Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.04.2023/Pykälä 114

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Uudenkaupungin kaupungin vaakunalogo.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston vaali

 

 

2390/00.00.01/2021

 

KHALL 21.06.2021 § 311

 

 

Kuntalain 18 §:n mukaan:

 

"Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

 

Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnä- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksessa."

 

Uudenkaupungin kaupungin hallintosäännön 102 §:n mukaan:

 

"Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.

 

Ennen puheenjohtajiston vaalia valtuusto päättää puheenjohtajiston toimikaudesta ja varapuheenjohtajien lukumäärästä.

 

Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä."

 

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.12.1996 § 159 päättänyt, että valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samaksi toimikaudeksi kuin kaupunginhallitus eli kahdeksi vuodeksi.

 

Lisätietoja Talousjohtaja Anne Takala, puh. 0500 757 657

 Hallintoasiantuntija Jenni Teuri, puh. 040 572 6816

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se valitsee toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2023 valtuustolle puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 ______

 

KVALT 16.08.2021 § 61

 

Kaupunginhallituksen ehdotus:

 

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2023 valtuustolle puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.

 

Päätös: Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2023 kaupunginvaltuuston puheenjohtajistoon:

 

 Puheenjohtaja Mauri Kontu, Keskusta

 1. varapuheenjohtaja Jaana Reijonsaari-Korsman, SDP

 2. varapuheenjohtaja Tomi Salo, Kokoomus

 

 ______

 

 

Kaupunginhallitus 24.04.2023 § 114  

1483/00.00.01.01/2023 

 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se valitsee toimikaudeksi 1.6.2023 - 31.5.2025 valtuustolle puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa