Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.11.2022/Pykälä 455

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Uudenkaupungin kaupungin vaakunalogo.

 

 

 

Täyttölupapyyntö Seniorineuvola Kompassin terveydenhoitajan vakanssin täyttämiseksi toistaiseksi voimassa olevana

 

Sosiaalilautakunta 17.11.2022 § 173 

 

 

Valmistelija: Ikäihmisten palveluasumisen vs. palveluyksikön esimies Jaana Aitta

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Seniorineuvola Kompassin terveydenhoitajan työsuhde on vapautumassa 1.12.2022 alkaen.

Kompassi on Uudenkaupungin ikäihmisten palveluiden palvelupiste, jonka maksuttomat palvelut on tarkoitettu kaikille ikääntyneille uusikaupunkilaisille.

Seniorineuvola toimii matalan kynnyksen arviointi-, ohjaus- ja neuvonta-paikkana. Neuvolatoiminnan lähtökohtana on ennaltaehkäisevä työ ja tavoitteena on tukea ja edistää ikääntyneiden terveyttä, hyvinvointia sekä toimintakykyä. Tavoitteena on tukea ikääntyneitä sekä heidän omaisiaan, jotta ikääntyneiden arki omassa asuinympäristössä sujuisi mahdollisimman hyvin.

Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista mukaan 12§ (28.10.2022/876) hyvinvointialueen on järjestettävä ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia neuvontapalveluja.

Lisäksi hyvinvointialueen on tarjottava hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia terveystarkastuksia, vastaanottoja tai kotikäyntejä erityisesti niille ikääntyneeseen väestöön kuuluville, joiden elinoloihin tai elämäntilanteeseen arvioidaan tutkimustiedon tai yleisen elämänkokemuksen perusteella liittyvän palveluntarvetta lisääviä riskitekijöitä.

Pätevyysvaatimus määräytyy terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukaan. Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto sekä soveltuvuus tehtävään.

Kaupungin organisaatiosta ei ole siirrettävissä työntekijää kyseiseen tehtävään.  Palkkausmäärärahat on varattu sosiaali- ja terveyskeskuksen vuoden 2022 talousarvioon.

 

Uudenkaupungin hallintosäännön 56 §:n mukaan vakinaisten ja yli 12 kuukauden määräaikaisen palvelusuhteen täyttämiseen vaaditaan täyttölupa, jonka myöntää kaupunginhallitus.

 

 

 

Esittelijä: Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Lahtinen

 

Päätösehdotus: Sosiaalilautakunta päättää pyytää kaupunginhallitukselta lupaa saada täyttää Seniorineuvola Kompassin terveydenhoitajan työsuhteen (vakanssinumero 1205) toistaiseksi voimassa olevana.  Lisäksi sosiaalilautakunta päättää, että lautakunnan edustaja ei osallistu tämän vakanssin rekrytointiprosessin haastatteluihin.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  Lautakunnan edustajaksi tämän rekrytointiprosessin haastatteluihin valittiin Kati Torppa.

 

______

 

 

 

Kaupunginhallitus 21.11.2022 § 455  

957/01.01.01.00/2022 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää
- ottaa lisäasian käsittelyyn,
- antaa sosiaalilautakunnalle luvan täyttää Seniorineuvola Kompassin terveydenhoitajan työsuhteen (vakanssinumero 1205) toistaiseksi voimassa olevana.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa