Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja lupalautakunta
Pöytäkirja 16.04.2024/Pykälä 44

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

 

 

Ympäristönsuojelun tiedotusasiat

 

YMPLL 16.04.2024 § 44  

   

1. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

 

Lausuma 7.3.2024 Ympäristönsuojelulain 92 §:n mukainen lausuma, Gasum Oy, Vehmaa.

- Aluehallintovirasto toteaa, että Vehmaan laitokselle lisättävä biokaasun jalostusyksikön toiminta voidaan katsoa olevan osa ympäristöluvanvaraista laitoskokonaisuutta ja siihen voidaan soveltaa voimassa olevaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston antamaa ympäristölupaa Nro 27/2016/1 Dnro ESAVI/3148/2015, sitä muuttamatta.

 

Päätös 20.3.2024 Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa meressä Koirankarin saaren länsipuolella sekä toiminnan aloittamislupa ja valmistelulupa, Rantamaan Lohi, avoin yhtiö, Uusikaupunki.

 

Aluehallintoviraston ratkaisu:

 

Vesitalouslupa

Aluehallintovirasto myöntää Rantamaan Lohi avoin yhtiö määräaikaisen luvan verkkoaltaiden pitämiseen meressä Koirankarin saaren länsipuolella yhteisellä vesialueella 895-487-876-1 Uudenkaupungin kaupungissa lupamääräyksen 1 ja tämän päätöksen liitteen 1 osoittamalla paikalla. Luvanhaltijan on noudatettava vesilain säännöksiä ja luvan lupamääräyksiä.

 

Ympäristölupa

Aluehallintovirasto myöntää Rantamaan Lohelle määräaikaisen luvan kalojen kasvattamiseen verkkoaltaissa Koirankarin saaren länsipuolella yhteisellä vesialueella 895-487-876-1 Uudenkaupungin kaupungissa lupamääräyksessä 6 esitetyllä tavalla rajattuna. Toimintaa on harjoitettava hakemuksessa esitetyllä tavalla ja lupamääräysten mukaisesti.

 

Valmistelulupa

Aluehallintovirasto oikeuttaa luvanhaltijan ryhtymään kasvatusaltaiden asentamiseen tämän päätöksen lupamääräyksiä noudattaen jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Luvanhaltijan on ennen toimenpiteisiin ryhtymistä asetettava Lounais-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueelle 2 000 euron suuruinen vakuus niiden

vahinkojen, haittojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan määräysten muuttaminen voi aiheuttaa.

 

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

Aluehallintovirasto myöntää luvanhaltijalle luvan kalankasvatuksen aloittamiseen tämän päätöksen lupamääräyksiä noudattaen muutoksenhausta huolimatta, kuitenkin siten, että määräys koskee kalankasvatusta, jossa vuosittain käytettävä rehu saa sisältää enintään 400 kg fosforia ja enintään 3 000 kg typpeä. Luvanhaltijan on ennen kalankasvatustoiminnan aloittamista asetettava 500 euron suuruinen takaus, vakuutus tai pantattu talletus Varsinais-Suomen ELY-keskuksen eduksi ympäristön saattamiseksi ennalleen

lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalta.

 

Lupa on voimassa 2034 saakka.

 

2. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy

 

Uudenkaupungin Häpönniemen jätevedenpuhdistamon tarkkailututkimus, vuosiraportti 2023

- tulosten tarkastelu on oheismateriaalina

 

Rautilan monitoimikeskuksen jätevedenpuhdistamon tarkkailututkimus, vuosiraportti 2023

- tulosten tarkastelu on oheismateriaalina

 

Kustavin ja Iniön merialueen kalankasvatuslaitosten velvoitetarkkailututkimus, vuosiraportti 2023

- tiivistelmä on oheismateriaalina

 

Esittelijä: Ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Puottula

 

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 

______

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa