Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.08.2022/Pykälä 292

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Uudenkaupungin kaupungin vaakunalogo.

 

 

 

Osavuosikatsaus 1-6/2022

 

Kaupunginhallitus 15.08.2022 § 292  

523/02.02.02/2022 

 

Valmistelija: Talousjohtaja Anne Takala

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

RAPORTOINTI VALTUUSTOLLE

 

Hallintosäännön mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukauden välein. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille hallintosäännön talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla. Toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle neljännesvuosittain: ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1-3 (taloudelliset tavoitteet), toinen 1-6 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet), kolmas 1-9 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet) ja neljäs 1-12 (tp). Raportit toimitetaan palvelualueittain.

 

Palvelukeskukset ovat tehneet valtuuston hyväksymällä sitovuustasolla (palvelualue) raportit toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ajalta 1-6/2022. Raportit on tulostettu valtuuston hyväksymällä sitovuustasolla.

 

Toteutumisvertailun alussa on kaupungin ja liikelaitosten yhdistetty tuloslaskelma sekä kaupungin tuloslaskelma. Liikelaitosten tuloslaskelmat ovat vertailun lopussa.

 

Tasaisen käytön mukainen kuuden kuukauden tuottojen ja kulujen käyttöaste ja toimintakate on 50 % budjetoidusta. Henkilöstökulujen toteutumisaste saisi olla tätä korkeampi, koska keskimäärin 0,6 kuukauden palkkaa vastaava lomaraha on maksettu kesäkuun lopussa. Tuotot kertyvät osin jälkipainotteisesti ja loppuvuoden menot ovat alkuvuotta isommat, koska esimerkiksi osa palvelujen laskutuksista ei toteudu reaaliaikaisesti.

 

YLEISTÄ

 

Maailmantalous elpyi koronaviruspandemian varjossa nopeasti finanssipoliittisen elvytyksen, patoutuneen kulutuskysynnän purkautumisen sekä rokotusten etenemisen ansiosta. Maailmantalous kasvoi 6 % vuonna 2021 ja vielä alkuvuonna 2022 tämän vuoden kasvun arvioitiin olevan lähes 5 %. 

 

Suomen BKT kasvoi yli 3,5 % vuonna 2021 ja kasvun odotettiin jatkuvan vuonna 2022. Ukrainan sota, energian hinnan nopea nousu ja korkojen nousu ovat kuitenkin heikentäneet odotuksia, ja kasvu on hiipunut. Vuosille 2022-2023 ennustetaan enää enintään prosentin talouskasvua. Talouden ongelmista huolimatta Suomen työttömyysaste laskee tänä vuonna 6,7 %:iin ja sen odotetaan pysyvän  ensi vuonna kuluvan vuoden tasolla. Kiihtyvä inflaatio syö kuitenkin kansalaisten ostovoimaa. Hintojen arvioidaan nousevan

6 % vuonna 2022. Nousu olisi muuta Eurooppaa maltillisempaa, sillä useimmissa maissa hintojen nousu on tällä hetkellä 8-9 % ja vuotuinenkin inflaatio 7-8 %.

 

Vaikka Uudenkaupungin työllisyystilanne on hyvä, kaupungin asukasmäärä on kääntynyt laskuun vuonna 2022. Kesäkuun lopussa kaupungin asukasluku oli 15400, 63 vähemmän kuin vuoden 2021 lopussa. Muuttoliike oli tasapainossa, mutta kuolleisuus ylitti syntyvyyden 70 hengellä. Syntyneitä oli 49 ja kuolleita 119.

 

Kaupungin ja koko maan työllisyystilanne parani edellisestä vuodesta. Uudenkaupungin työttömyysaste oli kesäkuussa 6,8 % ja Varsinais-Suomen 9,5 %. Koko maan työttömyysaste oli hieman Varsinais-Suomea isompi, 9,9 %. 

 

Kuluttajahinnat ovat nousseet nopeasti kaikkialla tarjontaan liittyvien pullonkaulojen ja kysyntään liittyvien tekijöiden mutta erityisesti Ukrainan sodan ja Venäjän vastaisten pakotteiden takia. Hintojen nousua pidettiin ptkään väliakaisena, mutta arvio osoittautui optimistiseksi. Keskuspankit ovat nyt kevään ja kesän aikana joutuneet kiristämään korkopolitiikkaansa ja korkojen nousun odotetaan edelleen jatkuvan mutta maltillisena.

 

Euroalue on tällä hetkellä raskaasti velkaantunut, ja talouskasvun hyytyminen, korkojen nousu ja ja maailman taloustilanteen yleinen epävarmuus ovat heikentämässä lähivuosien talouden kehitysnäkymiä. 

 

Uudenkaupungin kaupunki laski helmikuussa 2022 liikkeeseen Wintterin uimahallin ja monitoimihallin rahoittamiseen tarkoitetun 28 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan. Laina saatiin edullisin ehdoin, koska korot eivät vielä tuolloin olleet lähteneet nousuun. Liikelaitokset eivät ole ottaneet uutta pitkäaikaista luottoa vuonna 2022. Koska Wintterin maksupostit ajoittuvat usealle vuodelle ja kaupungin kassaa ei kannattanut paisuttaa, joukkovelkakirjalainalla korvattiin tässä vaiheessa lyhytaikaiset korkotodistusluotot.

 

Korona on edelleen alkuvuonna vaikuttanut kaupungin toimintaan - erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluihin. Sen lisäksi valtio ja kunnat saivat maaliskuussa uuden haasteen: Ukrainan pakolaiset. Miljoonat ukrainalaiset joutuivat sodan takia pakenemaan maastaan muualle Eurooppaan. Suurin osa lähtijöistä on naisia ja lapsia. Suomesta tilapäistä suojelua on hakenut yli 35 000 ukrainalaista. Virallisten tilastojen mukaan Uudessakaupungissa on tällä hetkellä 238 ukrainalaista pakolaista. Tilanne eskaloitui nopeasti, ja sosiaalipalvelut ja varhaiskasvatus sekä opetustoimi joutuivat järjestämään tulijoille asuntoja, monenlaista toimintaa, opastusta ja neuvontaa sekä lapsille varhaiskasvatusta ja opetusta. Tästä huolimatta vuodelle 2022 asetettujen toiminnallisten tavoitteiden voidaan todeta toteutuneen tammi-kesäkuussa kohtuullisesti.

Verotulot ja valtionosuudet

 

Verotilitykset ovat nousseet tammi-kesäkuussa 3,7 prosenttia,

1 368 000 euroa edellisvuodesta.

 

Yhteisöveron kuntaosuutta korotettiin koronan aiheuttamien veromenetysten takia 10 %-yksiköllä vuosina 2020-2021. Korotus poistui vuoden 2022 alussa, mutta viime vuodelta tilitetyt erät kasvattavat tämän vuoden tuottoa. Viimeisimmän verotuloennusteen mukaan kaupungin kokonaisverotulot olisivat yhteensä 70 miljoonaa euroa - kasvua edellisvuodesta 2,1 miljoonaa euroa ja  talousarviosta 1,8 miljoonaa euroa. Arvio perustuu keväällä julkaistuun valtakunnalliseen ja kuntakohtaiseen veroennusteeseen sekä vuoden 2021 verotustietoihin.

 

Kaupungin valtionosuudet ovat 30,8 miljoonaa euroa.

 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon covid-kustannuksiin myönnettävät avustukset kirjataan käyttötalouden avustukset-kohtaan ei valtionosuuksiin. Niiden jakoperusteita ei ole vahvistetu eikä tarkkaa arvioita voi tässä vaiheessa tehdä, mutta asetusluonnoksen perusteluissa olevien yksikkökorvausten perusteella tuki on minimissään 400 000 euroa.

 

Ukrainalaisten asumiseen, opetukseen ja varhaiskasvatukseen saatavat korvaukset kirjataan nekin käyttötalouteen. Korvausten määrää ja maksuaikataulua on vaikea arvioida, koska jakoperusteita ei ole vahvistettu.

 

Liikelaitokset

 

Liikelaitokset ovat saavuttamassa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteensa.

 

 

TALOUDEN TOTEUTUMINEN

 

Käyttötalous / kaupunki

 

Kaupungin toimintakatteen toteutumisaste on 51,0 %. Se on puoli prosenttiyksikköä isompi kuin vuonna 2021 (2021 / 50,5 %). Euromääräisesti toimintakate on kasvanut/heikentynyt 2,6 miljoonaa euroa. Toimintatuotot ovat nousseet 3,4 miljoona euroa ja menot 6,0 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut ovat nousseet 1,8 miljoonaa euroa ja palvelujen ostot yli 4 miljoonaa euroa.

 

Yhteenveto käyttötalouden toteutumisesta sitovuustasolla on toteutumisraportin sivulla 16.

 

Käyttötalouden sitovuustason määrärahojen riittävyyttä on pyritty havainnoimaan liikennevaloilla. Vihreä väri kertoo, että talousarvio on toteutumassa talousarvion mukaisena tai alittumassa. Keltainen väri kertoo, että talousarvion käyttöaste on korkea tai korkeampi kuin edellisenä vuonna, mutta talousarvio näyttäisi toteutuvan talousarvion mukaisena. Taloutta on kuitenkin seurattava tarkasti. Monessa yksikössä menot kertyvät etupainotteisesti ja/tai tulot kertyvät loppuvuonna. Punainen väri osoittaa, että talousarvio on ylittymässä.

 

Liikennevalot ovat punaisella vain sosiaalipalveluissa, käyttöaste 58,1 %.  Henkilöstöpalvelujen käyttöaste on tässä vaiheessa korkea, ja se poikkeaa viime vuodesta kirjausteknisten syiden takia. Terveyspalvelujen tuloista puuttuvat koronakorvaukset.

 

Erikoissairaanhoidon määrärahojen käyttöaste on  53 %, mutta kuntaviuhkan mukaan kaupungin erikoissairaanhoidon käyttö oli tammi-kesäkuussa  15,3 % tasaerälaskutusta pienempi. Jos käyttö pysyy loppuvuoden samalla tasolla, määräraha  alittuu jopa 2 miljoonalla eurolla, mutta  palvelujen käyttö tullee syksyllä kasvamaan. Realistinen arvio on, että alitus voisi olla miljoonan verran.

 

Sosiaalipalveluihin esitetään 2 000 000 euron lisämäärärahaa.

 

Tilatoimeen kustannuspaikalle esitetään 156 000 euron lisämäärärahaa, koska Wintterin investointimenoiksi on kirjattu sinne kuulumattomia menoja ja kirjaukset on korjattava.

 

Hallinto- ja elinvoimapalvelut

 

Hallinto- ja elinvoimapalvelujen toimintakatteen toteutumisaste on 57,6 %. Tuottojen toteutumisaste on 54,8 % ja kulujen 55,3 %. Toteutumaa vääristävät esimerkiksi eräät kerran vuodessa saatavat tulot (mm. työterveyshuollon kelakorvaukset). Lisäksi monet koko kaupunkia koskevat lisenssimaksut ovat talous-, hallinto- ja ICT-palveluissa kustannuksena heti alkuvuodesta alkaen, mutta ne laskutetaan yksiköiltä tasaisesti vuoden aikana.

 

Hallinto- ja elinvoimapalvelujen talous näyttää toteutuvan kokonaisuudessaan budjetoidusti.

 

Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet melko hyvin.

 

Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut: Uusi asianhallintajärjestelmä, Dynasty 10 otettiin käyttöön kesäkuun lopussa. Taloushallinnon ja tietohallinnon kustannukset olivat alkuvuonna tavoitetta korkeammat, koska ICT-laitteiden leasingkustannukset olivat arvioitua isommat (tav. 0,98 %, tot. 1,07 %). 

 

Henkilöstöpalveluiden tavoitteista voidaan mainita, että toistuvien lyhytaikaisten sairauspoissaolopäivien määrätavoite  ei toteutunut. Päivien määrä kasvoi 53 %:lla vuodesta 2021 (luvut eivät ole täysin vertailukelpoiset). 

 

Elinkeinopalvelut on jatkanut monikanavamarkkinointia Uudenkaupungin imagon vahvistamiseksi. Kaupunginhallitus hyväksyi toukokuussa matkailun uuden kehittämisohjelman vuosille 2022-2028.

 

Kaupunkisuunnittelun tavoite liikekeskustan elävöittämiseksi on edennyt. Alisenkadun ensimmäinen osa on valmis ja toinen osa-alue lähtee rakentumaan. Kävelyn ja pyöräilyn ohjelma on valmistunut.

 

Tekniset ja ympäristöpalvelut

 

Teknisten ja ympäristöpalvelujen toimintakatteen toteutumisaste on 55,6 %). Tuottojen toteutumisaste on 49,4 % ja kulujen 49,3.

 

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Asiakirjojen digitalisointi etenee hyvin. Asiakirjoista 55 % on muutettu sähköiseen muotoon, tav. 70 %.

 

Tekninen infra

Palvelualueen toimintatuottojen toteutumisaste on 50,6 %  ja kulujen 50,5 % talousarviosta. Toimintakatteen toteutumisaste 50,6 %.

 

Katujen ja teiden kunnossapidon kustannusten tavoitetaso 0,76 €/m². Toteutuma on 0,61 €/m² (80,1 % TA:sta). Pitkä ja sääolosuhteiltaan vaikea talvi on kasvattanut menoja viime vuodesta, ja koko vuoden kustannukset todennäköisesti ylittävät tavoitetason. Jaksolle merkityt 22 työtä on aloitettu.

 

Siivouksen kustannukset olivat talousarvion mukaiset; 24,71 euroa/h ja 33,25 €/m².

 

Ruokapalveluyksikön työtehotavoite saavutettiin: tavoitetaso 75 €/tehty työtunti,toteutunut 74,15 €/tehty työtunti.

 

Tilatoimi

Kiinteistöjen ylläpito on kirjanpidollisesti eriytetty taseyksikkö, joka  vastaa talonrakennuksesta ja kiinteistöjen hoidosta.

 

Palvelualueen toimintatuottojen toteutumisaste on 48,7 %  ja kulujen 47,5 %. Toimintakatteen toteutumisaste 52,6 % . Tilikauden ylijäämän (sis. poistot) toteutumisaste on -91,7. Luvuissa ovat mukana Viikaisten koulun ja Pohitullin keittiön sekä ruokalan 2 450 000 euron kertapoistot.

 

Rakennusten ylläpidon toiminnallisena tavoitteena on, että määrärahoja ei ylitetä ja työt toteutetaan aikataulussa. Määrärahoista on käytetty  6 311 068 euroa, valmius 31 % ja toiminnallinen valmius 31 %.

 

Jaksolle on merkitty 18 hanketta mutta käynnissä on jo 19 hanketta.

 

Kiinteistönhoidon kustannukset ilman poistoja olivat 21,37 €/kam²  ja po-korjattu 23,97 €/kam², noin puolet koko vuodelle varatusta määrärahasta.

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakatteen toteutumisaste on

54,2 % (v. 2021, 54,8 %). Toteutumassa eivät ole mukana kaikki toimintatuotot, sillä osa niistä laskutetaan kuukauden viiveellä tai ne saadaan kertaeränä.

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen talous ei ole toteutumassa talousarvion mukaisesti. Sosiaalipalveluiden lisämäärärahatarve on 2 000 000 euroa. Erityisesti lastensuojelun ja vammaispalvelujen menot ovat ylittymässä.

 

Sosiaalipalvelujen talousarvioon ei ole sisällytetty määrärahoja lastensuojelun kiireellisiin sijoituksiin avohuollon osalta. Kuluvana vuonna tapahtuneissa kiireellisissä sijoituksissa puolet asiakkuuksista on ollut täysin uusia ja siten ennakoimattomia. Lastensuojelun haastavat asiakkuudet ovat johtaneet ostopalvelujen suureen käyttöön. Vammaispalvelujen osalta kustannukset ovat nousseet asiakkaiden palvelutarpeen muuttumisen ja palvelusetelikäytön vuoksi.

 

Ympäristöterveydenhuollon ja ikäihmisten palvelujen talous näyttää toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tehostetun palveluasumisen tuottajien irtauduttua palvelusetelijärjestelmästä on palvelua jouduttu ostamaan vastaavilta tuottajilta, ja tehostetun palveluasumisen osalta tehdään käyttötaloussuunnitelman muutos kulujen siirtämiseksi palveluseteleistä palvelujen ostoihin. Terveyspalvelujen kustannukset ovat yli talousarvion, mutta myöhemmin syksyllä haettava valtion covid-19-avustus tulee tasapainottamaan tilannetta.

 

Erikoissairaanhoidon talousarvio on alittumassa noin 1 000 000 euroa palvelujen käytön ollessa sairaanhoitopiirin arviota pienempää.

 

Covid-19 -pandemia on edelleen työllistänyt sosiaali- ja terveyskeskusta ja vaikuttanut sen palvelujen käyttöön ja tavoitteiden toteutumiseen.

 

Ikäihmisten palvelut on pystynyt tarjoamaan suunnitellut palvelut yli 75-vuotiaille.

 

Kasvun ja oppimisen palvelut

 

Kasvun ja oppimisen palvelujen toimintakatteen toteutumisaste on 46,8 %. Tuottojen toteutumisaste on 105,7 % ja kulujen 50,6 %. Palvelukeskuksen talous on toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Kasvun ja oppimisen palvelut on saanut hankerahaa useisiin toiminnan kehittämishankkeisiin. Siksi tuottojen toteutumisaste on tällä hetkellä niin korkea.

 

Palvelukeskuksen toiminta on kokonaisuudessaan toteutumassa tavoitteiden mukaisesti. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen organisaatio- ja johtajuusuudistuksen vakiinnuttaminen on jatkunut. Oppilaiden hyviä perustaitoja on vahvistettu joustavillä ryhmittelyillä ja oppimisanalytiikalla. Yhteisöllisen hyvinvointityön vuosikello on tehty ja henkilöstö on koulutettu. Lukiossa on onnistuttu takaamaan monipuolinen kurssitarjonta ja hyvät opiskeluolosuhteet.

 

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

 

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen toimintakatteen toteutumisaste on 47,5 %. Tuottojen toteutumisaste on 65,7 % ja kulujen 49,9 %. Palvelukeskuksen talous on toteutumassa talousarvion mukaisesti.

 

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen toiminta on toteutumassa tavoitteiden mukaisesti. Palvelujen jalkautumista ja hakeutumista kaupunkilaisten arkeen on jatkettu. Toiminnan keskeisenä teemana on poikkihallinnollisen monialaisen yhteistyön kehittäminen.

 

Investoinnit / kaupunki

 

Kaupungin nettoinvestoinnit 1-6/2022 olivat 7 635 000 euroa, toteutumisaste 22,8 %.

 

Sivistys- ja hyvinvointikeskus Wintterin urakka- ja palvelusopimukset allekirjoitettiin tammikuun 2022 lopussa. Hankkeen toteutus alkoi Viikaisten koulun purulla, ja monitioimijatalon peruskivi muurattiin kesäkuussa.

 

 Isoja investointeja ovat olleet mm:

- Mörnen/TK-alueen liikennejärjestelyt 263 000 €

- Liikekeskustan elävöittäminen 178 000 €

- Autotehtaankatu 181 000 €

- Kalannin koulu 198 000 €

- Sivistys- ja hyvinvointikeskus/liikuntatilat 3 146 000 €

- A-sairaala 1 524 000 €

 

Pääosa kaudelle suunnitelluista hankkeista on käynnissä, mutta osa tulee siirtymään seuraavaan vuoteen.

 

 

Tuloslaskelma / toimintakate / kaupunki

 

Tuloslaskelman toimintakate (toimintatuottojen ja -kulujen erotus ilman poistoja/nettomenot) on 50,1 miljoonaa euroa. Se on 2,6 miljoonaa euroa huonompi kuin vuonna 2021. Toimintakatteen toteutumisaste on 51,0 %. Toteutumisen osalta on huomioitava, että osa tuloista kertyy jälkipainotteisesti - muun muassa korona-avustus puuttuu tuotoista - ja kuluissa on mukana kesäkuun lopussa maksettu lomaraha.

 

 

Tämänhetkisen arvion mukaan kaupungin talous olisi n. 3,1 miljoonaa euroa alijäämäinen vuonna 2022, kun alkuperäinen joulukuussa hyväksytty talousarvio ol 4,2 miljoonaa alijäämäinen (sisältää 2,5 milj. euron kertapoistot).

 

Tämänhetkisen tiedon mukaan toimintatuotot ylittyvät noin 0,4 miljoonalla eurolla. Henkilöstökulut ovat suurin pirtein budjetin mukaiset. Ne eivät ole parin viime vuoden tapaan tänä vuonna alittumassa, vaan ne voivat jopa vähän ylittyä. Palvelujen ostot ylittyvät arvioiden mukaan 3,5 miljoonalla eurolla (sosiaalipalvelut +2 milj. euroa, ikäihmisten palvelut  +2,4 miljoonaa euroa ja erikoissairaanhoito -1,0 milj. euroa). Ikäihmisten palvelujen 2,4 miljoonan euron palvelujjen ostojen lisäys säästyy avustukset-kohdasta, koska yksityiset palvelutarjoajat ovat irtautuneet palvelusetelitoiminnasta ja palvelut hankitaan ostoina loppuvuoden.

 

Tilatoimen talousarvioon esitetään 156 000 euron lisämäärärahaa, koska Wintterin investointimenoiksi on kirjattu sinne kuulumattomia menoja.  Kir-janpitolain mukaan investointimenoksi voi kirjata vain pitkävaikutteisia akti-voitavia menoja, ja muut menot tulee kirjata käyttötalouteen. Tilintarkastaja on kiinnittänyt asiaan huomioita ja pyytänyt korjaamaan kirjaukset.

 

Liikelaitokset

 

Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

 

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen kustannukset rahoitetaan toiminnasta kerättävillä maksuilla. Maksut koostuvat perusmaksuista, käyttömaksuista ja uusilta liittyjiltä perittävistä liittymismaksuista. Liikelaitos ei käytä eikä edes saa käyttää verovaroja toimintaansa ja vastaavasti liikelaitoksen keräämiä maksuja ei saa käyttää muuhun kuin vesihuollon kustannusten kattamiseen.

 

Uuden kaupungin Vesi liikelaitos ostaa jäteveden puhdistuspalvelut Vakka-Suomen Vedeltä. Vakka-Suomen Veden talousarviossa on laskutettavien jätevesikuutioiden kokonaismääräksi arvioitu

2 550 000 m³. Uudenkaupungin Veden osuus tästä on 2 000 000 m³. Uudenkaupungin Veden osalta puhdistettujen jätevesikuutioiden määrä 1-6 / 2022 on 989 000 m³ (v. 2021/ 1-6 / 1 008 000 m³) noin puolet  suunnitellusta.

 

Liikelaitoksen liikeylijäämä (käyttö talouden tulojen ja menojen erotus) on 74 691 euroa eli 36,7 % koko vuoden talousarviosta. Tilikauden ylijäämä oli 108 100 euroa eli 45,6 % koko vuoden talousarviosta.

 

Ylijäämät ovat pienentyneet verrattuna edelliseen tarkastelujaksoon (1-3/2022), jolla oli laskutettu vain tammi-helmikuun jätevedenpuhdistusmaksu, nyt jätevedenpuhdistuspalveluista on laskutettu kaikilta kuudelta kuukaudelta.

 

Investoinnit on tehty kassavaroin ja lainoja on lyhennetty suunnitelmien mukaisesti. Uudenkaupungin Veden rahavarat olivat kesäkuun lopussa 1 939 004 euroa. Rahavarat ovat kasvaneet vuoden alusta 187 918 euroa.

 

Lainoja on lyhennetty 89 181 eurolla. Liikelaitoksella on kaksi lainaa ja kokonaislainakanta 30.6.2022 oli 214 186 euroa.  Korkoja on maksettu 104 euroa, 0,7 % talousarviosta. Koska liikelaitoksen talous on ollut hyvässä kunnossa, lainoja on lyhennetty etupainotteisesti ja jäljellä olevat lainat maksetaan pois tämän vuoden aikana.

 

Uudenkaupungin Veden rahatilanne on hyvä ja maksuvalmius erinomainen. Liikelaitoksen talous on toteutunut talousarvion mukaisesti.

 

Liikelaitoksen toiminnallisista tavoitteissa sekä viemäriverkoston kunto/toiminta  että työturvallisuus tavoitteet on saavutettu. Ympäristöhaittoja ei ole ollut eikä terveyskeskuskäyntiä edellyttäviä tapaturmia. Vesijohtoverkostoon pumpatun  talousveden osuus verkostoon pumpatusta vedestä on ollut vain 1,25 %, tavoite enintään 10.Tämä on poikkeuksellisen hyvä tulos koko valtakunnan tasolla.

 

Halllinnon tavoitteena on, että allekirjoitettuja teollisuusjätevesisopimuksia on vuoden lopussa 8. Kuusi uuden pohjan mukaista sopimusta on nyt  allekirjoitettu. Kaksi kohdetta on selvitetty ja todettu, että varsinaista sopimusta ei tarvita.

 

Liikelaitoksen toiminta on ollut suunnitelmallista ja talous vakaa tammi-kesäkuussa 2022.

 

Vakka-Suomen Vesi liikelaitos

 

Uudenkaupungin Vesi ja Laitilan kaupunki ostavat jäteveden puhdistuspalvelut Vakka-Suomen Vedeltä. Alla on esitetty arviot ja toteutumat puhdistettavista jätevesikuutioista.

 


Toteutunut käyttö 1-6 ja talousarvio 2022

 

 

Käsitellyn jäteveden määrä on yhteensä 1 324 000 m³ (1-6/2021      1 297 000 m³) eli 51,9 % arvioidusta. Vesien määrä vastaa siis viime vuoden tasoa.

 

Liikevaihto kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana oli

1 068 971 euroa. Koko vuoden arvio on 2 109 000 euroa. Liikevaihto on toteutunut suunnitelman mukaisesti toteutuman, ja se on 50,7 % talousarviosta.

 

Liikelaitoksen 1-6 / 2022 liikeylijäämä on 148 500 euroa, 257,9 % talousarviosta ja ylijäämä 146 486 euroa, 335,3 % talousarviosta.

 

Liikelaitos on alkuvuonna lyhentänyt lainoja 374 146 euroa (53,6 % talousarviosta) ja maksanut korkoja vain 6 601 euroa (33,7 % talousarviosta). Vaikka korot ovat alhaalla, Vakka-Suomen Veden pääomakustannukset ovat isot. Liikelaitoksen vuoden 2022 / 1-6 korkomenot ja lainojen lyhennykset ovat yhteensä noin 380 747 €, 35,6 % sen liikevaihdosta samalla ajanjaksolla. Uutta lainaa ei ole nostettu. Kesäkuun 2022 lopussa lainaa oli 4 273 215 euroa.

 

Puhdistamon toiminta on täyttänyt voimassa olevan ympäristöluvan vaatimukset. Puhdistustulokset ovat olleet hyviä eikä poikkeamia ole ollut.

 

Liikelaitoksen toiminta on ollut suunnitelmallista ja talous vakaa tammi-kesäkuussa 2022.

 

Liikevaihto ja ylijäämä ovat toteutumassa tavoitteiden mukaisesti ja maksuvalmius on ollut hyvä. Liikelaitoksen rahavarat olivat kesäkuun lopussa 610 075 euroa.

 

Tilikauden tulos / kaupunki ja liikelaitokset

 

Kaupungin 1-6/2022 vuosikate on 5,5 miljoonaa euroa positiivinen, kauden tulos on 0,4 miljoonaa euroa positiivinen ja kauden ylijäämä 0,5 miljoonaa euroa.

 

Kaupungin ja liikelaitosten tammi-kesäkuun vuosikate on 6,5 milj. euroa positiivinen, poistot sisältävä kauden tulos on 0,6 miljoonaa euroa positiivinen ja kauden ylijäämä 0,7 miljoonaa euroa.

 

Tilikauden arvioidaan olevan 2,9 miljoonaa euroa  alijäämäinen, miljoona verran alkuperäistä talousarviota parempi.Laskelmassa ovat mukana 2,5 miljoonan euron kertapoistot.

 

 

Viikaisten koulun ja Pohitullin keittiön sekä ruokalan purkaminen nostaa kaupungin poistojen määrää, koska kaupunki joutuu poistamaan niiden koko jäännösarvon taseesta eli tekemään 2,5 miljoonan euron kertapoistot.

 

Kaupunki laski helmkuun alussa liikkeeseen 28 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan.

 

Hyvinvointialueen valmistelu on työllistänyt kaupunkia koko alkuvuoden, ja alueen valmisteluun liittyvät työt ja selvltykset jatkuvat koko syksyn.

 

Talousarviomuutokset

 

Tammi-kesäkuun toteutuman ja tiedossa olevien menojen perusteella talousarvioon ehdotetaan seuraavat muutokset:

- käyttötalouden toimintatuotot (lisäys) + 400 000 euroa

- käyttötalouden toimintakulut (lisäys) - 2 156 000 euroa

- verotulot (lisäys) + 1 798 706 euroa

vaikutus tuloslaskelmaan (parantaa) 42 706 euroa

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä osavuosikatsauksen 1-6/2022 ja saattaa sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi sekä esittää kaupunginvaltuustolle seuraavat talousarviomuutokset:
- Sosiaalipalvelujen kustannukset: + 2 000 000 €
- Terveyspalvelujen tuotot + 400 000 €
- Tilatoimen kustannukset + 156 000 €
- Kunnan tulovero - 1 050 000 €
- Kiinteistövero + 100 000 €
- Yhteisöveron tuotto + 2 748 706 €

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että talousjohtaja Anne Takala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.42.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa