Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 23.10.2023/Pykälä 277

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

 

 

Palkkahallinnon ulkoistaminen

 

Kaupunginhallitus 23.10.2023 § 277  

1922/00.02.01/2023 

 

Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Maaru Seikola

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

 Uudenkaupungin kaupungin palkkahallinnon organisoinnin vaihtoehtona on kartoitettu palkkahallinnon kokonaisvaltaista ulkoistamista. Palkkahallinnon ulkoistamisen selvitys on kuvattu liitteessä 1.

 

 Selvitystyön perusteella palkkahallinnon toiminnan varmistamiseksi parhaaksi vaihtoehdoksi koetaan palkkahallinnon palvelun ulkoistaminen Tilikunta Oy:lle. Ostamalla palvelu Tilikunnalta kaupungin palkkahallinnon toimintavarmuus lisääntyisi ja palkkahallintoa olisi mahdollista kehittää kustannustehokkaammin, kuin kaupungin omana toimintana. Lisäksi kaupunki saisi ilman lisäveloitusta käyttöönsä mm. HR-raportoinnin edellyttämät palkkahallinnon järjestelmän toiminnallisuudet, mitkä kaupungin muussa tapauksessa pitäisi hankkia erillisenä hankintana. Alkuvaiheessa ulkoistamisratkaisu aiheuttaisi jonkin verran lisäkustannuksia, mutta pidemmällä aikavälillä kustannuksissa saatettaisiin saavuttaa maltillisia säästöjä tai kustannustason ei ainakaan odoteta kasvavan nykyisestä tasosta.

 

 Palkkahallinnon ulkoistaminen toteutettaisiin liikkeen luovutuksena ja liikkeen luovutuksen ajankohta olisi arviolta 1.4.2024. Palkkahallinnon siirto toteutettaisiin vaiheittain siirtoon liittyvien riskien vähentämiseksi ja toimintavarmuuden lisäämiseksi. Palkkahallinnon siirron toteutustavat ja aikataulu sekä palkkahallinnon palvelutuotannon ehdot sovittaisiin erikseen laadittavassa palvelusopimuksessa. Lisäksi palvelusopimuksessa sovittaisiin liikkeen luovutuksen ja henkilöstön siirron ehdoista luovuttavan organisaation (Uudenkaupungin kaupunki) ja luovutuksensaajan (Tilikunta Oy) välillä.

 

 Edellä olevan järjestelyn toteuttaminen edellyttää, että Uudenkaupungin kaupunki ryhtyy Tilikunta Oy:n osakkaaksi.

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se
- päättää palkkahallinnon ulkoistamisesta liitteessä 1 kuvatulla tavalla,
- hyväksyy ja valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan palkkahallintoa koskevan liikkeen luovutussopimuksen (liite 2), joka päivitetään tarvittavilta osin vastaamaan liikkeenluovutuksen ajankohtaa 1.4.2024,
- valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan Uudenkaupungin kaupungin ja Tilikunta Oy:n välisen palvelusopimuksen, josta luonnos esityksen liitteenä (liite 3), ja joka päivitetään tarvittavilta osin vastaamaan palkkahallinnon siirron ajankohtaa,  
- oikeuttaa henkilöstöjohtajan hankkimaan palkkahallinnon palvelun tarvittavassa laajuudessa Tilikunta Oy:ltä liikkeen luovutuksen toteutumiseen saakka,
- valtuuttaa henkilöstöjohtajan irtisanomaan kaupungin palkkahallinnon ohjelmisto- ja palvelusopimukset irtisanomisaikojen mukaisesti erikseen sovittavaan järjestelmän siirron ajankohtaan.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa