Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.04.2023/Pykälä 112

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Uudenkaupungin kaupungin vaakunalogo.

 

 

 

Tukiasuntoina käytettyjen asunto-osakkeiden siirtäminen Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle/lisäys Varhalle siirtyväksi ilmoitettuun omaisuuteen

 

Kaupunginhallitus 24.04.2023 § 112  

1095/00.02.01/2022 

 

Valmistelija: Talousjohtaja Anne Takala

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Asian tausta

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023. Siirto tapahtui voimaanpanolain 616/2021, Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta, mukaisesti.

 

Järjestämisvastuun siirrossa hyvinvointialueelle siirtyi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen henkilöstö, opiskeluhuollon psykologit ja kuraattorit sekä tukipalveluhenkilöstö, jos henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet kohdistui siirtyvään toimintaan. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon, opiskeluhuollon ja tukipalveluhenkilöstöön kohdistuva lomapalkkavelka siirtyi. Kaupungin järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä olevat toimitilat siirtyivät hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023. Hyvinvointialueelle siirtyi järjestämisvastuuseen kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat. Hyvinvointialueelle siirtyviät sellaisen osakeyhtiön osakkeet, jotka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä tai tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset siirtyivät hyvinvointialueelle suoraan lain nojalla niin sanottuna yleisseuraantona 1.1.2023, jolleivat hyvinvointialue ja kunta yksittäisistä sopimuksista sopineet toisin. Jos sopimusta ei ollut mahdollista siirtää tai jakaa, kunta teki voimaanpanolain 26 §:ssä tarkoitetussa selvityksessä esityksen sopimukseen liittyvän vastuun jakautumisesta.

 

Hyvinvointialueelle annettu selvitys

 

Kunnan oli tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys voimaanpanolain 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi kunnan tuli antaa samassa määräajassa arvio 18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta.

 

Kunnan oli täydennettävä annettua selvitystä viimeistään 30.6.2022, jos toimitiloissa, siirtyvässä omaisuudessa tai sopimuksissa oli tapahtunut olennaisia muutoksia selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoi selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi.

 

Uudenkaupungin kaupunginvaltuusto antoi  22.2.2022 edellä mainitun selvityksen Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle (Varha).

ja valtuutti kaupunginjohtajan toimittamaan selvityksen hyvinvointialueelle sekä antamaan selvityksen antamisen jälkeen tarvittavat täydennykset 30.6.2022 mennessä.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 31.10.2022 Uudenkaupungin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen liikkeen luovutuksen Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi toimitetut täydennykset ja muutokset kaupunginvaltuuston 22.2.2022 antamaan ja kaupunginjohtajan 30.6.2022 Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle antamiin selvityksiin ja valtuutti talousjohtajan tekemään selvityksiin tarvittavat tarkennukset, lisäykset ja niihin liittyvät sopimukset sekä tekemään sosiaali- ja terveyspalvelujen häiriöttömän siirron edellyttämät Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ja kaupungin väliset määräaikaiset sopimukset.

 

Lisäys siirtyvään omaisuuteen/asunto-osakkeet

 

Omaisuuden luovutuksen yhteydessä Varhalle siirrettiin myös seuraavien lahjoitusrahastojen varat: Vähävaraisten eläkeläisten avustusrahasto, Mariarahasto (50 %), Lasten lomatoimintarahasto sekä Vanhusten tukirahasto.

 

Asumiskäytössä olleita kahta asunto-osaketta ei siirretty Varhalle. Varhan mukaan kyse on Varhan tukiasuntotoiminnasta, jossa asukkaalle tehdään sosiaalitoimessa arvio asiakkaan toimintakyvystä ja siihen liittyvä viranomaispäätös asumispalvelusta.

 

Nyt on tullut esille, että mikäli testamenttiasiakirjoissa on yksilöity osakehuoneistojen käyttö Varhan järjestämisvastuulle siirtyneeseen toimintaan niin silloin testamenttivarat kuuluisi siirtyä Varhalle. 

 

Valtiokonttori on luovuttanut Asunto Oy Uudenkaupungin Pankkitalo -nimisen yhtiön osakkeet numerot 569-635 ja niitä vastaavan huoneiston sekä As. Oy Käätyrannan osakkeet numerot 354-391 Uudenkaupungin kaupungille. Sosiaali- ja terveyskeskus on vastannut asuntojen vuokraamisesta asiakkailleen.

 

 

 

 

 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se siirtää Asunto Oy Uudenkaupungin Pankkitalo -nimisen yhtiön osakkeet numerot 569-635 ja sekä As. Oy Käätyranta -nimisen yhtiön osakkeet numerot 354-391 Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa