Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.08.2023/Pykälä 212

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

 

Kaupunginhallituksen edustajien valinta lauta- ja johtokuntiin toimikaudeksi 1.6.2023 - 31.5.2025

 

Kaupunginhallitus 19.06.2023 § 193 

 

 

Valmistelija: Hallintoasiantuntija Jenni Teuri

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Kuntalain 90 §:n mukaan:

 

"Hallintosäännössä määrätään kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan tai pormestarin läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa."              

 

Hallintosäännön 153 §:n mukaan:

 

"Kaupunginhallitus voi 2 momentista ilmenevin rajoituksin määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kaupunginhallituksen varajäsen tai kaupunginjohtaja.

 

Kaupunginhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakuntaan, valtuuston tilapäiseen valiokuntaan eikä vaalilaissa säädettyihin vaalitoimielimiin."

 

Kuntalain selityksen mukaan kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä ei ole pakollinen. Kunnanhallitus vastaa kuitenkin kunnan hallinnosta ja sen yhteensovittamisesta, joten edustajan läsnäolo- ja puheoikeus tärkeimmissä toimielimissä on tarpeellinen. Kunnanhallituksen edustaja voi välittää tiedon niistä asioista, jotka ovat tarpeen ottaa kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

Keskusvaalilautakuntaan ja vaalilautakuntaan sekä vaalitoimikuntaan ei nimetä kaupunginhallituksen edustajaa. Kaupunginhallituksen edustajaa ei valita myöskään kuntalain mukaisina toimiviin yhteisiin toimielimiin (ympäristöterveydenhuollon lautakunta) ja Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtokuntaan. 

 

Edustajat nimetään kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

 

Edustajan asema eroaa jäsenen asemasta siinä, että hänen erityisenä tehtävänään on pitää silmällä kunnan hallinnon ja taloudenhoidon kokonaisuutta ja siihen liittyviä näkökohtia siten, että hänellä on oikeus ottaa lautakunnan ja johtokunnan kokouksessa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen. Puhevalta hänellä on kuitenkin lakisääteisen lautakunnan kokouksissa myös niissä asioissa, mitkä kuuluvat lautakunnan laissa säädettyyn toimialaan.

 

Mikäli kaupunginhallituksen edustaja ei pidä oikeana tai tarkoituksenmukaisena lautakunnan tai johtokunnan päätöstä asiassa, joka voidaan siirtää kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, hänen velvollisuutenaan on kiinnittää kaupunginjohtajan, talousjohtajan tai kaupunginhallituksen puheenjohtajan huomiota asiaan sen harkitsemista varten, olisiko asia siirrettävä kaupunginhallitukselle.

 

Milloin lautakunta tai johtokunta menettelee virheellisesti niin, että sen johdosta on ryhdyttävä toimenpiteisiin oikaisun aikaansaamiseksi, syytteen nostamiseksi tai kunnalle aiheutuvan vahingon korvaamiseksi, edustajan on niin ikään ilmoitettava asiasta.

 

Kaupunginhallituksen edustaja on kutsuttava jokaiseen kokoukseen. Sama koskee asianomaisen toimielimen mahdollisten jaostojen kokouksia, joihin edustajalla on myös oikeus osallistua. Kokousten esityslistat ja muut asiakirjat on toimitettava edustajalle niin kuin jäsenillekin. Edustajan poissaolo kokouksesta ei kuitenkaan estä asioiden käsittelemistä ja päättämistä kokouksessa.

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää nimetä toimikaudekseen edustajansa seuraaviin lauta- ja johtokuntiin:

- tekninen lautakunta
- ympäristö- ja lupalautakunta
- opetus- ja kasvatuslautakunta
- hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta
- Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtokunta.

 

Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

 

______

 

 

 

Kaupunginhallitus 14.08.2023 § 212  

1643/00.00.01.01/2023 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää nimetä toimikaudekseen edustajansa seuraaviin lauta- ja johtokuntiin:

- tekninen lautakunta
- ympäristö- ja lupalautakunta
- opetus- ja kasvatuslautakunta
- hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta
- Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtokunta.

 

Päätös: Kaupunginhallitus nimesi edustajansa lauta- ja johtokuntiin

- tekninen lautakunta: Janne Sjölund, varaedustaja Kari Koski
- ympäristö- ja lupalautakunta: Kari Koski, varaedustaja Janne Sjölund
- opetus- ja kasvatuslautakunta: Seppo Nikula, varaedustaja Veli-Matti Virtanen
- hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta: Li Grönlund, varaedustaja Merja Koski
- Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtokunta: Veli-Matti Virtanen, varaedustaja Birgitta Runola.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa