Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.08.2022/Pykälä 315

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Uudenkaupungin kaupungin vaakunalogo.

 

 

 

Täyttölupapyyntö ikäihmisten terapiapalveluiden fysioterapeutin työsuhteen (vakanssi 1330) täyttämiseksi toistaiseksi voimassa olevana

 

Sosiaalilautakunta 18.08.2022 § 108 

 

 

Valmistelija: Ikäihmisten arviointi- ja kuntoutuspalveluiden yksikön esimies Elina Harikkala

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Ikäihmisten terapiapalveluissa fysioterapeutin työsuhde on vapautunut 1.6.2022 alkaen.

 

Fysioterapeutin työtehtävät koostuvat pääsääntöisesti tehostetun palveluasumisen asukkaiden ja tilapäishoidon asiakkaiden fysioterapiasta.

 

Tehostettu palveluasumisen yksiköissä fysioterapeutin tehtäviin kuuluu laatia jokaiselle asukkaalle suunnitelma ja tavoitteet fyysisen toimintakykyisyyden tukemiseksi. Fysioterapeutti antaa yksiköissä käytännön vinkkejä ja ohjeita hoitajille asukkaan kuntouttavan hoitotyön toteutumiseksi, tekee asukkaiden apuvälinearviot ja avustaa niiden hankinnoissa sekä järjestää asukkaille yhdessä hoitajien kanssa fyysistä toimintakykyä tukevaa ryhmätoimintaa. Tarpeen mukaan fysioterapeutti antaa asukkaille myös yksilöllistä fysioterapiaa. Fysioterapeutti kehittää yhdessä muun henkilöstön kanssa tehostetun palveluasumisen yksiköiden kuntouttavaa toimintaa.

 

Tilapäishoito on intervalliluonteista, asiakaan tarpeisiin suunniteltua toimintakykyisyyttä tukevaa kuntoutusta. Jaksoilla pyritään tukemaan asiakkaan omatoimisuutta ja kotona selviytymisen mahdollisuuksia yksilöllisten kuntoutustoimien sekä ryhmämuotoisen liikunta- ja viriketoiminnan keinoin. Fysioterapeutti toimii osana moniammatillista tiimiä ja vastaa omalta osaltaan toiminnan kehittämisestä asiakkaiden tarpeita vastaavaksi.

Terapiapalvelut toimii osana ikäihmisten palveluiden ketjua. Terapiapalveluissa toimii neljä fysioterapeuttia ja yksi kuntohoitaja.

 

Fysioterapeutin toimen kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu fysioterapeutti, terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukaan.

 

Kaupungin organisaatiosta ei ole siirrettävissä työntekijää kyseiseen tehtävään. Palkkausmäärärahat ovat varattu talousarvioon.

 

Uudenkaupungin hallintosäännön 56 §:n mukaan vakinaisten ja yli 12 kk:n määräaikaisen palvelusuhteen täyttämiseen vaaditaan täyttölupa, jonka myöntää kaupunginhallitus.

 

 

Esittelijä: Johtava ylilääkäri Pia Lahtinen

 

Päätösehdotus: Sosiaalilautakunta päättää pyytää kaupunginhallitukselta lupaa saada täyttää ikäihmisten terapiapalveluiden fysioterapeutin työsuhteen (vakanssi 1330) toistaiseksi voimassa olevana.
Lisäksi sosiaalilautakunta päättää, että lautakunnan edustaja ei osallistu tämän vakanssin rekrytointiprosessin haastatteluihin.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti siten muutettuna, että lautakunnan edustajaksi tämän rekrytointiprosessin haastatteluihin  valittiin Kati Torppa.

 

______

 

 

 

Kaupunginhallitus 29.08.2022 § 315  

481/01.01.01.01/2022 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa sosiaalilautakunnalle luvan täyttää ikäihmisten terapiapalveluiden fysioterapeutin työsuhteen (vakanssi 1330) toistaiseksi voimassa olevana.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa