Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.08.2023/Pykälä 228

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

 

 

Varhan kanssa tehtävä sopimus kuntouttavan työtoiminnan yhteistoiminnan muodoista

 

Kaupunginhallitus 27.02.2023 § 56 

 

 

Valmistelija: Elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien siirryttyä kunnista hyvinvointialueelle, niin lain mukaisesti myös kuntouttavan työtoiminnan järjestäjänä toimii hyvinvointialue. Riippumatta kuntouttavan työtoiminnan järjestämistavasta, hyvinvointialue vastaa toiminnan järjestämisestä kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa ja asiakkaan aktivointisuunnitelmassa tai monialaisessa työllistymissuunnitelmassa määritellyllä tavalla.

 

Varha toteuttaa kuntouttavaa työtoimintaa joko järjestämällä palvelut itse tai hankkimalla palveluita muilta palvelujen tuottajilta sopimukseen perustuen. Tätä varten Varha on lähettänyt kunnille sopimusehdotuksen kuntouttavan työtoiminnan yhteistoiminnan muodoista sekä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen yleiset tietosuoja- ja tietoturvaehdot. Sopimus ei ole julkista hankintaa koskeva sopimus, vaan osa sopijapuolten välistä yhteistyötä.

 

Varhan lähettämässä sopimusehdotuksessa lähdetään siitä (kohta 5), että kyse on kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyöstä ja tästä syystä kumpikaan osapuoli ei maksa rahallista korvausta toiselle sopijapuolelle. Lisäksi sovittaisiin, että kunnan tiloissa olevat työkoneet ja laitteet ovat kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden käytettävissä työtoimintatehtävän mukaisesti maksutta. Merkittävä osa kuntouttavasta työtoiminnasta Uudessakaupungissa toteutetaan kaupungin ylläpitämän työpaja Väiskin toiminnan kautta.

 

Lähtökohtaisesti ei voida pitää kaupungin etujen mukaisena sopia yhteistyöstä ilman todellisiin kustannuksiin perustuvaa rahallista korvausta. Toiminta on aiemmin ollut kokonaisuudessaan osa kaupungin sosiaalipalveluita, eikä toistaiseksi ole selkeää arviota kuntouttavaan työtoimintaan kohdistuvista, kunnalle jääneistä kustannuksista Varhan aloitettua toimintansa vuoden alussa. Tämän takia Varhan lähettämän sopimusehdotuksen allekirjoittamista ei tässä vaiheessa voida pitää kaupungin etujen mukaisena.

 

Varha on tehnyt linjauksen, että ilman sopimusta tai tietoa kustannuksista Varhan viranhaltijat eivät saa osoittaa asiakkailleen kuntouttavaa työpaikkaa kunnan tarjoamissa palveluissa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että paikkoja ei olisi Uudessakaupungissa riittävästi tarpeeseen nähden. Kuntouttavan työtoiminnan häiriötön jatkuminen on myös kaupungin kannalta tärkeää.

 

Varhan sopimusehdotuksessa kohdassa 9 on kirjattu, että sopimusta tarkistetaan viimeistään 30.9.2023. Kyseisen sopimuskohdan tekstiä voidaan kuitenkin pitää tulkinnanvaraisena, eikä se sellaisenaan anna selkeää kuvaa siitä, että tällöin voidaan muun muassa sopia kaupungilta saatavien palvelujen kustannusten korvaamisesta. Selkeämpänä vaihtoehtona voidaan pitää 30.9.2023 asti tehtävää määräaikaista sopimusta. Sinä aikana kaupunki voi tarkemmin selvittää tarjottavien palvelujen relevantit kustannukset ja neuvotella Varhan kanssa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen tarkemmasta sisällöstä.

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että Uudenkaupungin kaupunki ehdottaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle, että Varsinais-Suomen hyvinvointialue ja Uudenkaupungin kaupunki tekevät liitteenä olevan sopimuksen kuntouttavan työtoiminnan yhteistoiminnan muodoista määräaikaisena. Sopimus on voimassa 30.9.2023 asti ja sopimuksesta poistetaan kohta 9 "Sopimuksen muuttaminen ja tarkistaminen".

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että Janne Sjölund poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Merkittiin, että talousjohtaja Anne Takala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.31.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin kokouksessa.

 

______

 

 

 

Kaupunginhallitus 28.08.2023 § 228  

1312/00.04.02/2023 

 

Valmistelija: Elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien siirryttyä kunnista hyvinvointialueelle, niin lain mukaisesti myös kuntouttavan työtoiminnan järjestäjänä toimii hyvinvointialue. Varha toteuttaa kuntouttavaa työtoimintaa joko järjestämällä palvelut itse tai hankkimalla palveluita muilta palvelujen tuottajilta sopimukseen perustuen. Tätä varten Varha lähetti Uudenkaupungin kaupungille sopimusehdotuksen kuntouttavan työtoiminnan yhteistoiminnan muodoista sekä sopimuksen liitteenä yleiset tietosuoja- ja tietoturvaehdot. Sopimus ei ole julkista hankintaa koskeva sopimus, vaan osa sopijapuolten välistä yhteistyötä.

 

Varha on tehnyt linjauksen, että ilman sopimusta tai tietoa kustannuksista Varhan viranhaltijat eivät saa osoittaa asiakkailleen kuntouttavaa työpaikkaa kunnan tarjoamissa palveluissa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että paikkoja ei olisi Uudessakaupungissa riittävästi tarpeeseen nähden. Kuntouttavan työtoiminnan häiriötön jatkuminen on myös kaupungin kannalta tärkeää.

 

Varhan alun perin lähettämässä sopimusehdotuksessa oli kohtia, joista oli kaupungin etujen mukaista käydä tarkempia neuvotteluja Varhan kanssa. Sopimusehdotuksessa oli maininta, että sopimusta tarkistetaan viimeistään 30.9.2023, mutta kaupunginhallitus päätti ehdottaa Varhalle heidän lähettämänsä sopimusehdotuksen allekirjoittamista määräaikaisena 30.9.2023 asti, johon mennessä neuvoteltaisiin toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen sisällöstä tarkemmin. Tähän ehdotukseen Varha suostui.

 

Alkuperäiseen sopimusehdotukseen tehtiin neuvottelujen pohjalta muutamia muutoksia, joilla rajataan pois kustannusten syntymistä kaupungille, kaupungin velvoitetta kaikissa tilanteissa osoittaa kuntouttavan työtoiminnan tehtäviä sekä palvelun kohdistumista muihin kuin Uudenkaupungin kaupungin asukkaisiin. Alkuperäiseen sopimusehdotukseen tehdyt muutokset ja lisäykset on liitteenä olevassa sopimusehdotuksessa esitetty kursiivilla.

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä uuden 1.10.2023 voimaan astuvan sopimuksen.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että kaupunginhallituksen pj Raimo Löfstedt, Janne Sjölund ja kaupunginvaltuuston pj Mauri Kontu poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Merkittiin, että kaupunginhallituksen 1. vpj Kari Koski toimi kokouksessa puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan.

Merkittiin, että pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin kokouksessa.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa