Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.01.2024/Pykälä 14

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

 

 

Kaupungin viestintäohje

 

Kaupunginhallitus 15.01.2024 § 14  

2057/00.02.01/2023 

 

Valmistelija: Viestintä- ja palvelusihteeri Eeva Sinervä

 Media- ja asiakaspalvelusihteeri Iida Huhtala

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Uudenkaupungin kaupungin viestinnän työntekijät ovat valmistelleet kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi Uudenkaupungin kaupungin viestintäohjetta.

 

Uudenkaupungin hallintosäännössä (6 §) linjataan, että kaupunginhallitus johtaa kaupungin viestintää ja tiedottamista kaupungin toiminnasta. Kaupunginhallitus hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista sekä nimeää viestinnästä vastaavat viranhaltijat.

 

Kunnalla on kuntalaissa määritelty viestintävelvoite ja kuntalaisella oikeus tietää, miten yhteisiä asioita hoidetaan. Kuntaviestintään sovelletaan kuntalain lisäksi mm. julkisuuslakia, henkilötietolakia, hallintolakia ja lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä eri hallinnonalojen erityislainsäädäntöä.

 

Viestinnän tehtävänä on demokratian toteuttaminen, kuntalaisten osallistumisen ja vuorovaikutuksen lisääminen, tiedon jakaminen ja neuvonta sekä markkinointi ja maineenhallinta.

 

Viestinnän tavoitteena on, että asukkaat, yhteisöt, yritykset, henkilöstö ja päättäjät saavat hyvissä ajoin tietoa kaupungin suunnitelmista, toiminnasta ja päätöksistä ja heillä on mahdollisuus osallistua kaupungin kehittämiseen.

 

Viestinnällä tuetaan strategiassa asetettuja tavoitteita. Uusikaupunki viestii strategiansa mukaisesti vastuullisesti ja rohkeasti sekä rakentaa viestinnällään yhteisöllisyyttä ja luottamusta. Kaupungin viestinnän tulee lisäksi olla avointa, oikea-aikaista, ymmärrettävää, yhdenvertaista ja tasapuolista.

 

Uudenkaupungin kaupungin viestintäohjeen tarve perustuu haluun vahvistaa ja yhdenmukaistaa Uudenkaupungin kaupungin viestinnän laatua ja tehokkuutta. Selkeät ohjeet auttavat henkilöstöä viestimään yhdenmukaisesti ja ammattitaitoisesti, mikä puolestaan tukee kaupungin mainetta ja brändiä. Ohjeistus parantaa sisäistä sekä ulkoista viestintää. Uudenkaupungin kaupungin tarkastuslautakunta on myös huomauttanut, että kaupungilta on puuttunut viestinnän ohjeistus.

 

Viestintäohjeessa kerrotaan Uudenkaupungin kaupungin henkilöstön yhteisistä viestintäkäytännöistä ja vastuista. Ohje on tarkoitettu kaupungin henkilöstön sekä luottamushenkilöiden tueksi ja käytännön ohjeeksi arkipäivän viestintään.

 

Viestintäohjeen lisäksi kaupungin viestintää ohjaavat brändikäsikirja ja graafinen ohjeistus, kriisiviestintäohje ja sosiaalisen median ohje. Brändikäsikirja ja graafinen ohjeistus ovat tulossa alkuvuodesta päätöksentekoon. Viestinnän työntekijät alkavat valmistella sosiaalisen median ohjetta alkuvuoden 2024 aikana.

 

Luonnosteksti on pykälän liitteenä. Kaupungin johtoryhmä on käsitellyt luonnosta kokouksessaan 19.12.2023.

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Uudenkaupungin kaupungin viestintäohjeen.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa