Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.04.2023/Pykälä 115

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Uudenkaupungin kaupungin vaakunalogo.

 

 

 

Kaupunginhallituksen vaali

 

2390/00.00.01/2021

 

KHALL 21.06.2021 § 314

 

 

Kuntalain 30 §:n mukaan:


"Kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta. Valtuusto voi lisäksi asettaa:
 

1) kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia tai niiden sijasta valiokuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä;
 

2) johtokuntia liikelaitoksen tai tehtävän hoitamista varten;
 

3) jaostoja kunnanhallitukseen, lautakuntaan, valiokuntaan ja johtokuntaan.

Kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten."

 

Kuntalain 33 §:n mukaan:

 

"Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

 

Valtuusto voi päättää, että valtuuston puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä lautakuntien ja valiokuntien puheenjohtajat toimivat päätoimisina tai osa-aikaisina luottamushenkilöinä."

 

Kaupunginhallituksen varapuheenjohtajien lukumääräksi on kaupunginvaltuuston kokouksessa 2.2.2015 hyväksytty kaksi (2).

 

Vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen rajoitetaan

kuntalain 73 §:ssä seuraavasti:

 

"Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
 

1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;
 

2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
 

3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;
 

4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

 

Enemmistö kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

 

Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen."

 

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 4) a §:n mukaan:

 

"Sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu."

 

Uudenkaupungin kaupungin hallintosäännön 8 §:n mukaan:

 

Kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä, joista valtuusto valitsee kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. Ennen puheenjohtajiston valintaa valtuusto päättää varapuheenjohtajien lukumäärästä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

 

Kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien tulee olla valtuutettuja.

 

Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet kahden vuoden toimikaudeksi.

 

Lisätietoja Talousjohtaja Anne Takala, puh. 0500 757 657

 Hallintoasiantuntija Jenni Teuri, puh. 040 572 6816

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2023

 

1) kaupunginhallitukseen 11 jäsentä,

 

2) valitsee kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen,

 

3) päättää kaupunginhallituksen varapuheenjohtajien lukumääräksi kaksi,

 

4) nimeää jäseneksi valituista kaupunginhallitukselle puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 ______

 

KVALT 16.08.2021 § 64

 

Kaupunginhallituksen ehdotus:

 

Kaupunginvaltuusto päättää

 

1) valita toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2023 kaupunginhallitukseen 11 jäsentä,

 

2) valita kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen,

 

3) kaupunginhallituksen varapuheenjohtajien lukumääräksi kaksi,

 

4) nimetä jäseniksi valituista kaupunginhallitukselle puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

 

Päätös: Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2023 kaupunginhallitukseen:

 

 Jäsen   Varajäsen

 

 Raimo Löfstedt, Kokoomus Lasse Virtanen, Kokoomus

 Kari Koski, SDP  Marko Turunen, SDP

 Hanna Vuola, Keskusta  Tapio Pääkkö, Keskusta

 Merja Koski, SDP  Niina Jokinen, SDP

 Janne Sjölund, SDP  Juhani Konttinen, SDP

 Heli-Päivikki Laurén, SDP Li Grönlund, VAS

 Seppo Nikula, Kokoomus Seppo Laine, Kokoomus

 Laura Kontu, Kokoomus  Pilvi Marsela, Kokoomus

 Rauno Aaltonen, Keskusta Birgitta Runola, Keskusta

 Sami Virtanen, PS  Johanna Hurme, PS

 Ritva Salminen, PS  Jari Valkonen, PS

 

 ja nimetä puheenjohtajaksi Raimo Löfstedtin, 1. varapuheenjohtajaksi Kari Kosken ja 2. varapuheenjohtajaksi Hanna Vuolan.

 

 ______

 

 

 

 

Kaupunginhallitus 24.04.2023 § 115  

1484/00.00.01.01/2023 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se

1) valitsee toimikaudeksi 1.6.2023 - 31.5.2025 kaupunginhallitukseen 11 jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen,

2) päättää kaupunginhallituksen varapuheenjohtajien lukumääräksi kaksi,

3) nimeää jäseneksi valituista kaupunginhallitukselle puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa