Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.01.2024/Pykälä 30

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

 

 

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä työvoimapalveluiden uudelleen järjestämiseen liittyvien lakien, valmiuslain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta

 

Kaupunginhallitus 29.01.2024 § 30  

2160/03.00/2024 

 

Valmistelija: Elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle työvoimapalveluiden uudelleen järjestämiseen liittyvien lakien, valmiuslain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi. Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi työvoimapalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaan lainsäädäntöön vähäisiä muutoksia, joilla edistetään työvoimapalveluiden järjestämisvastuun sujuvaa siirtoa kuntiin.

Erityisesti pyydetään näkemyksiä järjestämisvastuun siirtoon, työnhakijan palveluprosessiin sekä valtiolta kuntaan siirtyvää henkilöstöä koskeviin muutoksiin.

Vastausaika päättyy 2.2.2024

 

Lausuntoehdotus

 

Uudenkaupungin kaupunki antaa oman näkemyksensä esityksen seuraaviin kohtiin:

 

 

1. Esityksessä on lisäys (s. 45, 14 §), jonka mukaan Käyttöoikeus voitaisiin myöntää kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevalle joka hoitaa toimeenpanon valmisteluun liittyviä tehtäviä.

 

Esitys on kannatettava, koska suora käyttöoikeus valtakunnalliseen asiakastietojärjestelmään on sujuvampaa kuin tietojen pyytäminen TE-toimistolta, ELY:ltä, Keha:lta tai kuntakokeilusta. Kirjaus tukee työllisyysalueen valmistelua sekä järjestämisvastuun sujuvaa siirtoa.

 

2. Esityksessä muutettaisiin johdantokappaletta niin., että käyttöoikeus koskee kunnan tai kuntayhtymä palveluksessa olevaa. Lisäksi täsmennettäisiin 125 § 3 momenttia (s. 43-44) niin, että työvoimapalveluiden järjestämisestä vastaava työvoimaviranomainen myöntäisi käyttöoikeuden kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevalle. Edellä mainittu tarkoittaisi sitä, että järjestämisvastuussa oleva työvoimaviranomainen myöntäisi käyttöoikeuden sekä palveluksessaan oleville että niille toisen kunnan tai kuntayhtymän viranhaltijoille, jotka kyseisen työvoimaviranomaisen kanssa tehdyn sopimuksen nojalla hoitavat työvoimaviranomaisen tehtäviä.

 

Esitetty muutos ja täsmennys ovat kannatettavia. Momentin kolme ehdotettu täsmennys antaa aiempaa kirjausta paremmat edellytykset toteuttaa työllisyysalueella toimiva, järjestämisvastuun siirtoon perustuva lähipalveluverkosto

 

3. Ehdotuksessa on lisäys (s. 44 10 §), jossa valtio vastaisi siirtyviin sopimuksiin liittyvistä vastuista ja niiden maksamisesta siltä osin kuin ne kohdistuvat järjestämisvastuun siirtoa edeltävään aikaan sekä lisäys (s.45 11 §), jossa valtio korvaisi valtion talousarvion rajoissa työvoimaviranomaisille päätöksistä aiheutuvat kustannukset edellä mainituilta osin.

 

Lisäykset ovat kannatettavia, mutta sillä erolla, että korvaus ei voi olla sidottu valtion talousarvioon, vaan sen on perustuttava täysimääräisesti todellisiin kustannuksiin.

 

4. Pykälän 6 toiseen momenttiin (s. 44, 6 §) ehdotetaan lisäystä, perusteella valtiolta siirtyneen henkilöstön siirrot työllisyysalueen sisällä katsottaisiin vuoden 2025 loppuun asti liikkeenluovutukseksi. Jotta siirto katsottaisiin lain nojalla liikkeenluovutukseksi, sen tulisi liittyä työllisyysalueella tapahtuvaan työvoimapalveluiden tuottamista koskeviin järjestelyihin. Järjestelyltä ei edellytettäisi kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetussa laissa tarkoitetun liikkeen luovutuksen edellytysten täyttymistä.

 

Ehdotettu lisäys on kannatettava, koska se antaa joustavammat mahdollisuudet työllisyysalueen palvelutuotannon suunnitteluun ja mahdollisiin muutoksiin vuoden 2025 aikana.

 

5. Ehdotuksessa esitetään, että (s. 46, 5 §) Pykälän 1 momentin 16 kohdan työvoimaviranomaisen määritelmään tehtäisiin järjestämislain 13 §:n 2 momenttiin ehdotetusta muutoksesta johtuva täydennys, jonka mukaan järjestämisvastuussa oleva työvoimaviranomainen voisi sopimuksella antaa myös muussa kuin järjestämislaissa työvoimaviranomaiselle säädetyn tehtävän kunnan tai kuntayhtymän viranhaltijan hoidettavaksi.

 

Ehdotus on kannatettava, koska se paremmin mahdollistaa niukkojen resurssien kohdentamisen tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa edellä esitetyn vastauksenaan työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntöön hallituksen esityksestä työvoimapalveluiden uudelleen järjestämiseen liittyvien lakien, valmiuslain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

 

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä työvoimapalveluiden uudelleen järjestämiseen liittyvien lakien, valmiuslain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta

 

Kaupunginhallitus 29.01.2024 § 30  

2160/03.00/2024 

 

Valmistelija: Elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle työvoimapalveluiden uudelleen järjestämiseen liittyvien lakien, valmiuslain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi. Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi työvoimapalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaan lainsäädäntöön vähäisiä muutoksia, joilla edistetään työvoimapalveluiden järjestämisvastuun sujuvaa siirtoa kuntiin.

Erityisesti pyydetään näkemyksiä järjestämisvastuun siirtoon, työnhakijan palveluprosessiin sekä valtiolta kuntaan siirtyvää henkilöstöä koskeviin muutoksiin.

Vastausaika päättyy 2.2.2024

 

Lausuntoehdotus

 

Uudenkaupungin kaupunki antaa oman näkemyksensä esityksen seuraaviin kohtiin:

 

 

1. Esityksessä on lisäys (s. 45, 14 §), jonka mukaan Käyttöoikeus voitaisiin myöntää kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevalle joka hoitaa toimeenpanon valmisteluun liittyviä tehtäviä.

 

Esitys on kannatettava, koska suora käyttöoikeus valtakunnalliseen asiakastietojärjestelmään on sujuvampaa kuin tietojen pyytäminen TE-toimistolta, ELY:ltä, Keha:lta tai kuntakokeilusta. Kirjaus tukee työllisyysalueen valmistelua sekä järjestämisvastuun sujuvaa siirtoa.

 

2. Esityksessä muutettaisiin johdantokappaletta niin., että käyttöoikeus koskee kunnan tai kuntayhtymä palveluksessa olevaa. Lisäksi täsmennettäisiin 125 § 3 momenttia (s. 43-44) niin, että työvoimapalveluiden järjestämisestä vastaava työvoimaviranomainen myöntäisi käyttöoikeuden kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevalle. Edellä mainittu tarkoittaisi sitä, että järjestämisvastuussa oleva työvoimaviranomainen myöntäisi käyttöoikeuden sekä palveluksessaan oleville että niille toisen kunnan tai kuntayhtymän viranhaltijoille, jotka kyseisen työvoimaviranomaisen kanssa tehdyn sopimuksen nojalla hoitavat työvoimaviranomaisen tehtäviä.

 

Esitetty muutos ja täsmennys ovat kannatettavia. Momentin kolme ehdotettu täsmennys antaa aiempaa kirjausta paremmat edellytykset toteuttaa työllisyysalueella toimiva, järjestämisvastuun siirtoon perustuva lähipalveluverkosto

 

3. Ehdotuksessa on lisäys (s. 44 10 §), jossa valtio vastaisi siirtyviin sopimuksiin liittyvistä vastuista ja niiden maksamisesta siltä osin kuin ne kohdistuvat järjestämisvastuun siirtoa edeltävään aikaan sekä lisäys (s.45 11 §), jossa valtio korvaisi valtion talousarvion rajoissa työvoimaviranomaisille päätöksistä aiheutuvat kustannukset edellä mainituilta osin.

 

Lisäykset ovat kannatettavia, mutta sillä erolla, että korvaus ei voi olla sidottu valtion talousarvioon, vaan sen on perustuttava täysimääräisesti todellisiin kustannuksiin.

 

4. Pykälän 6 toiseen momenttiin (s. 44, 6 §) ehdotetaan lisäystä, perusteella valtiolta siirtyneen henkilöstön siirrot työllisyysalueen sisällä katsottaisiin vuoden 2025 loppuun asti liikkeenluovutukseksi. Jotta siirto katsottaisiin lain nojalla liikkeenluovutukseksi, sen tulisi liittyä työllisyysalueella tapahtuvaan työvoimapalveluiden tuottamista koskeviin järjestelyihin. Järjestelyltä ei edellytettäisi kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetussa laissa tarkoitetun liikkeen luovutuksen edellytysten täyttymistä.

 

Ehdotettu lisäys on kannatettava, koska se antaa joustavammat mahdollisuudet työllisyysalueen palvelutuotannon suunnitteluun ja mahdollisiin muutoksiin vuoden 2025 aikana.

 

5. Ehdotuksessa esitetään, että (s. 46, 5 §) Pykälän 1 momentin 16 kohdan työvoimaviranomaisen määritelmään tehtäisiin järjestämislain 13 §:n 2 momenttiin ehdotetusta muutoksesta johtuva täydennys, jonka mukaan järjestämisvastuussa oleva työvoimaviranomainen voisi sopimuksella antaa myös muussa kuin järjestämislaissa työvoimaviranomaiselle säädetyn tehtävän kunnan tai kuntayhtymän viranhaltijan hoidettavaksi.

 

Ehdotus on kannatettava, koska se paremmin mahdollistaa niukkojen resurssien kohdentamisen tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa edellä esitetyn vastauksenaan työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntöön hallituksen esityksestä työvoimapalveluiden uudelleen järjestämiseen liittyvien lakien, valmiuslain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa