Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.08.2023/Pykälä 204

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

 

 

Kaupunginvaltuuston 12.6.2023 päätösten täytäntöönpano

 

Kaupunginhallitus 14.08.2023 § 204  

    

Nro (§) Asia/ täytäntöönpano

 

33 (1) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

34 (2) Pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

35 (3) Lokalahden Pitkäluodon ranta-asemakaavan muutos 3

-          kaupunkisuunnittelu

 

36 (4) Kittamaan ranta-asemakaava

-          kaupunkisuunnittelu

 

37 (5) Haimionhiekan ranta-asemakaavan muutos

-          kaupunkisuunnittelu

 

38 (6) Uuden määräaikaisen vakanssin perustaminen Uudenkaupungin kaupungin työllisyyspalveluihin

-          elinkeino- ja työllisyyspalvelut, henkilöstöpalvelut, palkanlaskenta

 

39 (7) Kalannin keskustaajaman asemakaavamuutos Pankkitien, Pruukintien ja Tunnelitien kohdalla

-          kaupunkisuunnittelu

 

40 (8) Kaupunginhallituksen arvio talouden ja strategian toteutumisesta vuonna 2022

 

41 (9) Uudenkaupungin kaupungin vuoden 2022 henkilöstökertomus

 

42 (10) Sidonnaisuusilmoitukset

 

43 (11) Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022

 

44 (12) Uudenkaupungin kaupungin vuoden 2022 tilinpäätös

-          talouspalvelut

 

45 (13) Teemu Kivimäen ero Uudenkaupungin kaupungin luottamustoimista / vaalikelpoisuuden menettäminen

-          Teemu Kivimäki

 

46 (14) Teemu Kivimäen ero Uudenkaupungin kaupungin luottamustoimista / uusien luottamushenkilöiden valinta

-          Teemu Kivimäki, Mikko Saari, Jani Vaitiniemi, ympäristö- ja lupalautakunta, keskusvaalilautakunta

 

47 (15) Birgitta Runolan eronpyyntö teknisen lautakunnan jäsenyydestä

-          Birgitta Runola, Virve Pihlava-Lahtinen, tekninen lautakunta

 

48 (16) Esa Aaltosen eronpyyntö tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä

-          Esa Aaltonen, Jani Vaitiniemi

 

49 (17) Teknisen toimen ja kaupunkisuunnittelun investointien tarkempi tilanneselvitys

 

50 (18) Vuoden 2023 investointimäärärahojen tarkistaminen

 

51 (19) Hyvinvointiraportti 2022

 

52 (20) Kotouttamisen toimenpideohjelman seurantaraportti 2022

 

53 (21) Uudenkaupungin kotouttamisohjelma 2023 - 2025

 

54 (22) Uudenkaupungin "Det Store Nordiske Telegrafselskab" -yhtiön stipendirahaston sääntöjen muuttaminen

-          kasvun ja oppimisen palvelujen hallinto, Uudenkaupungin yhtenäiskoulun rehtori, Uudenkaupungin lukion rehtori

 

55 (23) Mikko Saaren valtuustoaloite Uudenkaupungin tulevaisuuden lukiosta

-          Mikko Saari, kirjaamo

 

56 (24) Hallintosäännön tarkistaminen 1.8.2023 alkaen

-          johtoryhmä

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi. Valitusajan kuluessa päätöksistä ei ole Turun hallinto-oikeuden kirjaamosta 28.7.2023 sähköpostitse saadun tiedon mukaan valitettu. Kaupunginhallitus katsoo, että kaupunginvaltuuston päätökset ovat tehdyt oikeassa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia, joten kaupunginhallitus päättää panna valtuuston 12.6.2023 tekemät päätökset täytäntöön.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa