Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.01.2024/Pykälä 8

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

 

Joukkoliikenteen hankinta / Yhteysväli Uusikaupunki-Vehmaa-Turku 8.8.2022 alkaen / Liikennöintisopimuksen Uusikaupunki-Vehmaa-Turku KÄYTTÖ-734508 optiokauden käyttäminen ajalle 1.6.2024-31.5.2025

 

 

418/08.01.00/2022

KHALL 20.06.2022 § 272

 

Yhteysvälillä Uusikaupunki-Vehmaa-Turku on liikennöinyt kaksi linja-autoyritystä. J. Vainion Liikenne Oy on ajanut vuorojaan markkinaehtoisesti. Taivassalon Auto Oy on ajanut vuorojaan ELY-keskuksen kilpailuttaman liikennöintisopimuksen nojalla. Liikennöintisopimuksen kustannuksista ovat vastanneet valtio ja kunnat yhteisesti.

 

J. Vainion Liikenne Oy ilmoitti 20.4.2022, että se lakkauttaa kaiken liikenteen väliltä Uusikaupunki-Vehmaa-Turku 5.6.2022. ELY-keskus käynnisti välittömästi kesäkauden 6.6.-7.8.2022 liikenteen hankinnan, jotta liikennepalvelu ei katkeaisi. ELY-keskus vastaa kesäliikenteen kustannuksista 100 %.

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus joukkoliikenneviranomaisena esittää avoimen tarjouskilpailun käynnistämistä J. Vainion Liikenne Oy:n lakkauttamien vuorojen korvaamiseksi. Liikenne esitetään hankittavaksi käyttöoikeussopimusmallilla, eli liikenteenharjoittaja saa lipputulot ja kuukausittaisen liikennöintikorvauksen.

 

Uusikaupunki-Vehmaa-Turku liikenteen tilannetta ja yhteysvälin liikennepalvelujen jatkoa 8.8.2022 alkaen on käsitelty ELY-keskuksen, Uudenkaupungin ja Vehmaan välisessä esisuunnittelukokouksessa. Hankintaa koskevat keskeiset ehdotukset ovat:

 

1) Korvataan lakkautettu liikenne (Liitteenä aikatauluehdotus)

 

ELY-keskus ehdottaa, että lakkautettujen vuorojen tilalle hankitaan vastaavat vuorot. Lakkautettujen vuorojen joukossa on kriittisiä vuoroja työssäkäynnin ja opiskelun näkökulmasta. Uusikaupunki-Vehmaa-Turku on merkittävä seudullinen yhteys. Välillä on pendelöintiä molempiin suuntiin.

 

Aikataulun mukainen liikenne vaatii kaksi linja-autoa.

 

Käyttöoikeussopimusmallisessa liikennöintisopimuksessa muutoksia on sopimuskauden aikana mahdollista tehdä pienessä mittakaavassa.

 

Hankinnassa huomioidaan matkalippujen kelpoisuus ristiin. Tällä hetkellä yhteysvälillä on asiakkaan kannalta hankala tilanne, kun toiselta liikenteenharjoittajalta hankittu kausituote ei käy toisen yrittäjän vuoroissa. Hankinnan kirjauksilla varmistetaan, että matkalippujen täytyy käydä kummankin liikennöintisopimuksen mukaisessa liikenteessä.

 

2) Kalustovaatimukset

 

Linja-autokaluston tulee kuulua M3-luokkaan ja sen tulee olla valmistettu yksinomaan istuvien matkustajien kuljetukseen. Uusikaupunki-Vehmaa-Turku -linjan kalustoa ei koske laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista.

 

Kaikkien käytettävien linja-autojen tulee täyttää vähintään Euro 5-tason päästövaatimukset. Kaluston maksimi-ikä on 15 vuotta.

 

3) Sopimuskausi

 

Sopimuskaudeksi esitetään 8.8.2022-31.5.2024 + optiot 1 v + 1 v. Olennaista on saada hankittavan liikenteen sopimuskausi päättymään samaan aikaan Taivassalon Auto Oy:n nykyisen liikennöintisopimuskauden kanssa. On erittäin todennäköistä, että kaikki Uusikaupunki-Vehmaa-Turku vuorot kilpailutetaan uudelleen 1.6.2024 alkaen, jotta liikennekokonaisuus saadaan yhteen sopimukseen. Tämä helpottaa liikenteen hallinnointia.

 

4) Kustannusjako

 

Uusikaupunki-Vehmaa-Turku liikenteen kustannuksista ovat aiemmin vastanneet ELY-keskus, Uusikaupunki ja Vehmaa. Koska hankittava liikenne palvelee kuntia vastaavasti kuin jo aiemmin hankittu sopimus, kustannusjaon esitetään jatkossakin olevan:

 

* Varsinais-Suomen ELY-keskus 60 %

* Uusikaupunki 30 %

* Vehmaa 10 %

 

Hankintakokonaisuudesta on tehty nettokustannusarvio, joka tarkoittaa sitä summaa, jonka ELY-keskus ja kunnat maksavat asiakkaiden maksamien lipputulojen lisäksi. Kustannusarviota ei kilpailuun liittyvistä syistä ilmoiteta julkisesti.

 

Hankintavuotena 2022 liikenteen arvioiduista vuosikustannuksista realisoituu vain osa eli ajan 8.8.2022-31.12.2022 kustannus.

 

Sopimukseen esitetään poikkeuksellista indeksiehtoa (tarkistus neljä kertaa vuodessa) polttoaineen viimeaikaisen hintakehityksen takia.

 

Päätöksellä sitoudutaan kustannusarvion mukaiseen hintahaarukkaan. ELY-keskus on kuitenkin yhteydessä kunnan yhteyshenkilöön ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli edullisin tarjoushinta ylittää sen hintahaarukan, johon kunta on sitoutunut, asia palaa takaisin kunnalliseen päätöksentekoon. Hankinta on tällöin mahdollista keskeyttää.

 

Vuoden 2022 talousarviossa ei ole varauduttu Uusikaupunki - Turku -yhteysvälin osalta vuorojen lisähankintaan. Siksi syksyn 2022 osalta

tulee joukkoliikenteen tukemiseen hakea lisämääräraha kaupunginvaltuustolta.

 

Lisätietoja: Suunnitteluinsinööri Helena Lindström, p. 050 520 4449

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää

 

1. hyväksyä Uusikaupunki -Turku -yhteysvälin joukkoliikenteen lisähankinnan kilpailutuksen ja esitetyn palvelutason kaikkiaan 10 vuoroparia maanantaista perjantaihin ja 5 vuoroparia lauantaisin ja sunnuntaisin sekä kesäaikaan vastaavasti kaikkiaan ma-pe 6 vuoroparia sekä la-su 4 vuoroparia.

 

2. hyväksyä Uusikaupunki - Turku -yhteysvälin joukkoliikenteen hankinnassa periaatteellisen kustannusjaon: valtio 60 %, Uudenkaupungin kaupunki 30% ja Vehmaan kunta 10 %.

 

3. hyväksyä kustannusarvion mukaisen hintahaarukan.

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 

Kaupunginhallitus 15.01.2024 § 8  

2070/08.01.00.01/2023 

 

Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Varsinais-Suomen Ely-keskus joukkoliikenneviranomaisena on hankkinut yhteistyössä Uudenkaupungin kaupungin ja Vehmaan kunnan kanssa joukkoliikennepalveluja Uusikaupunki-Vehmaa-Turku välille. Hankinta on käsitelty Uudenkaupungin kaupunginhallituksessa 20.6.2022 ja Vehmaan kunnanhallituksessa 6.6.2022.

 

Hankitusta liikenteestä on tehty liikennöintisopimus, jonka kausi on 8.8.2022-31.5.2024. Sopimukseen sisältyy optiot ajanjaksoille 1.6.2024-31.5.2025 ja 1.6.2025-31.5.2026. Liikennettä operoi Taivassalon Auto Oy. Liikenne hankittiin, koska Uusikaupunki-Vehmaa-Turku väliltä poistui markkinaehtoisesti ajettu liikenne.

 

Ely-keskus on 7.12.2023 päivätyllä kyselyllä tiedustellut Uudenkaupungin kaupungin ja Vehmaan kunnan kantaa ensimmäisen optiovuoden 1.6.2024-31.5.2025 käyttöön.

Liikennöintisopimuksen liikenne kattaa neljä edestakaista arkivuoroa, kaksi edestakaista arjen lauantaivuoroa, kaksi edestakaista arjen sunnuntaivuoroa sekä kuusi edestakaista kesän arkivuoroa, kaksi edestakaista kesän lauantaivuoroa sekä kaksi edestakaista kesän sunnuntaivuoroa. Liikenne tarvitaan jatkossakin.

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että se hyväksyy Uudenkaupungin osalta sopimuksen nro KÄYTTÖ-734508 option käytön ajalle 1.6.2024-31.5.2025.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa