Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.01.2024/Pykälä 7

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

 

Joukkoliikenteen hankinta / Uusikaupunki-Turku -vuorot 1.6.2021 alkaen / Liikennöintisopimuksen Uusikaupunki-Vehmaa-Turku KÄYTTÖ-708994 optiokauden käyttäminen ajalle 1.6.2024-31.5.2025

 

1977/08. 01.00/2020

KHALL 14.12.2020 §433

 

Yhteysvälin Uusikaupunki-Turku nykyinen liikennöintisopimus

KAYTTO-623762 päättyy 31. 5. 2021. Liikennettä on ajanut

Taivassalon Auto Oy. Sopimuksen vuorot kattavat noin puolet

Vehmaan kautta ajettavasta Uusikaupunki-Turku liikenteen

tarjonnasta. J. Vainion Liikenne Oy liikennöi edelleen toista puolta

markkinaehtoisesti pelkin asiakastuloin. Liikennöintisopimuksen

KAYTTO-623762 hankintakustannuksista ovat vastanneet

ELY-keskus, Vehmaa ja Uusikaupunki kesästä 2017 alkaen.

 

Liikennöintisopimuksen tilannetta ja liikennepalvelujen jatkoa

1. 6.2021 alkaen on käsitelty ELY-keskuksen Ja kuntien välisessä

valmistelukokouksessa 11. 11. 2020. ELY-keskus esitti kokouksessa, että liikenteen hankintaa jatketaan. Nykyisen liikennöintisopimuksen tarjonta ei järjesty markkinaehtoisesti.

 

Valmistelukokouksessa todettiin, että liikenteen volyymi, aikataulut

ja reitit pidetään pitkälti samoina. Kahden vuoron (M-P+ 6:50

Uki-Tku, L 13:10 Uki-Tku) käynti Lokalahden kirkonkylässä jätetään

pois hyvin vähäisten nousijamäärien takia. Tämä nopeuttaa

kummankin vuoron kokonaismatka-aikaa n. 10 min.

 

ELY-keskus on muutaman vuoden ajan hankinnoissaan kokeillut

kertalippujen -10 % hinnanalennusta. Tarkoitus on osittain ollut

sovittaa lipun hintoja lähemmäs kaupunkiliikenteen hintatasoa Ja

toisaalta houkutella lisää kertalipulla matkustavia asiakkaita. Samaa

alennusta sovittiin kokeiltavaksi Uusikaupunki-Turku liikenteessä.

 

ELY-keskus esittää, että liikenne hankintaan ajalle

1. 6. 2021-31. 5.2024 (3 v) Ja sopimukseen sisällytetään kahden

vuoden(1 v + 1 v) optiomahdollisuus. Liikenne sovitetaan samaan

sykliin koulujen lukuvuoden kanssa.

 

Seutuliikenteet hankintaan pääosin käyttöoikeussopimusmallilla,

Jossa liikenteen tilaaja suunnittelee hankintakohteen aikataulut Ja

reitit. Aikatauluja ja reittejä on mahdollisuus tietyissä rajoissa

muuttaa sopimuskauden aikana. Liikenteenharjoittaja saa sekä

asiakkaiden maksamat lipputulot että hankinnan osapuolten

maksaman kiinteän kuukausittaisen liikennöintikorvauksen.

 

Hankinnan yhteydessä on huomioitava, että Uusikaupunki-Turku

liikenteellä on sidoksia Kustavi-Turku- ja

Lemu-Askainen-Turku-yhteyksiin sekä Mynämäen koulukuljetuksiin.

Nämä yhteydet tarkastellaan, kun tarjouskilpailu on käyty.

Uusikaupunki-Turku liikenteen kustannuksiin osallistuisivat

jatkossakin ELY-keskus, Uusikaupunki Ja Vehmaa. Kustannusjako

perustuu kumpaakin kuntaa palvelevaan vuorotarjonnan määrään.

Hankintakokonaisuudesta on tehty nettokustannusarvio.

Nettokustannusarvio tarkoittaa sitä summaa, jonka ELY-keskusja

kunnat maksavat asiakkaiden liikenteenharjoittajalle maksamien

lipputulojen lisäksi.

 

Hankintaan osallistuville osapuolille esitetään, että kokonaissumma

jakautuisi seuraavasti:

 

* Varsinais-Suomen ELY-keskus 60 %

* Uusikaupunki  30 %

* Vehmaa   10 %

 

Kustannusjakoehdotus on samanlainen kuin edellisellä

sopimuskaudella. Hankintaan osallistuvien osapuolten kanssa

tehdään erillinen sopimus liikenteen ostokustannusten jaosta.

 

Uudenkaupungin kaupunki sitoutuu tekemällään päätöksellä

kustannusarvion mukaiseen hintahaarukkaan. ELY-keskus on

kuitenkin yhteydessä kunnan yhteyshenkilöön ennen

hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli edullisin tarjoushinta ylittää sen

hintahaarukan, Johon kunta on sitoutunut, asia palaa takaisin

kunnalliseen päätöksentekoon. Hankinta on tällöin mahdollista

keskeyttää.

 

Kustannusarvio esitellään kokouksessa.

 

Lisätietoja: Suunnitteluinsinööri Helena Lindström, puh. 050 520 4449

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus pitää joukkoliikenteen palvelutason säilymistä

Uusikaupunki - Turku - välillä tärkeänä ja päättää osallistua

täydentävän liikenteen hankintakustannuksiin 30 %:n osuudella

1. 6. 2021 alkaen esitetyksi sopimuskaudeksi.

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 

Kaupunginhallitus 15.01.2024 § 7  

2069/08.01.00.01/2023 

 

Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Varsinais-Suomen Ely-keskus (Ely-keskus) joukkoliikenneviranomaisena on hankkinut yhteistyössä Uudenkaupungin kaupungin ja Vehmaan kunnan kanssa joukkoliikennepalveluja Uusikaupunki-Vehmaa-Turku välille. Hankinta on käsitelty Uudenkaupungin kaupunginhallituksessa 14.12.2020 ja Vehmaan kunnanhallituksessa 14.12.2020.

 

Hankitusta liikenteestä on tehty liikennöintisopimus, jonka kausi on 1.6.2021-31.5.2024. Sopimukseen sisältyy optiot ajanjaksoille 1.6.2024-31.5.2025 ja 1.6.2025-31.5.2026. Liikennettä operoi Taivassalon Auto Oy.

 

Ely-keskus on 7.12.2023 päivätyllä kyselyllä tiedustellut Uudenkaupungin kaupungin ja Vehmaan kunnan kantaa ensimmäisen optiovuoden 1.6.2024-31.5.2025 käyttöön.

Liikennöintisopimuksen liikenne kattaa yhteysvälin kuusi edestakaista arkivuoroa, kolme edestakaista ympärivuotista lauantaivuoroa sekä kaksi edestakaista ympärivuotista sunnuntaivuoroa. Liikenne tarvitaan jatkossakin.

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että se hyväksyy Uudenkaupungin osalta sopimuksen nro KÄYTTÖ-708994 option käytön ajalle 1.6.2024-31.5.2025.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa