Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.10.2022/Pykälä 388

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Uudenkaupungin kaupungin vaakunalogo.

 

 

 

Itälän ranta-asemakaava

 

Kaupunginhallitus 17.10.2022 § 388  

644/10.02.03/2022 

 

Valmistelija: kaavasuunnittelija Markus Gerke

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Kiinteistön 895-480-6-5 omistaja on hakenut alu­eel­le ranta-asemakaavan laatimista. Alue sijaitsee Kammelan kylässä.

 

Kaavan laatijaksi maanomistajat esittävät arkkitehti Pasi Lappalaista Nosto Consulting Oy:stä (Turku)

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 74 §:ssä kerrotaan maanomistajien oi­keuk­sis­ta ranta-asemakaavan laatimiseen. Maanomistaja voi huo­leh­tia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omis­ta­mal­leen ranta-alueelle. Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava yh­tey­des­sä kuntaan ja toimitettava kunnalle 63 §:ssä tarkoitettu osal­lis­tu­mis- ja arviointisuunnitelma. Maanomistajan toimesta laa­dit­ta­van ranta-asemakaava-alueen tulee muodostaa tarkoituksen mu­kai­nen kokonaisuus.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut 10.10.2022. Kaa­va­luon­nos­ai­neis­to valmistui 10.10.2022.

 

Ranta-asemakaavan nimi on Itälän ran­ta-ase­ma­kaa­va. Kaavatyön tavoitteena on osoittaa suunnittelualueen kiinteistölle 895-480-6-5 ITÄLÄ erillispientalojen rakennuspaikka, johon on mahdollista sijoittaa lisäksi loma-asuntokäyttöön soveltuvia majoitustiloja. Rakennuspaikan tavoitteellinen kokonaisrakennusoikeus on 500 k-m².

Suunnittelualue muodostuu rakennetusta kiinteistöstä 895-480-65 ITÄLÄ, joka on rekisteröity 27.1.1931. Kiinteistö on emäkiinteistö, josta ei ole muodostettu historian aikana muita kiinteistöjä. Kiinteistön pinta-ala on noin 1,0 hehtaaria. Suunnittelualue on yleiskaavassa osa-aluetta II, jolla loma-asuntorakentamisen mitoituksena käytetään 5 loma-asuntoa rantakilometriä kohti tai 1 loma-asunto 2 ha maa-aluetta kohti siten, että pienempi luku on tilan enimmäisrakennusoikeus.

Suunnittelualueella on rantaviivaa noin 130 metriä ja muunnettua rantaviivaa noin 125 metriä. Suunnittelualueen rantaviiva ei täytä laskennallista vaatimusta rakentamiselle, mutta kyseessä on olemassa oleva rakennuspaikka.

Suunnittelualue on maastoltaan pääosin tavanomaista saariston

kallioista metsämaata. Suunnittelualue rajautuu Natura 2000-alu-eeseen, Uudenkaupungin saaristo (FI0200072, SAC/SPA).

Suunnittelualueelta on laadittu luontoselvitys kevään ja kesän 2022 aikana, jonka tulokset huomioidaan kaavaehdotusvaiheessa. 

Alueella ei ole maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita.

Suunnittelualueella on olemassa oleva pihapiiri, johon kuuluu päärakennuksen (1900-l alkupuoli) ohella kellarivaja (2004), saunarakennus (2004), rantavaja (2001) sekä piharakennus (1900-l alkup.). Päärakennus on paikallisen vastuumuseon mukaan sekä ympäristöllisesti että rakennushistoriallisesti arvokas. Arvoluokkana on paikallinen.

 

 

Lisätietoja: Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

 

 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää käynnistää Itälän ranta-asemakaavan laatimisen ja ilmoittaa kaavoituksen vireille tulosta osallisille sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen nähtäville ja pyytää lausunnot viranomaisilta.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa