kilpailutuksen optiona pyydetään myös hintaa Ukikyyti-tyyppisestä kutsuohjatusta liikenteestä.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 

 

Kaupunginhallitus 19.06.2023 § 184  

1486/08.01.00.01/2023 

 

Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Uudenkaupungin kaupunki (jäljempänä myös "Hankintayksikkö") on pyytänyt 12.5.2023 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia Uudenkaupungin kaupungin joukkoliikenteestä.

Hankinnasta on 14.5.2023 julkaistu hankintalain (1397/2016) mukainen EU-hankintailmoitus HILMA-ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi sekä Tenders Electronic Daily (TED)-ilmoituskanavassa

Hankintamenettelynä on ollut avoin menettely, johon kaikki halukkaat tarjoajat ovat voineet osallistua.

Kaupunkisuunnittelu on neuvotellut koulujen ja Taivassalon kunnan opetustoimen kanssa reiteistä, jotka laitettiin kilpailutukseen.

 

Kilpailutettavat reittit:

- 601/601A Pyhämaa-Torlahti-Sairaala

- 602/602B Sairaala-Torlahti-Kukainen-Pyhämaa

- 603 Pyhämaa-Lepäinen-Sairaala

- 604/604B Lepäinen-Sairaala

- 620 Taivassalo-Lokalahti-koulukeskus

- 630 Kalanti-Salmi-LA-asema

- 631 Kalanti-Vehmaantie-Vahterus-Salmi-koulukeskus

- 632/632B Kalanti-Kallela-Salmi-koulukeskus

- 633 LA-asema-Suurikkala-Elkkyinen th-Kalanti

- 635 Kalanti-Vehmaantie-Kallela-Kalanti

 

Reitit on kilpailutettu siten, että kaupunki saa lipputulot.

 

Asiointiliikenteen palvelun parantamiseksi keskusta-alueella ostoliikenteen tarjouskilpailun yhteydessä pyydetiin optiona tuntihintaa Ukikyyti-tyyppisestä kutsuohjatusta liikenteestä, jota liikennöitäisiin rajoitetusti arkisin noin kello 8.30 - 14 välisenä aikana kahdella ajoneuvolla yhteensä 8h / päivä. Kalustona käytetään samoja, vapaana olevia ajoneuvoja kuin linjavuoroilla.

 

Tarjoukset tuli jättää Hankintayksikölle viimeistään 12.6.2023 kello 09:00 Suomen aikaa mennessä. Tarjousten jättämiselle varattuun määräaikaan mennessä tarjouksen jätti LS-Liikennelinjat Oy. LS-Liikennelinjat Oy ei ole ilmoittanut käyttävänsä alihankkijoita.

 

Hankintayksikkö päätti 14.6.2023 siirtyä neuvottelumenettelyyn julkaisematta uutta hankintailmoitusta, koska avoimessa menettelyssä määräaikaan saapunut LS-Liikennelinjat Oy:n tarjous oli ollut tarjouspyynnön vastainen. Tarjouksen kalusto oli ylimitoitettu tarjouspyynnössä edellytettyyn kalustoon nähden, joten Hankintayksikkö totesi tarjouksen olevan tarjouspyynnön vastainen.

 

Neuvottelumenettelyyn siirtymisestä tehtiin kaupunkiarkkitehdin viranhaltijapäätös (14.6.2023 § 58/2023).

 

Neuvottelumenettelyyn valittiin LS-Liikennelinjat Oy, joka täytti hankintalain 79-92 §:n mukaisesti asetetut vähimmäisedellytykset ja joka oli edeltävässä menettelyssä tehnyt tarjousmenettelyn muotovaatimusten mukaisen tarjouksen. Neuvottelumenettely suoritettiin kirjallisesti ilman suullisia neuvotteluita.

 

Hankintayksikkö esitti 14.6.2023 täsmennyspyynnöt Tarjoajalle.

 

Tarjousten käsittely

 

Neuvottelumenettelyn tarjousaika päättyi 15.6.2023 klo 10:00 Suomen aikaa.

 

Hankintayksikkö vastaanotti määräajan päättymiseen mennessä yhden (1) tarjouksen. Tarjouksen jätti määräaikaan mennessä LS-Liikennelinjat Oy.

 

Tarjous avattiin tarjousten jättämiselle varatun ajan päätyttyä.  Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä 1.

 

Tarjoajan soveltuvuus tarkastettiin tarjouspyynnössä asetettujen tarjoajien soveltuvuutta koskevien vaatimusten mukaisesti. Tarjoajan todettiin täyttävän tarjoajien soveltuvuudelle asetetut vaatimukset.

 

Tämän jälkeen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus tarkastettiin. Tarjouksen todettiin olevan tarjouspyynnön mukainen.

 

Koska saapuneita tarjouksia oli vain yksi, tarjousten vertailua ei ollut tarpeen suorittaa.

 

Saadussa tarjouksessa ostoliikenteen hinta on noussut nykyiseen ostoliikenteen hintaan verrattuna johtuen polttoaineen hinnan noususta sekä tulevasta kuljettajien palkkaratkaisusta. Budjettiin oli arvioitu 10 % nousu, mutta tässä maailman tilanteessa se ei riittänyt.  Lisämäärärahan tarve on joukkoliikenteeseen n. 95 000 € ja palveluliikenteen osto on syksyn osalta n. 15 000 €.

 

Ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta valitulta palveluntuottajalta tarkistetaan tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset selvitykset sekä tarjoajaa ja sen johtohenkilöitä koskevat rikosrekisteriotteet hankintalain 80 §:ssä tarkoitettujen pakollisten poissulkemisperusteiden selvittämiseksi.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999).

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää tilata Kalannin, Pyhämaan sekä Pinipajun (Taivassalon) suunnan ostoliikenteen lukuvuosiksi 2023-2024, 2024-2025 ja 2025-2026 LS-Liikennelinjat Oy:ltä kokonaishintaan 3976 €/päivä (alv 0), 4373,6 €/päivä (alv 10 %). Päiväkohtaisesta kokonaishinnasta vähennetään lipputulot, jotka pienentävät päiväkohtaista ajohintaa.

Tarjouspyynnössä pyydettiin lisäksi ostoliikenneoptiot lukuvuosiksi 2026-2027 ja 2027-2028. Niiden käytöstä päätetään myöhemmin.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää hyväksyä LS-Liikennelinjat Oy:n tilausajojen tuntihinnan 65,00 €/tunti (alv 0), 71,5 €/tunti (alv 10 %) ja muutoshinnan reittiliikenteen muutoksille 2 €/km (alv 0), 2,2 €/km (alv 10 %).

Kaupunginhallitus päättää tilata myös asiointiliikenteen kutsuohjattuna liikenteenä keskusta-alueelle hintaan 25 € / tunti (alv 0), 27,50 € (alv 10 %). Tämän lisäksi tullaan hankkimaan kutsuohjauksen operaattorin palvelut, jotka Ukikyydissä maksoivat n. 2500 € / kk. Lipputulot tässäkin tullaan tilittämään kaupungille, joten se pienentää kokonaishintaa samoin operaattorikustannus pienenee, koska toiminta-aika on lyhyempi.

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä joukkoliikenteen budjettiin 110 000 €. Hankintapäätös on ehdollinen, kunnes valtuusto on käsitellyt lisämäärärahapyynnön syyskuun kokouksessaan.

Kaupunginhallitus päättää antaa luvan liikenteen käynnistämiselle ennen valtuuston käsittelyä ja valtuuttaa tilaamaan liikenteen ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista, siten että se alkaa 10.8.2023. Mikäli määrärahaa ei myönnetä, korvataan liikennöinnistä siihen saakka syntyneet kulut. Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellénin allekirjoittamaan hankintasopimuksen valtuuston päätöksen jälkeen.

Hankintayksikkö varaa oikeuden keskeyttää hankinnan tekemättä hankintasopimusta kenenkään kanssa, mikäli liikennöintiä varten esitettyä lisämäärärahaa ei valtuustossa hyväksytä. Hankintayksikkö varaa lisäksi mahdollisuuden keskeyttää hankinnan hankintalain 125 §:n mukaisesti samalla perusteella.

 

 Keskustelun kuluessa Seppo Nikula esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun voimassa olevan talousarvion puitteissa toteutettavaksi.

 

 Jari Valkonen esitti, että asia päätetään koulukyytien osalta ja muilta osin asia palautetaan uuteen valmisteluun.

 

 Esityksiä ei kannatettu, joten ne raukesivat.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa