Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.03.2023/Pykälä 70

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Uudenkaupungin kaupungin vaakunalogo.

 

 

 

Valtuutettu Ari Saastamoisen valtuustoaloite/ Velkakaton asettaminen taloussuunnitelmakaudelle ja investointien takaisinmaksulaskelmien laatiminen

 

Kaupunginvaltuusto 22.08.2022 § 74 

 

 

 

 -

 

Päätös: Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

 

______

 

 

 

Kaupunginhallitus 29.08.2022 § 333 

 

 

 

Valtuutettu Ari Saastamoisen aloitteessa esitetään, että päätettäessä vuoden 2023 talousarviosta, tehdään samalla päätös velkakaton asettamisesta taloussuunnittelukaudelle ja laaditaan tulevista investoinneista takaisinmaksulaskelmat.

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa aloitteen talous-, hallinto- ja ICT-palveluiden valmisteltavaksi.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 

 

Kaupunginhallitus 06.03.2023 § 70  

597/02.02.00/2022 

 

Valmistelija: Talousjohtaja Anne Takala

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut ja pelastustoimi siirtyivät 1.1.2023 hyvinvointialueelle. Kaupungin suurin strateginen riski on nyt siinä, miten kaupunki pystyy omaksumaan uuden kunnan roolin. Uudistus vaikuttaa sekä kaupungin organisaatioon että sen talouteen. Noin 2/3 kaupungin käyttötalousmenoista ja 45 % henkilöstöstä siirtyi hyvinvointialueelle. Kaupungin verotulot pienenevät lähes 50 % ja valtionosuudet 80 %, mutta lainat sekä sote- ja pelastustoimen kiinteistöt jäävät kaupungin vastuulle. Uudenkaupungin kaupungin ja muiden kuntien on arvioitava, miten kunta pystyy jatkossa rahoittamaan palvelut ja tekemään tarvittavat investoinnit sekä miten tehtävien ja siirtyvien palvelujen integraatio ja paikallinen näkökulma voidaan jatkossa turvata.

 

Kaupunki on analysoinut ja kalkyloinut uuden kunnan tilannetta vuonna 2022, ja valtuusto on vuoden 2023 talousarviossa varannut   40 000 euroa Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen omistus- ja organisointiratkaisuvaihtoehtojen selvittämiseen sekä kaupungin talouden analyysin tekoa varten.

 

Kaupunki on tilannut Finnish Consulting Groupilta Oy:ltä (FCG) selvityksen Uudenkaupungin kaupungin talouden tilasta ja tulevaisuudesta. Uudenkaupunki saa näin ulkopuolisen toimijan arvion talouden ennakoidusta tulevasta kehityksestä oman näkemyksen ja päätöksenteon tueksi. Työ sisältää kaksi työpajaa, joissa käydään talous- ja toiminta-analyysin tuottaman materiaalin avulla lävitse kaupungin talouden tilannetta, sidottuja kustannuksia ja sitä, missä toiminnoissa on taloudellista liikkumavaraa.

FCG:n talous- ja toiminta-analyysi tarjoaa monipuolisen kuvauksen kaupungin nykyisestä taloudellisesta ja toiminnallisesta asemasta vertailutietoineen sekä perustellun näkemyksen tulevasta talouden kehityksestä sote-uudistuksen toteuduttua.

 

Talous- ja toiminta-analyysin keskeinen sisältö:

 

- Kuinka paljon kunnalle jää euroja elinvoiman kehittämiseen ilman veronkorotusta?

- Kuntakohtainen väestön kehitys ja asukasluvun vaikutus palveluntarpeeseen.

- Menneen kehityksen tarkastelu keskeisten tulo- ja menoerien näkökulmasta. Sote-uudistuksen vaikutus tulo- ja menoeriin.

- Palvelurakenteen tarkastelu, millä voidaan arvioida nykyisen palvelurakenteen optimointia. Yksikkökustannusten tarkastelu meno- ja tulolajeittain.

- Kohdennettu verrokkitarkastelu

- Väestö: asukasluku, ikärakenteen muutos historiassa ja ennuste, väestömuutoksen ajurit, ikääntyminen ja sen vaikutukset

- Kasvun hinta ja kuntalaisen hinta -tarkastelu: ikäryhmittäiset taloudellliset nettovaikutukset kunnalle, ikäryhmittäinen tuloverotarkastelu

- Muuttoliikkeen hinta: muuttoliike, muuttoliike tulo- ja ikäryhmittäin, sen suuntautuminen ja muuttoliikkeen hinta, veto- ja pitovoima

- Painelaskelma ja kriisimittarit

 

Kaupungille laaditaan tässä yhteydessä 10 vuoden painelaskelma.

 

HTT Eero Laesterä FCG:stä esittelee anylyysin tulokset valtuuston talousseminaarissa 2.5.2023. Analyysia käytetään apuna kaupungin taloussuunnitelmakauden kehysten mitoittamisessa, kaupungin lähivuosien investointitasotavoitteen määrittämisessä sekä talousarvion ja -suunnitelman laadinnassa.

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää
- hyväksyä vastauksen aloitteeseen omalta osaltaan ja
- esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vastauksen ja toteaa, että aloite on loppuun käsitelty.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa