Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.08.2023/Pykälä 227

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

 

 

Asemakaavan muutos 8. kaupunginosan korttelissa 30 / autotehtaan liittymä

 

Kaupunginhallitus 28.08.2023 § 227  

1716/10.02.03/2023 

 

Valmistelija: Kaupungingeodeetti Leena Viljanen

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2022 § 99 hyväksynyt ns. autotehtaan asemakaavan muutoksen, joka koski 8 kaupunginosan 30 korttelin tontteja 14 ja 15 sekä puisto- ja liikennealuetta. Asemakaavan muutoksen pääasiallisena tarkoituksena oli mahdollistaa uuden liittymän rakentaminen  Raumantieltä autotehtaan tontille ja tätä varten kaavassa varattiin aluetta liittymän rakentamista varten.

 

Liittymän suunnittelun tarkentuessa maantien kuivatusjärjestelyjä varten tarvittava alue on osoittautunut suuremmaksi kuin nykyisellä liikennealueella on käytettävissä. Maantien kuivatuksen vaatimien alueiden tulee kokonaisuudessaan sisältyä ELY-keskuksen hallinnoimaan maantien alueeseen. Alueen asemakaavaa on muutettava siten, että asemakaavan mukaista liikennealuetta laajennetaan autotehtaan tontille erkanemiskaistan  vieressä. Muita muutoksia kaavaan ei ole tehty.

 

Autotehtaan tontin asemakaavan mukainen käyttötarkoitus T- 12

( Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue) ja määräykset säilyvät entisellään.

 

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on  69,01 ha, josta korttelialuetta 68,97 ha. Rakennusoikeutta kaava-alueella on yhteensä 34486 k-m², tehokkuusluku on e=0,5.  Loppuosa osoitetaan liikennealueeksi (LT).

 

Kaavamuutos on lähinnä oikaisuluonteinen, joten kaavaehdotus laitetaan suoraan nähtäville, sillä kuullaan osallisia ja kysytään viranomaisilta halukkuutta lausunnon antamiselle. Ehdotus tulee nähtäville 2 viikon ajaksi. Nähtävillä olon jälkeen kaava esitetään hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle. 

 

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu 8 kaupunginosan kortteliin 30 tontti 17 sekä liikennealuetta (LT).

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää käynnistää asemakaavan muutoksen 8 kaupunginosan korttelin 30 tonteilla 14 ja 15. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että 8.kaupunginosan korttelin 30 tonttia 17 koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavaehdotus ja tonttijakoehdotus asetetaan virallisesti nähtäville ja viranomaisilta kysytään halukkuutta lausunnon antamiselle.

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu 8 kaupunginosan kortteliin 30 tontti 17 sekä liikennealuetta (LT).

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén poistui kokouksesta klo 18.24 tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa