Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja lupalautakunta
Pöytäkirja 23.01.2024/Pykälä 3

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

 

Eläinsuojan ympäristöluvan rauettaminen tilalla 833-454-3-19

 

YMPLL 23.01.2024 § 3  

2098/11.01.00/2024 

 

Valmistelija: Vt. ympäristösihteeri Seija Niskala

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunta on 13.12.2012 § 146 myöntänyt MTY Uotilan lypsykarjanavetalle ympäristöluvan, jossa on eläinpaikat 45 lypsylehmälle, 30 hieholle, kahdelle siitossonnille ja 12 alle 6 kk ikäiselle vasikalle Taivassalon Tuomaraisten kylään tilalle Uotila (833-454-3-19).

 

Toiminnanharjoittaja on 15.11.2023 esittänyt tuotantosuunnan muutoksen vuoksi ympäristöluvan lakkauttamista. Kiinteistöllä suoritettiin ympäristölupavelvollisen toiminnan päättymiseen liittyvä tarkastuskäynti 13.12.2023. Tarkastuksen yhteydessä todettiin, että ympäristölupa voidaan rauettaa, koska nykyisellään pihatossa oleva emolehmien määrä, 45 emolehmää, alittaa ympäristönsuojelulain 10 a luvun mukaisen ilmoituksenvaraisuuden rajan, 130 emolehmää. Tilan toiminta on jatkossa ympäristönsuojelun valvontakohteena pienet eläinsuojat.

 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 § mukaan lupaviranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminta on ollut keskeytyneenä yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta tai toiminnanharjoittaja ilmoittaa, ettei toimintaa aloiteta tai että toiminta on lopetettu.

 

Hallintolain (434/2003) 34 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan asia voidaan ratkaista kuulematta, mikäli kuuleminen on ilmeisen tarpeetonta.

 

Asiasta ei ole pyydetty lausuntoja, eikä asian vireille tulosta ole kuulutettu, koska toiminta ei enää edellytä ympäristölupaa eikä se ole ilmoituksenvaraista eikä asia vaikuta yleisiin tai yksityisiin etuihin tai aiheuta haittaa.

 

Esittelijä: Ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Puottula

 

Päätösehdotus: Ympäristö- ja lupalautakunta päättää MTY Uotilan navetan  ympäristöluvan raukeamisesta kiinteistöllä 833-454-3-19, koska tuotantosuunnan muutoksen vuoksi eläinsuojan eläinyksikkömäärä alittaa ilmoituksenvaraisuuden emolehmätilan rajan. Ympäristönsuojelulain 94 §:n mukaan luvanvaraisen toiminnan päätyttyä toiminnanharjoittaja vastaa edelleen lupamääräysten mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi.

Kohde poistetaan ympäristönsuojelun valvontaohjelmasta ja luvan raukeaminen merkitään valtakunnalliseen ympäristönsuojelun YLVA-tietojärjestelmään. Päätöksestä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen 110 €:n maksu.

Päätöksen perustelut :
Ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaan lupaviranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta on lopetettu. Ympäristöluvallinen toiminta tilalla on päättynyt.

Sovelletut oikeusohjeet:
Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 88,94,190 ja 191 §
Hallintolaki (434/2003) 34 §

Päätös:
Hakija
Varsinais-Suomen ELY-keskus
 
Ilmoittaminen kunnan verkkosivuilla:
Ympäristönsuojeluviranomainen tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen Uudenkaupungin kaupungin verkkosivuilla: https://uusikaupunki.fi/fi/sahkoinen-ilmoitustaulu?p=viestint%C3%A4-ja-asiointi#sahkoinen-ilmoitustaulu

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusoikeus lupapäätöksestä on hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

Valitusosoitus on liitteenä.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa