Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.08.2023/Pykälä 214

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

 

Vanhusneuvoston jäsenten asettaminen toimikaudelle 2021-2025

 

2537/00.04.02/2021

 

SOSLA 21.10.2021 § 128

 

Ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on Kuntalain 27 §:n mukaan asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

 

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

 

Vanhusneuvoston hyväksytyn toimintasäännön mukaan kaupunginhallitus valitsee valtuustokaudeksi vanhusneuvostoon viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Lisäksi kaupunginhallitus ja sosiaalilautakunta nimeävät vanhusneuvostoon edustajat ja heidän henkilökohtaiset varaedustajansa. Vanhusneuvoston sihteerin tehtävät hoitaa kaupunginhallituksen nimittämä kaupungin palveluksessa oleva henkilö.

 

Yhdistyksiä on pyydetty nimeämään ehdotuksensa vanhusneuvoston jäseneksi ja varajäseneksi. Yhdistykset ovat esittäneet seuraavasti:

 

 Eläkeliiton Kalannin yhdistys

 jäsen Sirpa Korpi, varajäsen Terttu Lundelin

 

 Uudenkaupungin eläkkeensaajat ry

 jäsen Mauri Pietilä, varajäsen Tuija Kähkölä

 

 Uudenkaupungin eläkeläiset ry

 jäsen Seija Wahlbäck, varajäsen Pertti Haverinen

 

 Uudenkaupungin kansalliset seniorit ry

 jäsen Marketta Suoja-Sjöblom, varajäsen Risto Heikkala

 

 Uudenkaupungin Omaiset ja läheiset ry

 jäsen Sinikka Kassila, varajäsen Aatos Aartolampi

 

 Sosiaalilautakunta on kokouksessaan 16.9.2021 valinnut vanhusneuvoston edustajaksi Aira Karvosen ja varaedustajaksi Merja Marselan.

 

 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelukeskus katsoo, että vs. palveluesimies Sari Mykrä voi jatkaa neuvoston sihteerin tehtävissä.

 

 Hallintosäännön 17 §:n mukaan vanhusneuvoston kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus.

 

Lisätietoja  ikäihmisten palvelujohtaja Kirsi Routi-Pitkänen, puh. 050 597 7588

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaalilautakunta toteaa edellä esitetyn vanhusneuvoston kokoonpanon ja välittää sen edelleen kaupunginhallitukselle vahvistettavaksi.

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

_______

 

KHALL 15.11.2021 § 496

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää

 

-  vahvistaa vanhusneuvoston kokoonpanon toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025 sosiaalilautakunnan esityksen mukaisesti ja

 

- nimetä toimikaudekseen edustajansa ja tälle henkilökohtaisen varaedustajan vanhusneuvostoon.

 

 Keskustelun kuluessa Tapio Pääkkö esitti, että kaupunginhallituksen edustajaksi vanhusneuvostoon nimetään Rauno Aaltonen ja varaedustajaksi Jari Valkonen.

 

Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti

 

 - vahvistaa vanhusneuvoston kokoonpanon toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025 sosiaalilautakunnan esityksen mukaisesti ja

 

 - nimetä toimikaudekseen kaupunginhallituksen edustajaksi Rauno Aaltosen ja varaedustajaksi Jari Valkosen.

 

 ______

 

 

 

 

Kaupunginhallitus 19.06.2023 § 195 

 

 

Valmistelija: Hallintoasiantuntija Jenni Teuri

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää nimetä toimikaudekseen edustajansa ja tälle henkilökohtaisen varaedustajan vanhusneuvostoon.

 

Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

 

______

 

 

 

Kaupunginhallitus 14.08.2023 § 214  

1674/00.00.01.04/2023 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää nimetä toimikaudekseen edustajansa ja tälle henkilökohtaisen varaedustajan vanhusneuvostoon.

 

Päätös: Kaupunginhallitus nimesi edustajakseen vanhusneuvostoon:

Johanna Jääskeläinen, varaedustaja Jari Valkonen.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa