Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.09.2023/Pykälä 239

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

 

Kaupunginvaltuuston 8.6.2020 päätösten täytäntöönpano/ Petsamon ranta-asemakaava

 

1432/00.02.00/2020

 

KHALL 17.08.2020 § 270

 

 

Nro (§) Asia/ täytäntöönpano

 

3 (27) Petsamon ranta-asemakaava

 - kaupunkisuunnittelu, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen Liitto, asianosaiset 

 

4 (28) Kari - Eteläranta - Pöylä - Taipale ranta-asemakaavan muutos

 - kaupunkisuunnittelu, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen Liitto, asianosaiset

 

5 (29 Petejniemi-Saharanta-Kotlemaan ranta-asemakaavan muutos

 - kaupunkisuunnittelu, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen Liitto, asianosaiset

 

6 (30) Kinnalan ranta-asemakaavan muutos 2

 - kaupunkisuunnittelu, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen Liitto, asianosaiset

 

7 (31) Metsähallituksen ranta-asemakaavan muutos 2

 - kaupunkisuunnittelu, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen Liitto, asianosaiset

 

8 (32) Korsaaren ranta-asemakaavan muutos

 - kaupunkisuunnittelu, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen Liitto, asianosaiset

 

9 (33) A-sairaalan muutostöiden rahoitus

 - kaupunkisuunnittelu, talouspalvelut

 

10 (34) Lausunto Turun hallinto-oikeudelle / Uudenkaupungin kaupungin liittyminen Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n osakkaaksi, palvelutehtävien siirtäminen yhtiöön, osakkeiden merkintä, osakassopimuksen ja jätehuoltolautakuntaa koskevan sopimuksen hyväksyminen

 - Turun hallinto-oikeus

 

11 (35) Osavuosikatsaus 1 - 4 / 2020

 - talouspalvelut

 

12 (36) Kaupunginhallituksen arvio talouden ja strategian toteutumisesta vuonna 2019

 

13 (37) Uudenkaupungin kaupungin vuoden 2019 tilinpäätös

 - talouspalvelut

 

14 (38) Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019

 

15 (39) Uudenkaupungin kaupungin vuoden 2019 henkilöstöraportti

 

16 (40) Maria-rahaston sääntöjen muuttaminen

 - kasvun ja oppimisen palvelut, sosiaali- ja terveyskeskus, talouspalvelut

 

17 (41) Valinnat luottamustoimiin edesmenneen Harto Forssin tilalle

 - Pertti Haverinen, Li Grönlund, keskusvaalilautakunta

 

18 (42) Noora Hildénin ero kaupungin luottamustoimista / vaalikelpoisuuden menettäminen

 - Noora Hildén

 

19 (43) Noora Hildénin ero kaupungin luottamustoimista / uuden luottamushenkilön valinta

 - valitut / lautakunnat

 

20 (44) Nuorisovaltuuston esitys hallintosäännön muutoksesta

 - nuorisovaltuusto, hallintopalvelut

 

21 (45) Sidonnaisuusilmoitukset

 

22 (46) Esa Aaltosen valtuustoaloite: Kalatalo mysteeri

 - kaupunginhallitus

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi. Turun hallinto-oikeuden kirjaamosta 3.8.2020 puhelimitse saadun tiedon mukaan valitusajan kuluessa on 27 §:stä valitettu. Valituksissa vaaditaan, että ranta-asemakaava kiinteistön 895-483-1-31 Petsamo osalta tulisi hylätä tai palauttaa uudelleen valmisteluun. Muilta osin kuin valituksen kohteena olevan kiinteistön alueelle Petsamon ranta-asemakaavalle on perusteltua esittää maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaisesti lainvoimaisuutta.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että kaupunginvaltuuston päätökset ovat tehdyt oikeassa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia, joten kaupunginhallitus päättää panna valtuuston 8.6.2020 tekemät päätökset täytäntöön, lukuun ottamatta 27 §:ää kiinteistön 895-483-1-31 Petsamo osalta, josta on valitettu.

 

Kaupunginhallitus päättää käyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa sille annettua oikeutta ja määrää, että Petsamon ranta-asemakaava saa lainvoiman niiltä osin, joihin valituksen ei katsota kohdistuvan eli rakennuskorttelien 2-3 sekä maa- ja metsätalousalueen, jolla on erityisiä ympäristöarvoja(MY) osalta kiinteistöjen 895-483-1-70 Virpkartenkari ja 895-483-1-71 Virpiranta alueella.

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 ______

 

 

 

Kaupunginhallitus 11.09.2023 § 239  

1370/10.02.03/2023 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 24.8.2023 hylännyt ranta-asemakaavaa koskevan valituslupahakemuksen, joten kaupunginhallitus toteaa, että Petsamon ranta-asemakaava on kokonaisuudessaan saanut lainvoiman ja päättää panna päätöksen täytäntöön.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa