Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.09.2023/Pykälä 238

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

 

 

Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

 

Kaupunginhallitus 11.09.2023 § 238  

   

 

 Liitteenä kaupunginhallitukselle hallintosäännön 48 §:n nojalla toimi­tetut seuraa­vien lautakun­tien ja johtokuntien pöytäki­rjojen päätösluettelot:

 

LAUTAKUNTA LAUTAKUNTA  Kokouspvm

 

  Opetus- ja kasvatuslautakunta 23.8.2023

  Tekninen lautakunta   29.8.2023

 

  VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

 

 Liitteenä palvelukeskusten viranhaltijapäätökset.

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että koska edellä mainittujen lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöksissä ei ole tarkoituksenmukaisuuden tai laillisuuden suhteen huomauttamista, kaupunginhallitus ei ota niissä olevia asioita käsiteltäväkseen vaan antaa luvan päätösten täytäntöönpanemiselle.

 

Keskustelun kuluessa Kari Koski esitti, että kaupunginhallitus käyttää otto-oikeutta teknisen lautakunnan päätökseen 29.8.2023 § 57 " Rauhanpuiston kunnostuksen vaiheen 1 urakoitsijan valinta", koska valtuusto on vahvistanut talousarviossa määrärahat investointikohteelle.

 

Janne Sjölund kannatti Kosken ehdotusta.

 

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty kannatettu ehdotus otto-oikeuden käyttämisestä, joten oli äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin sähköinen äänestys.

 

Ne, jotka kannattivat pohjaehdotusta äänestivät jaa ja ne, jotka kannattivat Kari Kosken ehdotusta otto-oikeuden käyttämisestä äänestivät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä ja 4 ei-ääntä.

 

Päätös: Kaupunginhallitus päätti äänin 7-4 olla käyttämättä otto-oikeutta teknisen lautakunnan päätökseen 29.8.2023 § 57 "Rauhanpuiston kunnostuksen vaiheen 1 urakoitsijan valinta". Äänestysluettelo liitteenä.

Muilta osin kaupunginhallitus hyväksyi pohjaehdotuksen yksimielisesti.

 

______

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa