Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.08.2023/Pykälä 231

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

 

 

Uudenkaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2023 - 2025

 

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 30.05.2023 § 45 

 

 

Valmistelija: Maahanmuutto- ja palvelukoordinaattori Katariina Astala

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

 Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Uudenkaupungin kaupungin ensimmäisen vammaispoliittisen ohjelman työstäminen aloitettiin vuoden 2022 alussa. Ohjelmatyötä vietiin eteenpäin Uudenkaupungin kaupungin (U-SOTE) sosiaalityön yksikön toimesta. Sote-uudistuksen myötä vuoden 2023 alusta ohjelmatyön vastuu siirtyi kaupungin hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluihin.  Vammaispoliittista ohjelmaa on käsitelty vammaisneuvostossa sekä UKIHYTE-ohjausryhmässä ohjelmatyön eri vaiheissa. 

 

Tämän vammaispoliittisen ohjelman päämääränä on vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin edistäminen. Hyvinvointi on määritelty toteutuvaksi kolmen yleisen päämäärän/ tavoitteen avulla, joita ovat:

 

1)     yhdenvertaisuus, 2) itsenäinen elämä ja 3) voimaantuminen.

 

Laillisen viitekehyksen vammaispoliittiselle ohjelmatyölle antaa Suomen kansallinen lainsäädäntö, kansainväliset ihmisoikeussopimukset sekä Euroopan Unionin (EU) perusoikeusjärjestelmä. Lisäksi vammaispolitiikkaa ohjataan erilaisilla valtakunnallisilla ja alueellisilla ohjelmilla, esimerkiksi Suomen vammaispoliittisella ohjelmalla, kuntakohtaisilla vammaispoliittisilla ohjelmilla sekä periaate- ja toimenpidelinjauksilla.

 

Vammaispoliittisen ohjelmatyön tarkoituksena on luoda edellytykset vammaisten ihmisten täysivaltaistumiselle yhteiskunnassa, joka tarkoittaa sitä, että mitkään muut tahot eivät mielivaltaisesti sanele vammaisten henkilöiden elämää ylhäältä käsin. Ohjelmassa määriteltyjen tavoitteiden toteutumista tulee seurata ja arvioida säännöllisesti ja asiakaslähtöisesti. Seurantatyöstä tulee tehdä koonti tai raportti, jonka työstämiseen osallistuvat edustajat kaupungin eri toimialoilta ja vammaisneuvostosta. Tavoitteena on tuottaa vuosittainen koonti tai seurantaraportti ohjelman toteutumisesta.  

 

Vammaispoliittinen ohjelma ja sen toteuttaminen ja työn seuranta toteuttaa myös Uudenkaupungin kaupungin hyvinvointisuunnitelmaa ja sen painopisteitä sekä kaupungin strategiassa määriteltyä hyvän elämän päämäärää.

 

Esittelijä: Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso

 

Päätösehdotus: Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy ja merkitsee tiedoksi Uudenkaupungin kaupungin vammaispoliittisen ohjelman vuosille 2023-2025.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 

 

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 15.08.2023 § 59 

 

 

Valmistelija: Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta lähettää Uudenkaupungin vammaispoliittisen ohjelman edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

 

Esittelijä: Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso

 

Päätösehdotus: Ehdotus hyväksytään yksimielisesti.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 

 

Kaupunginhallitus 28.08.2023 § 231  

1573/00.02.07/2023 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee Uudenkaupungin vammaispoliittisen ohjelman tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

 

 Keskustelun kuluessa Veli-Matti Virtanen esitti, että asia palautetaan uuteen valmisteluun.

 

 Seppo Nikula kannatti Virtasen ehdotusta.

 

Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uuteen valmisteluun.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa