Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.01.2024/Pykälä 27

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

 

 

Kaupungin talouden toteutuminen 2023 / Tilinpäätösennuste kaupunki ja liikelaitokset

 

Kaupunginhallitus 29.01.2024 § 27  

2165/02.02.02/2024 

 

Valmistelija: Talousjohtaja Anne Takala

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Talous vuonna 2023

 

Verotulojen tuottoarviot vaihtelivat vuoden aikana. Alkuperäisen talousarvion 38,3 miljoonan euron verotuloarvio ylittyi

noin miljoonalla eurolla. Verotulot olivat yhteensä 39,3 miljoonaa euroa. Tuloverojen tuotto toteutui käytännössä talousarvion mukaisella tasolla, kiinteistöveron tuotto ylitti talousarvion 341 000 eurolla ja yhteisöveron tuotto ylitti talousarvion 0,7 miljoonalla eurolla.

 

Kaupungin valtionosuudet olivat 7,4 miljoonaa euroa vuonna 2023.

 

Kaupungin henkilöstömenot ylittivät talousarvion 384 000

eurolla; niiden toteutumisaste oli 101,3 %. Ne olivat 25,2 miljoonaa,

(46,6 %) pienemmät kuin edellisenä vuotena. Kaupungin toimintakulut pienenivät 82,1 miljoonalla eurolla, 56,3 %. Toimintakulujen toteutumisaste oli 99,6 %.

 

Alkuperäisen talousarvion 1,6 miljoonan euron ylijäämä on muuttunut tämänhetkisen arvion mukaan noin 4,5 - 4,7 miljoonan euron (kaupunki ja liikelaitokset yhteensä) ylijäämäksi, mutta kirjauksista puuttuu tässä vaiheessa vielä ainakin osa poistokirjauksista sekä hankeavustusten jaksotukset (vähentää tuloja n. 450 000 euroa).

 

Kaupungin (sis. liikelaitokset) lainakanta kasvoi noin 8,6 miljoonalla

eurolla. Lainamäärä oli 64,2 miljoonaa euroa, 4 291 euroa/asukas.

 

Tuotot ja kulut / käyttötalous, kaupunki


Uudenkaupungin kaupungin (ilman liikelaitoksia) toimintatuottojen
toteutumisaste oli 106,7 % ja toimintakulujen 99,6 %. Toimintakate
(toimintatuotot - toimintakulut) oli -37 274 573 euroa
(kaupunginvaltuuston 12.12.2022 hyväksymä talousarvio

-39 029 263 euroa) ja sen toteutumisaste oli 95,1 %. Toimintakate oli 1,8 miljoonaa alkuperäistä talousarviota paremmpi ja noin 1,9 miljoonaa euroa tarkistettua talousarviota parempi.


Yksi palvelualueista ylitti talousarvion merkittävästi:

-          Infrapalvelut (toimintakate 201 000 euroa talousarviota heikompi, tot. 110,4 %)

 

 

Tilapalvelujen toimintakate oli 260 000 euroa talousarviota parempi, hallinto-, talous- ja ICT-palvelujen toimintakate alittui mm. kertaluonteisten tulojen myötä 578 000 eurolla, varhaiskasvatuksen toimintakate alittui 915 000 eurolla. Luvut ovat kuitenkin tässä vaiheessa vielä arvioita ja tarkentuvat lopulliseen tilinpäätökseen.

 

Liikelaitokset

 

Uudenkaupungin Vesi -liikelaitoksen liikevaihto oli 4 824 880 euroa.

Se laski 47 331 eurolla edellisestä ja oli 106 120 euroa talousarviota heikompi. Liikeylijäämä oli 173 732 euroa (453 902 euroa v. 2022)

ja tilikauden alijäämä  11 754 euroa (ylijäämä v. 2022 oli 439 244 euroa).

 

Liikelaitoksen alijäämä oli 11 754 euroa talousarvion ollessa 9 624 euroa ylijäämäinen, mikä oli 21 000 euroa talousarviota heikompi taso. Taksoja nostettiin vuonna 2023.

 

Liikelaitoksen investoinnit olivat 1 202 000 euroa.

 

Uudenkaupungin Vesi ei ottanut uutta lainaa vuoden 2023 aikana.

 

Vakka-Suomen Vesi -liikelaitoksen liikevaihto nousi vuoden 2022 tasosta ja ylitti talousarvion 128 000 eurolla. Liikevaihto oli

2 338 999 euroa. Liikeylijäämä oli 443 303 euroa (153 236 euroa v.

2022) ja tilikauden ylijäämä 281 836 euroa (113 850 euroa v. 2022).

Ylijäämä nousi lähes 168 000 eurolla edellisvuodesta ja oli 276 000 euroa talousarviota parempi.

 

Liikelaitoksen kannattavuutta on parannettu vuoden 2023 alusta korottamalla hieman jätevedenkäsittelymaksua, koska Häpönniemen jätevedenpuhdistamon investointi on nostanut sen lainanhoitokuluja (ja korkotaso on yleisesti ollut nousussa).

 

Liikelaitoksen investoinnit olivat 109 000 euroa.

 

Vakka-Suomen Vesi ei ottanut uutta lainaa vuoden 2023 aikana.

 

Kaupungin investoinnit

 

Kaupungin nettoinvestoinnit olivat noin 16,7 miljoonaa euroa; 63,1 %

budjetoidusta.

 

Kaupungin ja liikelaitosten investoinnit olivat yhteensä 18,3 miljoonaa euroa.

 

 

Verotulot ja valtionosuudet

 

 

Hyvinvointialueuudistus siirsi sote- ja pela-palvelut kunnilta hyvinvointialueille ja niiden rahoitusvastuu siirtyi valtiolle. Kuntien verotuloja ja valtionosuuksia pienennettiin niiltä poistuvien menojen suhteessa.

 

Kaupungin verotulot olivat 39,4 miljoonaa euroa. Ne laskivat 45,6 %,

32,9 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Tuloveron tuotto laski 52,9 %; 31,4 miljoonaa euroa. Yhteisöveron tuotto lasku

23,5 %; 1,7 miljoonaa euroa. Kiinteistöverotulot nousivat 0,2 miljoonalla eurolla.

 

Valtionosuudet olivat 7,4 milj. euroa. Ne laskivat noin 26,6 miljoonaa euroa edellisvuoden tasosta.

 

Verotulot ja valtionosuudet olivat yhteensä 46,7 miljoonaa euroa

(106,2 milj. euroa vuonna 2022).

 

Vuosikate ja tulos

 

Kaupungin vuosikate oli 10,2 miljoonaa euroa positiivinen, 4,1

miljoonaa euroa edellisvuotta suurempi. Kaupungin ja liikelaitosten

vuosikate oli 12,1 miljoonaa (8,2 miljoonaa euroa vuonna 2022) ja

tilikauden tulos 5,2 miljoona euroa positiivinen (1,2 miljoonaa euroa vuonna 2022).

 

 

Tilikauden tulos ja yli-/alijäämä


Hankeavustusten jaksotusten sekä lopullisten poistokirjausten jälkeen tilikauden ylijäämän arvioidaan olevan n. 4,5-4,7 milj. euroa.

 

Taseen kumulatiivinen ylijäämä olisi vuoden lopussa lähes 23 miljoonaa euroa. Se muuttuu vielä jonkin verran, koska tässä vaiheessa osa kirjauksista puuttuu ja tietyt kirjaukset tarkentuvat.

 

 

Lainat

 

Kaupungin ja liikelaitosten korolliset pitkä- ja lyhytaikaiset lainat olivat 64,2 miljoonaa euroa. Ne kasvoivat 8,6 miljoonalla eurolla edellisestä vuodesta.

 

Uudenkaupungin (sis. liikelaitokset) lainakanta oli 4 291 euroa / asukas.

 

Kaupungin ja liikelaitosten vuosikate kattoi poistot, mutta ei investointeja. Kaupungin tilikauden tulos näyttää tällä hetkellä reilusti ylijäämää, mutta kirjauksista puuttuu vielä ainakin osa poistokirjauksista sekä hankeavustusten jaksotukset (vähentää tuloja n. 450 000 euroa).

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2023 talousarvion toteutumisen ja talousarvion ylitykset tiedoksi ja saattaa ne edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi sekä esittää samalla liitteessä sivulla yksi olevat käyttötalouden sitovuusylitykset kaupunginvaltuustolle hyväksyttäviksi.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

 

Kaupungin talouden toteutuminen 2023 / Tilinpäätösennuste kaupunki ja liikelaitokset

 

Kaupunginhallitus 29.01.2024 § 27  

2165/02.02.02/2024 

 

Valmistelija: Talousjohtaja Anne Takala

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Talous vuonna 2023

 

Verotulojen tuottoarviot vaihtelivat vuoden aikana. Alkuperäisen talousarvion 38,3 miljoonan euron verotuloarvio ylittyi

noin miljoonalla eurolla. Verotulot olivat yhteensä 39,3 miljoonaa euroa. Tuloverojen tuotto toteutui käytännössä talousarvion mukaisella tasolla, kiinteistöveron tuotto ylitti talousarvion 341 000 eurolla ja yhteisöveron tuotto ylitti talousarvion 0,7 miljoonalla eurolla.

 

Kaupungin valtionosuudet olivat 7,4 miljoonaa euroa vuonna 2023.

 

Kaupungin henkilöstömenot ylittivät talousarvion 384 000

eurolla; niiden toteutumisaste oli 101,3 %. Ne olivat 25,2 miljoonaa,

(46,6 %) pienemmät kuin edellisenä vuotena. Kaupungin toimintakulut pienenivät 82,1 miljoonalla eurolla, 56,3 %. Toimintakulujen toteutumisaste oli 99,6 %.

 

Alkuperäisen talousarvion 1,6 miljoonan euron ylijäämä on muuttunut tämänhetkisen arvion mukaan noin 4,5 - 4,7 miljoonan euron (kaupunki ja liikelaitokset yhteensä) ylijäämäksi, mutta kirjauksista puuttuu tässä vaiheessa vielä ainakin osa poistokirjauksista sekä hankeavustusten jaksotukset (vähentää tuloja n. 450 000 euroa).

 

Kaupungin (sis. liikelaitokset) lainakanta kasvoi noin 8,6 miljoonalla

eurolla. Lainamäärä oli 64,2 miljoonaa euroa, 4 291 euroa/asukas.

 

Tuotot ja kulut / käyttötalous, kaupunki


Uudenkaupungin kaupungin (ilman liikelaitoksia) toimintatuottojen
toteutumisaste oli 106,7 % ja toimintakulujen 99,6 %. Toimintakate
(toimintatuotot - toimintakulut) oli -37 274 573 euroa
(kaupunginvaltuuston 12.12.2022 hyväksymä talousarvio

-39 029 263 euroa) ja sen toteutumisaste oli 95,1 %. Toimintakate oli 1,8 miljoonaa alkuperäistä talousarviota paremmpi ja noin 1,9 miljoonaa euroa tarkistettua talousarviota parempi.


Yksi palvelualueista ylitti talousarvion merkittävästi:

-          Infrapalvelut (toimintakate 201 000 euroa talousarviota heikompi, tot. 110,4 %)

 

 

Tilapalvelujen toimintakate oli 260 000 euroa talousarviota parempi, hallinto-, talous- ja ICT-palvelujen toimintakate alittui mm. kertaluonteisten tulojen myötä 578 000 eurolla, varhaiskasvatuksen toimintakate alittui 915 000 eurolla. Luvut ovat kuitenkin tässä vaiheessa vielä arvioita ja tarkentuvat lopulliseen tilinpäätökseen.

 

Liikelaitokset

 

Uudenkaupungin Vesi -liikelaitoksen liikevaihto oli 4 824 880 euroa.

Se laski 47 331 eurolla edellisestä ja oli 106 120 euroa talousarviota heikompi. Liikeylijäämä oli 173 732 euroa (453 902 euroa v. 2022)

ja tilikauden alijäämä  11 754 euroa (ylijäämä v. 2022 oli 439 244 euroa).

 

Liikelaitoksen alijäämä oli 11 754 euroa talousarvion ollessa 9 624 euroa ylijäämäinen, mikä oli 21 000 euroa talousarviota heikompi taso. Taksoja nostettiin vuonna 2023.

 

Liikelaitoksen investoinnit olivat 1 202 000 euroa.

 

Uudenkaupungin Vesi ei ottanut uutta lainaa vuoden 2023 aikana.

 

Vakka-Suomen Vesi -liikelaitoksen liikevaihto nousi vuoden 2022 tasosta ja ylitti talousarvion 128 000 eurolla. Liikevaihto oli

2 338 999 euroa. Liikeylijäämä oli 443 303 euroa (153 236 euroa v.

2022) ja tilikauden ylijäämä 281 836 euroa (113 850 euroa v. 2022).

Ylijäämä nousi lähes 168 000 eurolla edellisvuodesta ja oli 276 000 euroa talousarviota parempi.

 

Liikelaitoksen kannattavuutta on parannettu vuoden 2023 alusta korottamalla hieman jätevedenkäsittelymaksua, koska Häpönniemen jätevedenpuhdistamon investointi on nostanut sen lainanhoitokuluja (ja korkotaso on yleisesti ollut nousussa).

 

Liikelaitoksen investoinnit olivat 109 000 euroa.

 

Vakka-Suomen Vesi ei ottanut uutta lainaa vuoden 2023 aikana.

 

Kaupungin investoinnit

 

Kaupungin nettoinvestoinnit olivat noin 16,7 miljoonaa euroa; 63,1 %

budjetoidusta.

 

Kaupungin ja liikelaitosten investoinnit olivat yhteensä 18,3 miljoonaa euroa.

 

 

Verotulot ja valtionosuudet

 

 

Hyvinvointialueuudistus siirsi sote- ja pela-palvelut kunnilta hyvinvointialueille ja niiden rahoitusvastuu siirtyi valtiolle. Kuntien verotuloja ja valtionosuuksia pienennettiin niiltä poistuvien menojen suhteessa.

 

Kaupungin verotulot olivat 39,4 miljoonaa euroa. Ne laskivat 45,6 %,

32,9 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Tuloveron tuotto laski 52,9 %; 31,4 miljoonaa euroa. Yhteisöveron tuotto lasku

23,5 %; 1,7 miljoonaa euroa. Kiinteistöverotulot nousivat 0,2 miljoonalla eurolla.

 

Valtionosuudet olivat 7,4 milj. euroa. Ne laskivat noin 26,6 miljoonaa euroa edellisvuoden tasosta.

 

Verotulot ja valtionosuudet olivat yhteensä 46,7 miljoonaa euroa

(106,2 milj. euroa vuonna 2022).

 

Vuosikate ja tulos

 

Kaupungin vuosikate oli 10,2 miljoonaa euroa positiivinen, 4,1

miljoonaa euroa edellisvuotta suurempi. Kaupungin ja liikelaitosten

vuosikate oli 12,1 miljoonaa (8,2 miljoonaa euroa vuonna 2022) ja

tilikauden tulos 5,2 miljoona euroa positiivinen (1,2 miljoonaa euroa vuonna 2022).

 

 

Tilikauden tulos ja yli-/alijäämä


Hankeavustusten jaksotusten sekä lopullisten poistokirjausten jälkeen tilikauden ylijäämän arvioidaan olevan n. 4,5-4,7 milj. euroa.

 

Taseen kumulatiivinen ylijäämä olisi vuoden lopussa lähes 23 miljoonaa euroa. Se muuttuu vielä jonkin verran, koska tässä vaiheessa osa kirjauksista puuttuu ja tietyt kirjaukset tarkentuvat.

 

 

Lainat

 

Kaupungin ja liikelaitosten korolliset pitkä- ja lyhytaikaiset lainat olivat 64,2 miljoonaa euroa. Ne kasvoivat 8,6 miljoonalla eurolla edellisestä vuodesta.

 

Uudenkaupungin (sis. liikelaitokset) lainakanta oli 4 291 euroa / asukas.

 

Kaupungin ja liikelaitosten vuosikate kattoi poistot, mutta ei investointeja. Kaupungin tilikauden tulos näyttää tällä hetkellä reilusti ylijäämää, mutta kirjauksista puuttuu vielä ainakin osa poistokirjauksista sekä hankeavustusten jaksotukset (vähentää tuloja n. 450 000 euroa).

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2023 talousarvion toteutumisen ja talousarvion ylitykset tiedoksi ja saattaa ne edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi sekä esittää samalla liitteessä sivulla yksi olevat käyttötalouden sitovuusylitykset kaupunginvaltuustolle hyväksyttäviksi.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa