Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.08.2022/Pykälä 316

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Uudenkaupungin kaupungin vaakunalogo.

 

 

 

Täyttölupapyyntö ikäihmisten palvelujen geronomin viran (vakanssinumero 1534) täyttämiseksi toistaiseksi voimassa olevana

 

Sosiaalilautakunta 18.08.2022 § 109 

 

 

Valmistelija: Ikäihmisten palveluohjauksen esimies Jaana Aitta.

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Ikäihmisten palvelujen geronomi on irtisanoutunut virastaan 7.7.2022 alkaen.

Geronomin virka on sijoitettu hallinnollisesti ikäihmisten palveluohjaukseen.  

Geronomin työtä on iäkkään ihmisen hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja voimavarojen arviointi. Geronomi tukee iäkkään ihmisen arjessa selviytymistä ja vahvistaa hänen toimijuuttaan sekä antaa yksilöllistä palveluohjausta ja terveysneuvontaa.

Geronomi arvioi vanhuspalvelujen tulevaisuuden kehittämistarpeita ja toimii palvelujen kehittäjänä monialaisessa yhteistyössä muiden ikäihmisten palveluiden toimijoiden kanssa. Geronomi kehittää myös omaa ammattialaansa sekä vaikuttaa yhteiskunnallisesti ikääntymiseen ja vanhustyöhön liittyviin kehittämiskohteisiin. Geronomi (AMK) on rekisteröity ja nimikesuojattu ammatti. (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015.)

Geronomin työtehtävät koostuvat pääsääntöisesti palveluohjauksesta, palvelutarpeen arvioinneista, hoitosuunnitelmien laatimisesta, jotta ikäihmiset saavat tarvitsemansa palvelut oikeaan aikaan kustannustehokkaasti. Geronomi vastaa myös tavallisen palveluasumisen palveluseteleiden myöntämisestä sekä toimii osana moniammatillista palveluohjauksen tiimiä asiantuntijatehtävissä.

Kaupungin organisaatiosta ei ole siirrettävissä työntekijää kyseiseen virkaan.  Palkkausmäärärahat on varattu sosiaali- ja terveyskeskuksen vuoden 2022 talousarvioon

 

Uudenkaupungin hallintosäännön 56 §:n mukaan vakinaisen ja yli 12 kk:n määräaikaisen palvelussuhteen täyttämiseen vaaditaan täyttölupa, jonka myöntää kaupunginhallitus.

 

Esittelijä: Johtava ylilääkäri Pia Lahtinen

 

Päätösehdotus: Sosiaalilautakunta päättää pyytää kaupunginhallitukselta lupaa, että geronomin virka (vakanssinumero 1534) saadaan täyttää toistaiseksi voimassa olevana.  Lisäksi sosiaalilautakunta päättää, että lautakunnan edustaja ei osallistu tämän vakanssin rekrytointiprosessin haastatteluihin.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti siten muutettuna, että lautakunnan edustajaksi tämän rekrytointiprosessin haastatteluihin valittiin Kati Torppa.

 

______

 

 

 

Kaupunginhallitus 29.08.2022 § 316  

518/01.01.01.00/2022 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa sosiaalilautakunnalle luvan täyttää geronomin virka (vakanssinumero 1534) toistaiseksi voimassa olevana.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa