Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 23.10.2023/Pykälä 288

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

 

Uudenkaupungin kaupungin tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2024

 

Kaupunginhallitus 23.10.2023 § 288  

1920/02.03.01.00/2023 

 

Valmistelija: Talousjohtaja Anne Takala

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Valtuustojen tulee kuntalain 111 §:n mukaisesti päättää kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

 

Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa seuraavan vuoden veroprosentit Verohallinnolle viimeistään edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.

 

Jos marraskuun 17. päivä on muu kuin arkipäivä, ilmoitus tulee tehdä viimeistään sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 150/1930 5 §). Vuoden 2023 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit tulee siis ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään torstaina 17.11.2022.

 

Tuloveroprosentti ilmoitetaan vuodesta 2024 alkaen prosenttiyksikön kymmenyksen tarkkuudella, kiinteistöveroprosentit prosentin sadasosan tarkkuudella. Jos kunta ei itse muuta tuloveroprosenttia, niin se pyöristetään lähimpään kymmenykseen.

 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskeva uudistus vaikutti kuntien vuoden 2023 kunnallisveroprosenttien tasoon. Kunnat eivät voineet vuonna 2022 päättää itsenäisesti vuoden 2023 kunnallisveroprosenttia, vaan se muodostui vuoden 2022 veroprosentista, jota leikattiin -12,64 prosenttiyksikköä samansuuruisesti kaikilta kunnilta.

 

Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa. Kiinteistöveroa suoritetaan kiinteistöverolain (654/1992) mukaan rakennuksista ja maapohjasta sille kunnalle, jonka alueella kiinteistö sijaitsee. Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön verotusarvosta, ja se määrätään erikseen maapohjan ja erikseen rakennusten ja rakennelmien osalta.

 

Hallitus on esittänyt eduskunnalle kiinteistöverolain muutosta siten, että maapohjan kiinteistöveroprosentti eriytettäisiin yleisestä kiinteistöveroprosentista ja sen vaihteluvälin alaraja korotettaisiin yleisen kiinteistöveroprosentin alarajasta 0,93:sta 1,30:aan. Yläraja säilyisi 2,00 prosentissa. Jatkossa yleinen kiinteistöveroprosentti olisi 0,93-2,00 ja maapohjan kiinteistöveroprosentti 1,30-2,00. Esitys liittyy valtion vuoden 2024 talousarvioesitykseen ja käsitellään sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024. Hallituksen esityksen perusteluissa maapohjan veroprosentin eriyttäminen rakennusten yleisestä veroprosentista tarjoaisi kunnille nykyistä paremmat edellytykset sopeuttaa kiinteistöveroprosenttejaan kunnan olosuhteet huomioiden.

 

Vuoden 2024 tuloveroprosentit

 

Tuloveroprosentti vuodelle 2024 ilmoitetaan prosenttiyksikön kymmenyksen tarkkuudella.

 

Vuoden 2023 kiinteistöveroprosentit

 

Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää kunnassa sovellettavat kiinteistöveroprosentit laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin.

 

Yleisen kiinteistöveroprosentin ja muun kuin vakituisen asuinrakennuksen vaihteluväli on tällä hetkellä 0,93-2,00 %. Hallituksen esityksen mukaan maapohjan kiinteistöveroprosentti eriytetään yleisestä kiinteistöveroprosentista ja sen vaihteluvälin alaraja korotetaan 0,93:sta 1,30:aan Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli on 0,41-1,00 %.

 

Rakentamattoman rakennuspaikan osalta vaihteluväli on 2,00-6,00 prosenttia.

 

Tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä olevan rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä yleistä kiinteistöveroprosenttia alhaisemmaksi tai 0,00 prosentiksi.

 

Valtuusto voi määrätä erikseen veroprosentin, jota sovelletaan voimalaitokseen. Täksi veroprosentiksi voidaan määrätä enintään 3,10 %.

 

Uudenkaupungin vuoden 2023 veroprosentit ovat olleet seuraavat:

 

tuloveroprosentti 8,11

yleinen kiinteistöveroprosentti 1,03

vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,45

muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,12

yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00

voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 3,10

 

Koko maa

 

tuloveroprosentti painotettu ka 7,38 ka 8,50

yleinen kiinteistöveroprosentti 1,12

vakituisen asuinrak. kiint.veropros. 0,50

muun kuin vakit. asuinrak. kiint.veropros. 1,21

10 001-20 000 asukkaan kuntien tuloveroprosentti on keskimäärin 8,22.

 

Tuloveroprosentin aritmeettinen keskiarvo lasketaan jakamalla yhteenlasketut kuntien tuloveroprosentit kuntien määrällä ja painotetussa koko maan verotettavat tulot jaetaan saaduilla verotuloilla. Suuret kaupungit laskevat tuloveroprosentin painotettua keskiarvoa, koska niiden tuloveroprosentti on yleensä alempi kuin pienten kuntien.

 

Verotulokertymä 2023-2024

 

Vuoden 2023 verotulokertymäksi arvioidaan 38-39 miljoonaa euroa.

 

Vuonna 2024 verotulot laskevat ilman esitettyjä veronkorotuksia, koska vuoden 2023 alkupuolella kunnille tilitettiin veroja vuodelta 2022 vuoden 2022 jako-osuuksilla. Uudenkaupungin tuloveron tuotto Kuntaliiton veroennustekehikon verotuloarvion mukaan korotuksen jälkeen noin 28,2 miljoonaa euroa (28,0 milj. euroa vuonna 2023).

 

Kiinteistöveron tuotto on muutosten jälkeen 6,5 miljoonaa euroa. Yhteisöveron tuottoarvio on 5,1 miljoonaa euroa. Koko maan yhteisöveron tuottoarvio on maan talouden vaikeuksien takia optimistinen.

 

Kaupungin verotulot olisivat arvion mukaan yhteensä 39,8 miljoonaa euroa. Valtionosuudet laskevat viimeisimmän tiedon mukaan noin 1,3 miljoonaa euroa vuonna 2024.

 

Verotuloennusteet sisältävät paljon epävarmuutta erityisesti heikkenevän ja epävarman talouden toimintaympäristön vuoksi.

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto vahvistaa vuodelle 2024
1) tuloveroprosentiksi 8,60 ja
2 kiinteistöveroprosenteiksi:
Maapohjan kiinteistöveroprosentiksi 1.1.2024 voimaan tulevan uuden lain mukainen kiinteistöverotuksessa sovellettava alaraja tai 1,12
Yleinen kiinteistövero, rakennukset 1,12
Vakituinen asuinrakennus 0,50
Muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,21
Yleishyödyllinen yhteisö 0,00
Voimalaitokset 3,10

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa