Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.02.2023/Pykälä 41

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Uudenkaupungin kaupungin vaakunalogo.

 

 

 

Hallinto- ja elinvoimapalvelujen palvelualueiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2023

 

Kaupunginhallitus 13.02.2023 § 41  

1264/02.02.00/2023 

 

Valmistelija: Talousjohtaja Anne Takala

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Valtuusto on vuoden 2023 talousarviossa päättänyt, että käyttötaloudessa noudatetaan koko talousarvion osalta palvelualueittain nettomenositovuutta ja sitovaksi eräksi määritellään toimintakate. Investoinneissa määrärahojen sitovuustasona ovat palvelualueen nettoinvestoinnit. Valtuuston hyväksymän investointisuunnitelman investointikohteet ovat sitovia eli ne on toteutettava. Toimielin voi palvelualuetasolla siirtää määrärahoja investointikohteiden kesken.

 

Valtuusto on samalla päättänyt, että kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien 100.000 euron ja sitä isompien investointihankkeiden toteuttamiseen. Investointiraja on 10.000 euroa.

 

Organisaatio

 

Kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungilla on neljä palvelukeskusta:

 

- hallinto- ja elinvoimapalvelut

- tekniset ja ympäristöpalvelut

- kasvun ja oppimisen palvelut

- hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

 

Kaupunginhallituksen alaiseen hallinto- ja elinvoimapalveluihin kuuluvat hallinto-, talous- ja ICT-palvelut, henkilöstöpalvelut, elinkeino- ja työllisyyspalvelut ja kaupunkisuunnittelu. Tarkastustoimen osalta käyttösuunnitelman hyväksyy tarkastuslautakunta ja ympäristöterveydenhuollon osalta ympäristöterveydenhuollon lautakunta. 

 

Palvelukeskuksen johtajana toimii kaupunginjohtaja.

 

Valtuudet ja käyttösuunnitelman hyväksyminen

 

Hallintosäännön 27 §:ssä "Johtavien viranhaltijoiden yleinen toimivalta" määritellään mm. viranhaltijoiden hankinta- ja ostovaltuudet. Palvelukeskuksen johtaja ja hallinto- ja elinvoimapalvelujen palvelualueiden johtajat päättävät alle 100.000 euron hankinnoista ja muun palvelualueen johtaja alle 25.000 euron hankinnoista. Palveluyksikön esimies päättää alle 10.000 euron hankinnoista. 

 

Hallintosäännön 32 ja 78 §:ien mukaan toimielimet päättävät talousarvioon perustuvat sitovuustason käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmassa toimielin päättää, miten valtuuston palvelualueiden käyttöön annetut määrärahat käytetään ja miten asetetut tulostavoitteet saavutetaan. 27 §:n "Johtavien viranhaltijoiden yleinen toimivalta" mukaan palvelukeskuksen johtaja päättää koko toimialan palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat ja niihin perustuvan toiminnan järjestämisen.

 

Valtuuston hyväksymät käyttötalouden tavoitteet määrittelevät palvelualueen ja toimintojen tavoitteet.

 

Hallintosäännön 85 §:ssä on määrätty laskujen hyväksymisestä. Laskujen hyväksyjistä päättää oman vastuualueensa osalta kaupunginjohtaja ja palvelukeskuksen johtaja. Palvelukeskuksen johtaja ei voi antaa itselleen oikeutta hyväksyä palvelukeskuksen laskuja, vaan siitä päättää toimielin.

 

Palvelukeskuksen johtajan ja alaistensa viranhaltijoiden laskujen hyväksymisestä päättää kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtajan laskut hyväksyy kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

 

Kaupunginhallitus vahvistaa määrärahat ja tuloarviot palvelualueille tileittäin.

 

Liitteenä olevassa käyttösuunnitelmassa on luettelo laskujen hyväksyjistä ja samalla ko. toiminnon vastuuhenkilöstä.

 

Tilivelvolliset on määritelty talousarviossa.

 

Palvelualueiden käyttösuunnitelmat on vahvistettava 13.2.2023 mennessä.

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat palvelualuetasoiset hallinto-, talous- ja ICT-palvelujen, henkilöstöpalvelujen, elinkeino-ja työllisyyspalvelujen sekä kaupunkisuunnittelun käyttösuunnitelmat sekä kaupunginjohtajan laskujen hyväksymisoikeudet ja vastuuhenkilöt vuodelle 2023.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää antaa talousjohtajalle laskujen yleishyväksyntävaltuudet.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa