Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja lupalautakunta
Pöytäkirja 21.11.2023/Pykälä 137

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

 

Eläinsuojan ympäristöluvan rauettaminen tilalla 918-419-8-3

 

YMPLL 21.11.2023 § 137  

1955/11.01.00/2023 

 

Valmistelija: Vt. ympäristösihteeri Seija Niskala

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

 Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunta on 23.2.2016 § 30 myöntänyt ympäristöluvan emakkosikalalle, jossa on eläinpaikat 26 emakolle porsaineen, 66 joutilaalle emakolle,3 karjulle,20 liha/siitossialle ja 260 vieroitetulle porsaalle, tilalle Ylismäki 918-419-8-3. Sikala on viimeksi ollut tilapäiskäytössä ja sittemmin jäänyt tyhjilleen.

 

Kiinteistöllä suoritettiin ympäristölupavelvollisen toiminnan päättymiseen liittyvä tarkastuskäynti 10.8.2023. Tarkastuksen yhteydessä todettiin, että ympäristölupa voidaan rauettaa, koska sikalan toiminta on lopetettu.

 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 § mukaan lupaviranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminta on ollut keskeytyneenä yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta tai toiminnanharjoittaja ilmoittaa, ettei toimintaa aloiteta tai että toiminta on lopetettu.

 

Hallintolain (434/2003) 34 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan asia voidaan ratkaista kuulematta, mikäli kuuleminen on ilmeisen tarpeetonta.

 

Asiasta ei ole pyydetty lausuntoja, eikä asian vireille tulosta ole kuulutettu, koska toiminta on todettu päättyneeksi eikä asia siten vaikuta yleisiin tai yksityisiin etuihin tai aiheuta haittaa.

 

Esittelijä: Ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Puottula

 

Päätösehdotus: Ympäristö- ja lupalautakunta päättää -------------- ympäristöluvan raukeamisesta kiinteistöllä 918-419-8-3, koska ympäristöluvanvarainen toiminta kohteessa on päättynyt.
Ympäristönsuojelulain 94 §:n mukaan luvanvaraisen toiminnan päätyttyä toiminnanharjoittaja vastaa edelleen lupamääräysten mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi. Kohde poistetaan ympäristönsuojelun valvontaohjelmasta ja luvan raukeaminen merkitään valtakunnalliseen ympäristönsuojelun YLVA- tietojärjestelmään. Päätöksestä peritään ympäristönsuojeluviran- omaisen taksan mukainen 110 €:n maksu.

Päätöksen perustelut :
Ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaan lupaviranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta on
lopetettu. Ympäristöluvallinen toiminta tilalla on päättynyt.

Sovelletut oikeusohjeet:
Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 88,94,190 ja 191 § Hallintolaki (434/2003) 34 §

Päätös:
Hakija
Varsinais-Suomen ELY-keskus

Ilmoittaminen kunnan verkkosivuilla: Ympäristönsuojeluviranomainen tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen Uudenkaupungin kaupungin verkkosivuilla: https://uusikaupunki.fi/fi/sahkoinen-ilmoitustaulu

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto- oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusoikeus lupapäätöksestä on hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

Valitusosoitus on liitteenä.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa