Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.09.2023/Pykälä 242

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

 

Terveyskeskuksen A-rakennuksen vesikaton uusimisen ja jäähdytyksen rakentamisen urakoitsijan valinta / toteuttamislupa

 

Tekninen lautakunta 29.08.2023 § 58 

 

 

Valmistelija: Kiinteistöpäällikkö Rami Arola

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Tekniset ja ympäristöpalvelut on pyytänyt tarjouksia terveyskeskuk-sen A-rakennuksen vesikaton uusimisesta ja jäähdytyksen rakenta-misesta julkaisemalla tar­jous­pyyn­nön www.tarjouspalvelu.fi/uu­si­kau­pun­ki-si­vus­tol­la sekä jät­­mäl­lä han­kin­ta­il­moi­tuk­sen Hilma-kanavaan 26.7.2023.

 

Urakoitsijan valintaperusteena on halvin hinta.

 

Määräaikaan 21.8.2023 klo 12.00 mennessä tarjouksen jätti kolme (3) ura­koit­si­jaa.

 

Halvimman tarjouksen jätti Rakennusliike Kemppe Oy ko­ko­nais­hin­taan 680.000 € (alv 0).

 

Hankkeelle on varattu investointimäärärahaa 580.000 € kus­tan­nus­pai­kal­le 9437 A-sairaala. Määräraha ei riitä kokonaisurakan toteuttamiseen.

 

Tarjouspyynnössä on pyydetty myös tarjoushintoja osa-alueurakoi-na. Osa-alueet on jaettu neljään rakennuksen osaan jäähdytysjärjes-telmän koneiden vaikutusalueiden mukaisesti. Tarjouspyynnön osa-alueissa on myös huomioitu vesikatteen uusimistarve eri rakennuk-sen osa-alueissa, jotta saadaan hyödynnettyä jäähdytysputkien runkoputkiston vaatima asennustila välikatossa.

Osa-alueet ovat seuraavat sekä niiden tarjoushinnat:

-          A-siipi, jäähdytysjärjestelmä; tarjoushinta 119.174 € (alv 0)

-          B-siipi, jäähdytysjärjestelmä; tarjoushinta 137.450 € (alv 0)

-          C ja E-siivet, jäähdytysjärjestelmä ja vesikatteen uusiminen; tarjoushinta 314.750 € (alv 0)

-          D-siipi, jäähdytysjärjestelmä ja vesikatteen uusiminen; tarjoushinta 103.626 € (alv 0)

 

Toteutusehdotuksena on, että nykyisten vuoden 2023 määrärahojen puitteissa toteutettaisiin C ja E-siivet sekä D-siipi yhteishintaan 418.376 € (alv 0) ja vuoden 2024 budjettiin esitetään A- ja B-siipien toteuttamiseksi määrärahaa yhteensä 256.624 €.

 

Kaupunginhallituksen seuraavassa kokouksessa pyydetään lupaa hank­keen toteuttamiselle.

 

Esittelijä: Tekninen johtaja Jari Nikkari

 

Päätösehdotus: Terveyskeskuksen A-rakennuksen vesikaton uusimisen ja jäähdytyksen rakentamisen urakoitsijaksi valitaan Rakennusliike Kemppe Oy 21.8.2023 päivätyn tarjouksen mukaisesti. Hankkeesta toteutetaan osa-alueet C, D ja E kokonaishintaan 418.376 € (alv 0). Hankkeen osa-alueet A ja B toteutetaan vuonna 2024, mikäli määrärahat myönnetään.

Päätös on ehdollinen siihen asti, kunnes kaupunginhallitus on antanut hankkeelle toteuttamisluvan.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 

 

Kaupunginhallitus 11.09.2023 § 242  

1745/02.08.00/2023 

 

Talousarvion mukaan kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien 100.000 euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen.

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa luvan terveyskeskuksen A-rakennuksen vesikaton uusimiseen ja jäähdytyksen rakentamiseen.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.07.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa