Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.01.2024/Pykälä 33

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

 

Kaupunginhallituksen ja valtuuston kokoukset vuonna 2024

 

Kaupunginhallitus 20.11.2023 § 308 

 

 

Valmistelija: Hallintosihteeri Eeva Nummi

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Uudenkaupungin kaupungin hallintosäännön 150 §:n mukaan:

 

"Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

 

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

 

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen."

 

Jolleivät erityiset syyt ole esteenä, on kaupunginhallituksen jäsenille ja muille kokouksessa läsnäoloon oikeutetuille toimitettava  kokouksen esityslista vähintään kolme päivää ennen kokousta.

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että vuonna 2024 kokoukset pidetään kaupunginhallituksen kokoushuoneessa klo 17.30 alkaen seuraavan aikataulun mukaisesti:

15.1.
29.1.
12.2.
4.3.
25.3. hallituksen iltakoulu klo 15 alkaen (talouskatsaus) ja kokous klo 17.30 (tilinpäätös)
8.4.
22.4.
6.5. (osavuosikatsaus 1-3)
20.5.
3.6.
17.6. 
19.8.
26.8. (osavuosikatsaus 1-6)
9.9.
16.9.
7.10.
21.10. (veroprosentit, osavuosikatsaus 1-9)
11.11. klo 13 alkaen (talousarvio 2025)
18.11. (talousarvio 2025)
2.12.
16.12.

Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa.

Kaupunginhallitus päättää
- antaa kokousaikataulunsa tiedoksi valtuustolle ja
- ehdottaa, että valtuusto pitää vuonna 2024 kokoukset kulttuurikeskus Crusellissa klo 18.30 alkaen seuraavan aikataulun mukaisesti:

5.2.
18.3.
13.5. valtuuston seminaari klo 13 alkaen (taloussuunnittelun kehykset seuraavalle vuodelle) ja kokous klo 18.30 (osavuosikatsaus 1-3)
10.6. (tilinpäätös)
2.9. (osavuosikatsaus 1-6)
28.10. valtuuston talousseminaari klo 9 alkaen ja kokous klo 18.30 (veroprosentit, osavuosikatsaus 1-9)
9.12. klo 16 alkaen (talousarvio 2025)

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että kaupunginhallitus piti tämän jälkeen tauon kello 19.14-19.26.

Merkittiin, että Jan Vuorenlaakso, Jari Nikkari, Jarkko Heinonen, Arja Kitola ja Jukka Jokiranta saapuivat kokoukseen tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

______

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 18.12.2023 § 88 

 

 

 

Päätösehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää

- merkitä kaupunginhallituksen kokousaikataulut tiedoksi ja
- pitää vuonna 2024 kokoukset kulttuurikeskus Crusellissa klo 18.30 alkaen seuraavan aikataulun mukaisesti:

5.2.
18.3.
13.5. valtuuston seminaari klo 13 alkaen (taloussuunnittelun kehykset seuraavalle vuodelle) ja kokous klo 18.30 (osavuosikatsaus 1-3)
10.6. (tilinpäätös)
2.9. (osavuosikatsaus 1-6)
28.10. valtuuston talousseminaari klo 9 alkaen ja kokous klo 18.30 (veroprosentit, osavuosikatsaus 1-9)
9.12. klo 16 alkaen (talousarvio 2025)

 

Keskustelun kuluessa valtuutettu Mika Sjöblom teki seuraavan vastaesityksen:

 

"Keskustan valtuustoryhmä esittää 28.10.2024 ja 9.12.2024 kokousten ajankohdan palauttamista valmisteluun. Lähtökohtana valmistelulle tulee olla talousarviota ja veroprosentteja koskevien päätösten tuominen samaan kokoukseen."

 

Valtuutetut Martti Luotonen, Veli-Matti Virtanen, Mauri Kontu, Petteri Pitkämäki ja Rauno Aaltonen kannattivat Sjöblomin esitystä.

 

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty kannatettu esitys kahden kokouksen ajankohdan palauttamisesta uuteen valmisteluun, joten oli äänestettävä.

 

Ne, jotka kannattivat asian käsittelyn jatkamista äänestivät jaa ja ne, jotka kannattivat Mika Sjöblomin palautusehdotusta äänestivät ei. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin sähköinen äänestys.

 

 Suoritetussa äänestyksessä annettiin 28 jaa-ääntä ja 14 ei-ääntä.

 

Päätös:  Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä. Äänestysluettelo liitteenä.

 

Valtuutettu Seppo Nikula teki keskustelun aikana kaupunginhallituksen pohjaehdotukseen seuraavan täydennysesityksen:

 

"Valtuusto päättää päivittää kaupungin strategian kokouksessaan 13.5.2024. Strategiaa tullaan käsittelemään päätöksentekoa ennen erillisessä seminaarissa, jonka tarkka ajankohta päätetään viimeistään valtuuston kokouksessa 18.3.2024."

 

Valtuutettu Olli-Pekka Päivärinta, Reko Wallenius, valtuutettu Tarmo Kangas ja valtuutettu Jari Valkonen kannattivat Seppo Nikulan täydennysesitystä.

 

Puheenjohtaja kysyi, voidaanko Seppo Nikulan täydennysesitys pohjaesitykseen hyväksyä yksimielisesti.

 

Päätös:  Täydennysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuuston kokousaikataulun yksimielisesti seuraavalla lisäyksellä: Kaupungin strategia päivitetään 13.5.2024 kokouksessa. Strategiaa tullaan käsittelemään päätöksentekoa ennen erillisessä seminaarissa, jonka tarkka ajankohta päätetään viimeistään valtuuston kokouksessa 18.3.2024.

 

______

 

 

 

Kaupunginhallitus 29.01.2024 § 33  

1958/00.02.00/2023 

 

Valmistelija: Talousjohtaja Anne Takala

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 18.12.2023 § 88 kaupungin strategian päivittämisestä. Päätöksen mukaan strategia päivitetään kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.5.2024. Tätä ennen strategiaa tullaan käsittelemään erillisessä seminaarissa, jonka tarkka ajankohta päätetään viimeistään valtuuston kokouksessa 18.3.2024.

 

Kaupunginhallitus valmistelee strategian valtuuston hyväksyttäväksi, ja sen valmistelu alkaa maaliskuussa hallituksen strategiaseminaarilla. Valtuuston strategiaseminaari esitetään pidettäväksi huhtikuun alussa.

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää
- että kaupunginhallituksen strategiaseminaari järjestetään 6.3.2024 ja
- ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuuston strategiaseminaari järjestetään 4.4.2024.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

 

Kaupunginhallituksen ja valtuuston kokoukset vuonna 2024

 

Kaupunginhallitus 20.11.2023 § 308 

 

 

Valmistelija: Hallintosihteeri Eeva Nummi

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Uudenkaupungin kaupungin hallintosäännön 150 §:n mukaan:

 

"Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

 

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

 

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen."

 

Jolleivät erityiset syyt ole esteenä, on kaupunginhallituksen jäsenille ja muille kokouksessa läsnäoloon oikeutetuille toimitettava  kokouksen esityslista vähintään kolme päivää ennen kokousta.

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että vuonna 2024 kokoukset pidetään kaupunginhallituksen kokoushuoneessa klo 17.30 alkaen seuraavan aikataulun mukaisesti:

15.1.
29.1.
12.2.
4.3.
25.3. hallituksen iltakoulu klo 15 alkaen (talouskatsaus) ja kokous klo 17.30 (tilinpäätös)
8.4.
22.4.
6.5. (osavuosikatsaus 1-3)
20.5.
3.6.
17.6. 
19.8.
26.8. (osavuosikatsaus 1-6)
9.9.
16.9.
7.10.
21.10. (veroprosentit, osavuosikatsaus 1-9)
11.11. klo 13 alkaen (talousarvio 2025)
18.11. (talousarvio 2025)
2.12.
16.12.

Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa.

Kaupunginhallitus päättää
- antaa kokousaikataulunsa tiedoksi valtuustolle ja
- ehdottaa, että valtuusto pitää vuonna 2024 kokoukset kulttuurikeskus Crusellissa klo 18.30 alkaen seuraavan aikataulun mukaisesti:

5.2.
18.3.
13.5. valtuuston seminaari klo 13 alkaen (taloussuunnittelun kehykset seuraavalle vuodelle) ja kokous klo 18.30 (osavuosikatsaus 1-3)
10.6. (tilinpäätös)
2.9. (osavuosikatsaus 1-6)
28.10. valtuuston talousseminaari klo 9 alkaen ja kokous klo 18.30 (veroprosentit, osavuosikatsaus 1-9)
9.12. klo 16 alkaen (talousarvio 2025)

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että kaupunginhallitus piti tämän jälkeen tauon kello 19.14-19.26.

Merkittiin, että Jan Vuorenlaakso, Jari Nikkari, Jarkko Heinonen, Arja Kitola ja Jukka Jokiranta saapuivat kokoukseen tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

______

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 18.12.2023 § 88 

 

 

 

Päätösehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää

- merkitä kaupunginhallituksen kokousaikataulut tiedoksi ja
- pitää vuonna 2024 kokoukset kulttuurikeskus Crusellissa klo 18.30 alkaen seuraavan aikataulun mukaisesti:

5.2.
18.3.
13.5. valtuuston seminaari klo 13 alkaen (taloussuunnittelun kehykset seuraavalle vuodelle) ja kokous klo 18.30 (osavuosikatsaus 1-3)
10.6. (tilinpäätös)
2.9. (osavuosikatsaus 1-6)
28.10. valtuuston talousseminaari klo 9 alkaen ja kokous klo 18.30 (veroprosentit, osavuosikatsaus 1-9)
9.12. klo 16 alkaen (talousarvio 2025)

 

Keskustelun kuluessa valtuutettu Mika Sjöblom teki seuraavan vastaesityksen:

 

"Keskustan valtuustoryhmä esittää 28.10.2024 ja 9.12.2024 kokousten ajankohdan palauttamista valmisteluun. Lähtökohtana valmistelulle tulee olla talousarviota ja veroprosentteja koskevien päätösten tuominen samaan kokoukseen."

 

Valtuutetut Martti Luotonen, Veli-Matti Virtanen, Mauri Kontu, Petteri Pitkämäki ja Rauno Aaltonen kannattivat Sjöblomin esitystä.

 

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty kannatettu esitys kahden kokouksen ajankohdan palauttamisesta uuteen valmisteluun, joten oli äänestettävä.

 

Ne, jotka kannattivat asian käsittelyn jatkamista äänestivät jaa ja ne, jotka kannattivat Mika Sjöblomin palautusehdotusta äänestivät ei. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin sähköinen äänestys.

 

 Suoritetussa äänestyksessä annettiin 28 jaa-ääntä ja 14 ei-ääntä.

 

Päätös:  Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä. Äänestysluettelo liitteenä.

 

Valtuutettu Seppo Nikula teki keskustelun aikana kaupunginhallituksen pohjaehdotukseen seuraavan täydennysesityksen:

 

"Valtuusto päättää päivittää kaupungin strategian kokouksessaan 13.5.2024. Strategiaa tullaan käsittelemään päätöksentekoa ennen erillisessä seminaarissa, jonka tarkka ajankohta päätetään viimeistään valtuuston kokouksessa 18.3.2024."

 

Valtuutettu Olli-Pekka Päivärinta, Reko Wallenius, valtuutettu Tarmo Kangas ja valtuutettu Jari Valkonen kannattivat Seppo Nikulan täydennysesitystä.

 

Puheenjohtaja kysyi, voidaanko Seppo Nikulan täydennysesitys pohjaesitykseen hyväksyä yksimielisesti.

 

Päätös:  Täydennysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuuston kokousaikataulun yksimielisesti seuraavalla lisäyksellä: Kaupungin strategia päivitetään 13.5.2024 kokouksessa. Strategiaa tullaan käsittelemään päätöksentekoa ennen erillisessä seminaarissa, jonka tarkka ajankohta päätetään viimeistään valtuuston kokouksessa 18.3.2024.

 

______

 

 

 

Kaupunginhallitus 29.01.2024 § 33  

1958/00.02.00/2023 

 

Valmistelija: Talousjohtaja Anne Takala

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 18.12.2023 § 88 kaupungin strategian päivittämisestä. Päätöksen mukaan strategia päivitetään kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.5.2024. Tätä ennen strategiaa tullaan käsittelemään erillisessä seminaarissa, jonka tarkka ajankohta päätetään viimeistään valtuuston kokouksessa 18.3.2024.

 

Kaupunginhallitus valmistelee strategian valtuuston hyväksyttäväksi, ja sen valmistelu alkaa maaliskuussa hallituksen strategiaseminaarilla. Valtuuston strategiaseminaari esitetään pidettäväksi huhtikuun alussa.

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää
- että kaupunginhallituksen strategiaseminaari järjestetään 6.3.2024 ja
- ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuuston strategiaseminaari järjestetään 4.4.2024.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa