Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 23.10.2023/Pykälä 286

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

 

Talousarviolainan ottaminen

 

Kaupunginhallitus 23.10.2023 § 286  

1932/02.05.04/2023 

 

Valmistelija: Talousjohtaja Anne Takala

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut on 5.10.2023 pyytänyt tarjoukset

10.000.000 euron talousarviolainasta seuraavin ehdoin:

 

Lainamäärä 10.000.000 euroa

Laina-aika 10 tai 12 vuotta

Lainannosto yhdessä erässä

Takaisinmaksu tasalyhennys puolivuosittain tai vuosittain

Korkosidonnaisuus:

-          Korko 6 tai 12 kk euribor-korko tai

-          10 vuoden kiinteä korko tai 5 vuoden koronvaihtosopimuskorko

Koronlaskutapa tod/360 pv tai 30/360 pv

Koronmaksukausi 6 tai 12 kk

Korkoindikaatio 12.10.2023 klo 14.00

 

Tarjouksesta tuli käydä ilmi lainan myöntämisen ehdot ja mahdolliset

kulut sekä millä ehdoilla laina on mahdollista maksaa osittain tai

kokonaan ennenaikaisesti takaisin.

 

Tarjoukset pyydettiin toimittamaan sähköpostitse 13.10.2023 klo 14.00 mennessä osoitteella: anne.takala(at)uusikaupunki.fi.

 

Tarjoukset pyydettiin seuraavilta luotonantajilta:

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike

Kalannin Säästöpankki

Kuntarahoitus Oyj

Lounaisrannikon Osuuspankki

Nordea Bank Oyj

 

Kalannin Säästöpankki ei jättänyt tarjousta ja Nordea Bank Oyj tarjosi vain kiinteäkorkoista luottoa.

 

Tarjoukset

 

Tarjouksissa vaihtuvakorkoisten lainojen korkomarginaalit vaihtelivat välilä 0,15-0,68 %. Tarjoajat pidättivät yleensä itsellään oikeuden

tarkistaa korkomarginaalia laina-aikana. Viitekoron

katsotaan aina olevan vähintään 0,00 %. 10 vuoden

kiinteäkorkoisten lainojen korot vaihtelivat välillä 3,51-4,42 %.

 

Kaupungin lainasalkun suojausaste on korkea vuosina 2025-2032 (noin 70 %). Kiinteäkorkoinen 28 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina erääntyy helmikuussa 2027, mutta tätä kompensoi se, että samaan aikaan kaupungin korkosuojausten määrä nousee 60 miljoonaan euroon. Korkotason ennustetaan nyt saavuttaneen huippunsa, ja korot voivat lähteä maltilliseen laskuun 2025-2026. Vaihtuvakorkoinen laina seuraa kulloistakin korkotason kehitystä. Pitkällä ajanjaksolla vaihtuvakorkoinen laina on ollut normaaliolosuhteissa kiinteäkorkoista edullisempi ja kiinteäkorkoisten lainojen korot ovat nyt lähellä vaihtuvaa korkoa.

 

Lounaisrannikon Osuupankki tarjoaa kaupungille 12 vuoden

vaihtuvakorkoista lainaa edullisimmin ehdoin.

Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa.

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää ottaa Lounaisrannikon Osuuspankki
Oyj:ltä seuraavan lainan:
Lainamäärä  10.000.000 euroa
Laina-aika  12 vuotta
Lainannosto  yhdessä erässä
Takaisinmaksu  tasalyhennys puolivuosittain
Korko  6 kk euribor + 0,15 %, viitekorko on aina               vähintään nolla.              
Pankilla on oikeus tarkistaa luoton marginaalia 5 vuoden kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta
Koronlaskutapa  tod/360 pv
Koronmaksukausi  6 kk

Luoton tai sen osan ennenaikainen takaisinmaksu on mahdollista luoton koronmääräytymisjakson vaihteessa sekä marginaalin tarkistusajankohtana. Pankilla on oikeus periä hinnaston mukaiset palkkiot luoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta, joka on 500,00 euroa, kun takaisinmaksettavan luoton määrä on enintään 1 M€ ja 1 500,00, kun takaisinmaksettavan luoton määrä on yli 1,0 M€.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että Janne Sjölund poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa