Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.11.2022/Pykälä 456

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Uudenkaupungin kaupungin vaakunalogo.

 

 

 

Täyttölupapyyntö Kalannin palvelukeskuksen lähihoitajan työsuhteen 1277 täyttämiseksi toistaiseksi voimassa olevana

 

Sosiaalilautakunta 17.11.2022 § 172 

 

 

Valmistelija: Palveluyksikön esimies Laura Leppilahti

 Ikäihmisten palveluasumisen vs. palveluyksikön esimies Jaana Aitta

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Tehostetun palveluasumisen yksikön Kalannin palvelukeskuksen lähihoitajan työsuhde on vapautumassa 1.1.2023 alkaen.

 

Varsinais-Suomen hyvinvointialue on ohjeistanut varmistamaan toiminnan jatkumisen liikkeenluovutuksesta huolimatta ja tekemään työsopimukset/virkamääräykset vuodenvaihteen yli.

 

Vanhuspalvelulain 20 § mukaan toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat toimintayksikön palveluja saavien iäkkäiden henkilöiden määrää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelun tarvetta ja joka turvaa heille laadukkaat palvelut.

 

Kalannin palvelukeskus on tehostetun palveluasumisen yksikkö, joka on tarkoitettu ikääntyville, joiden fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on alentunut siten, etteivät he enää selviydy kotona omaisten tai kotihoidon turvin. Kalannin palvelukeskuksen kaikki asiakkaat ovat ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa tarvitsevia

asiakkaita.

 

Lähihoitajan tehtävänä on huolehtia Kalannin palvelukeskuksen asukkaiden hyvästä hoidosta ja huolenpidosta. Lähihoitajan osaamisalueeseen kuuluu olennaisena osana lääkehoidon toteuttaminen ja ravitsemuksesta huolehtiminen. Pitkäaikaisessa asumispalvelussa korostuvat omahoitajuus, RAI-arviointien ja asiakassuunnitelmien laatiminen ja omaisyhteistyön ylläpitäminen.

Tehtävien täyttäminen on edellytyksenä asiakasturvallisuuden säilymiselle ja asiakaspaikkamäärän ennallaan pysymiselle.

 

Pätevyysvaatimuksena tehtäviin on sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 272/2005 8 §:n mukainen tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava aikaisempi tutkinto.

 

Uudenkaupungin hallintosäännön 56 §:n mukaan vakinaisen ja yli 12 kuukauden määräaikaisen palvelussuhteen täyttämiseen vaaditaan täyttölupa, jonka myöntää kaupunginhallitus.

 

 

Esittelijä: Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Lahtinen

 

Päätösehdotus: Sosiaalilautakunta päättää pyytää kaupunginhallitukselta lupaa saada täyttää Kalannin palvelukeskuksen lähihoitajan työsuhteen (vakanssinumero 1277) 1.1.2023 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.  Lisäksi lautakunta päättää, että lautakunnan edustaja ei osallistu tämän vakanssin rekrytointiporsessin haastatteluihin.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  Lautakunnan edustajaksi tämän rekrytointiprosessin haastatteluihin valittiin Aira Karvonen.

 

______

 

 

 

Kaupunginhallitus 21.11.2022 § 456  

956/01.01.01.00/2022 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää
- ottaa lisäasian käsittelyyn,
- antaa sosiaalilautakunnalle luvan täyttää Kalannin palvelukeskuksen lähihoitajan työsuhteen (vakanssinumero 1277) 1.1.2023 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa