Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 23.10.2023/Pykälä 276

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

 

 

Tilikunnan osakkeiden merkitseminen

 

Kaupunginhallitus 23.10.2023 § 276  

1921/00.02.01/2023 

 

Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Maaru Seikola

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Tilikunta Oy on kuntaomisteinen voittoa tavoittelematon yhtiö, jonka toimialana on tuottaa ja kehittää talouden ja hallinnon palveluja ja näiden tukipalveluita sekä harjoittaa yhteishankintatoimintaa ja hankintojen tukitoimintaa. Yhtiön toiminta on keskittynyt taloushallinnon ja palkanlaskennan  palvelujen tuottamiseen. Tilikunta Oy on hankintalain tarkoittama sidosyksikkö eli ns. in-house -yhtiö. Omistaja-asiakkaita ovat Kaarinan, Liedon ja Paimion kaupungit sekä Sauvon ja Maskun kunnat, Peimarin koulutuskuntayhtymä sekä Varsinais-Suomen kiinteistökuntayhtymä. Tilikunnan palveluksessa työskentelee n. 40 talous- ja palkkahallinnon asiantuntijaa.

 

Hankintalain mukaan sidosyksiköllä tarkoitetaan hankintayksiköstä muodollisesti erillistä ja päätöksenteon kannalta itsenäistä yksikköä. Lisäksi edellytyksenä on, että hankintayksikkö yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa käyttää määräysvaltaa yksikköön samalla tavoin kuin omiin toimipaikkoihinsa ja että yksikkö harjoittaa enintään viiden prosentin ja enintään 500 000 euron osuuden liiketoiminnastaan muiden tahojen kuin niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. Sidosyksikössä ei saa olla muiden kuin hankintayksiköiden pääomaa.

 

Uudenkaupungin kaupunki on hankkinut Tilikunta Oy:ltä palkkahallinnon tilapäispalvelua 1.6.2023 alkaen perustuen hankintalain mahdollistamaan viiden prosentin osuuteen. Palvelun hankinnan jatkaminen edellyttää osakkuutta. Tämän takia kaupunginhallitukselle esitetään, että Uudenkaupungin kaupunki ryhtyy Tilikunnan osakkaaksi.

 

Tilikunnan yhtiökokouksen 29.6.2022 päätöksen mukaisesti uusilta osakkailta vaadittu osakemäärä määräytyy kunnan asukaslukuun perustuvan suhdeluvun mukaisesti. Vaadittu osakemäärä on kahdeksan (8) osaketta kymmentä tuhatta (10.000) kunnan asukasta kohden, mikä tarkoittaa Uudenkaupungin kaupungin kohdalla kahtatoista (12) osaketta. Yhden osakkeen hinta on seitsemäntuhatta (7.000) euroa. Tilikunta Oy:n hallitus on 31.8.2023 päättänyt suunnatun osakeannin järjestämisestä Ruskon kunnalle ja Uudenkaupungin kaupungille. Osakkeiden merkintäaika on kaksi (2) kuukautta päätöksen tekemisestä.

 

Yhtiön osakkaana kaupunki voi hankkia siltä talous- ja palkkahallinnon palveluita erikseen sovittavin ehdoin ja laajuudessa.

 

Uudenkaupungin kaupunginvaltuusto on 12.6.2023 myöntänyt 100 000 euron määrärahan kustannuspaikalle 9204 In house -osakkeiden osto.

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää
1. merkitä kaksitoista (12) Tilikunta Oy:n uutta osaketta 7000 euron hintaan/osake Tilikunnan hallituksen osakeantipäätöksen ja suunnatun osakeannin ehtojen (liite 1) mukaisesti. Merkintähinta yhteensä 84.000 euroa maksetaan kohdasta Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut/9026 In House -osakkeiden osto,
2. oikeuttaa talousjohtajan suorittamaan osakkeen merkitsemiseen ja maksamiseen liittyvät toimenpiteet.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa