Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenkaupungin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uusikaupunki.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.02.2024/Pykälä 46

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

 

Kuntatodistusohjelman käyttöönotto / limiitin nosto / enimmäismäärän nostaminen

 

 

262/02.06.02/2013

7/03.034/2002

 

KHALL 13.05.2002 § 207

Liitteet Tarjouspyyntö

Yhteenveto tarjouksista

 

Uudenkaupungin talous on kiristynyt ja kaupungin maksuvalmiuden

hoito vaatii uusia instrumentteja. Koska kaupungin sijoitusten tuotto

on tällä hetkellä korkeampi kuin lyhytaikaisen rahoituksen hinta, niitä

ei kannata realisoida. Kunnat käyttävät maksuvalmiuden hoitoon

kuntatodistusohjelmia, koska ne ovat joustavia ja niiden kautta

saadaan edullista rahoitusta.

 

Talousosasto on 19.4.2002 mennessä pyytänyt tarjouksen

2.000.000 euron kuntatodistusohjelmasta seuraavilta rahalaitoksilta:

 

Handelsbanken

Kalannin Säästöpankki

Kuntarahoitus Oyj

Nordea Oyj

OKO Oyj (Vakka-Suomen Osuuspankki)

Sampo Pankki Oyj

 

Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät muut paitsi

Handelsbanken. Kalannin Säästöpankin puolesta tarjouksen jätti

Aktia Säästöpankki Oyj.

 

Mikä kuntatodistus on?

 

Kuntatodistukset on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien

maksuvalmiuden hoitoon ja kassanhallintaan. Kuntatodistukset ovat

kuntien ja kuntayhtymien rahamarkkinoille liikkeellelaskemia

haltijalle asetettuja lyhytaikaisia velkasitoumuksia, joilla

liikkeellelaskija lainaa rahaa markkinoilta.

 

Järjestäjä tekee liikkeellelaskijan kanssa kuntatodistusohjelman,

joka on puitesopimus kuntatodistusten liikkeellelaskusta.

Kuntatodistusohjelmassa sovitaan mm:

 

Ohjelman suuruus: kuntatodistusten yhteenlaskettu nimellisarvo

Kuntatodistusten koko: pienin nimellismäärä on 100.000 euroa

Kuntatodistusten liikkeeseenlasku: arvopäiväkäytäntö

 

Hinnoittelu: kuntatodistusten hinta määräytyy markkinatilanteen

mukaan

 

Laina-aika: vähintään yksi päivä ja enintään yksi vuosi

 

Kun kuntatodistusohjelma on allekirjoitettu, voi kaupunki sen

puitteissa myydä kuntatodistuksia. Kaupunki ilmoittaa myytävien

kuntatodistusten määrän ja juoksuajan. Järjestäjä tekee

ostotarjouksen ja ilmoittaa koron. Kauppa syntyy, jos kaupunki

hyväksyy ostotarjouksen.

Kaupunki saa kauppahinnan tililleen ja maksaa sen eräpäivänä

takaisin.

 

Kuntatodistusten korko määräytyy markkinakorkojen mukaan, ja se

on ollut alle luotollisen shekkitilin koron.

Koska kuntatodistusohjelmasta ei aiheudu kaupungille käytetyn

luoton korkokulujen lisäksi muita kuluja, voidaan

kuntatodistusohjelma solmia useamman järjestäjän kanssa.

 

Tarvitessaan lyhytaikaista rahoitusta kaupunki pyytää kaikilta

järjestäjiltä ostotarjouksen ja hyväksyy edullisimman. Jos

tarjouksissa ei ole eroa, käytetään eri järjestäjiä vuorotellen.

Kuntatodistusohjelman käyttöönotosta Aktia Säästöpankki Oyj perii

järjestelypalkkion. Muut järjestäjät eivät peri erillispalkkioita.

 

Kaupunginhallituksen tulee päättää keiden kanssa kaupunki tekee

sopimukset kuntatodistusten liikkeeseen laskemisesta sekä määrätä

kenellä on oikeus tehdä kuntatodistuskauppaa.

(tj AT)

 

Ehdotus:  Kaupunginhallitus päättää tehdä sopimuksen kuntatodistusten

liikkeeseen laskemisesta (kuntatodistusohjelma) seuraavien

järjestäjien kanssa:

 

Kuntarahoitus Oyj

Nordea Oyj

OKO Oyj

Sampo Pankki Oyj

 

Kaupunginhallitus päättää, että kuntatodistusohjelman limiitti on

2.000.000 euroa/järjestäjä. Tällöin kulloinkin liikkeellä olevien

kuntatodistusten yhteenlaskettu nimellisarvo voi olla enintään

2.000.000 euroa/järjestäjä.

 

Kaupunginhallitus päättää, että hallintosäännön mukaisesti

talousjohtaja Anne Takalalla ja hänen estyneenä olleessaan

pääkirjanpitäjä Mirja Sinisalolla on oikeus tehdä

kuntatodistuskauppaa.

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

 

Täytäntöönpano Em. järjestäjät

Talousosasto

 

KHALL § 293

Kirjanpitopäällikön vaihdoksesta ja sijaisuuden muutoksesta johtuen

on syytä muuttaa päätöstä ja todeta liikkeelle laskijoiden uudet

viralliset nimet, jotka ovat

 

Kuntarahoitus Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj

Pohjola Pankki Oyj

Sampo Pankki Oyj

 

Lisätietoja Talousjohtaja Anne Takala,

Puh. (02) 8451 5220

 

Ehdotus:  Kaupunginhallitus päättää, että hallintosäännön mukaisesti

talousjohtaja Anne Takalalla ja hänen estyneenä ollessaan

laskentapäällikkö Hannele Aitamurrolla on oikeus tehdä

kuntatodistuskauppaa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

 

 

KHALL 25.03.2013 § 153

 

Kaupunki on käyttänyt kuntatodistusluottoja satunnaisesti

maksuvalmiuden turvaamiseen. Koska lyhet korot ovat alhaalla,

kuntatodistusluotot ovat viime vuosina olleet erittäin edullinen

rahoitusmuoto. Kaupungin pitkäaikaisen lainakannan rinnalla

kannattaa käyttää näitä joustavia rahoitusmuotoja. Jotta kaupunki

voi käyttää edullisimpia rahoituksen tarjoajia ilman limiittien

asettamia rajoja, järjestäjäkohtaisia limiittejä olisi hyvä nostaa.

 

Maksuvalmiuden ja kassanhallinnon varmistamiseksi

kuntatodistusohjelman limiittiä tulisi nostaa 2.000.000 eurosta

5.000.000 euroon/ järjestäjä.

 

Ehdotus:  Kaupunginhallitus päättää nostaa kaupungin maksuvalmiuden ja

kassanhallinnan varmistamiseksi kuntatodistusohjelman limiittiä

2.000.000 eurosta 5.000.000 euroon/järjestäjä seuraavien

toimijoiden osalta:

 

Kuntarahoitus Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj

Pohjola Pankki Oyj ja

Danske Bank Oyj.

 

Kaupunginhallitus merkitsee samalla tiedoksi, että hallintosäännön

mukaisesti talousjohtaja Anne Takalalla ja hänen estyneenä

ollessaan laskentapäällikkö Hannele Aitamurrolla on oikeus käydä/

tehdä kuntatodistuskauppaa.

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkittiin, että Mauri Kontu poistui kokouksesta esteellisenä tämän

asian käsittelyn ajaksi.

 

Merkittiin, että tämä asia tarkastettiin kokouksessa.

 

______

 

KHALL 31.03.2014 § 143

 

Kaupunki on vuonna 2013 käyttänyt kuntatodistusohjelman

lyhytaikaisia luottoja maksuvalmiutensa turvaamiseksi, koska lyhyet

korot ovat olleet edelleen alhaalla. Koska kaupunki ei nostanut

pitkäaikaista lainaa viime vuonna, lyhytaikaisia kuntatodistusluottoja

on tällä hetkellä käytössä eri rahoittajilta yhteensä 13 miljoonaa

euroa. Luotot on otettu kuukauden ja kahden kuukauden

laina-ajoille. Jotta korkoriski koronnousun johdosta ei olisi niin suuri

lyhyellä aikavälillä, niin osa kuntatodistusluotoista olisi hyvä ottaa

pidemmällä laina-ajalla. Nykyinen 5.000.000 eurona luottolimiitti

rahoittajittain on liian pieni pidempiaikaisten kuntatodistusluottojen

ottamiseen, ja hankaloittaa rahoittajien välistä kilpailutusta. Jos

rahoittajan luottolimiitti on jo kokonaisuudessaan käytössä, kaupunki

ei voi ottaa tältä uutta lainaa - vaikka rahoittajan korko olisi edullisin.

Tämän vuoksi kuntatodistusohjelman limiittiä tulisi nostaa 5.000.000

eurosta 10.000.000 euroon/rahoittaja. Samalla tulisi päättää, miten

paljon kuntatodistusluottoja kaupungilla voi kerrallaan olla käytössä.

 

Lisätietoja: Talousjohtaja Anne Takala,

puh. 050 075 7657

 

Ehdotus:  Kaupunginhallitus päättää nostaa kaupungin kuntatodistusohjelman

limiittiä 5.000.000 eurosta 10.000.000 euroon/järjestäjä seuraavien

toimijoiden osalta:

 

Kuntarahoitus Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj

Pohjola Pankki Oyj ja

Danske Bank Oyj.

Samalla kaupunginhallitus päättää, että kuntatodistusluottoja saa

olla yhteensä käytössä enintään 15.000.000 euroa kerrallaan.

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkittiin, että Mauri Kontu poistui kokouksesta esteellisenä tämän

asian käsittelyn ajaksi.

Merkittiin, että tämä asia tarkastettiin kokouksessa.

 

______

 

 

KHALL 06.10.2014 § 381

 

Svenska Handelsbanken AB on 1.10.2014 jättänyt

tarjouksen kuntatodistusohjelman käyttöönotosta.

Tarjouksen mukaan kuntatodistusohjelman limiitti

olisi 10.000.000 euroa kuten muillakin kaupungin kanssa

kuntatodistusohjelmasta sopimuksen tehneillä rahoituslaitoksilla.

 

Ehdotus  Kaupunginhallitus päättää tehdä sopimuksen kuntatodistusten

liikkeeseenlaskemisesta (kuntatodistusohjelma) Svenska

Handelsbanken AB:n kanssa. Kuntatodistusohjelman limiitti on

10.000.000 euroa.

Samalla kaupunginhallitus päättää, että kuntatodistusluottoja voi olla

yhtä aikaa käytössä enintään 15.000.000 euroa.

 

Kaupunginhallitus merkitsee samalla tiedoksi, että hallintosäännön

§ 26 mukaisesti talousjohtaja Anne Takalalla on oikeus käydä/tehdä

kuntatodistuskauppaa ja päättää, että hänen estyneenä ollessaan,

laskentapäällikkö Hannele Aitamurrolla on oikeus

käydä / tehdä kuntatodistuskauppaa.

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkittiin, että tämä asia tarkastettiin kokouksessa.

Merkittiin, että Mauri Kontu poistui kokouksesta esteellisenä tämän

asian käsittelyn ajaksi.

 

______

 

 

1156/02.06.02/2019

Kaupunginhallitus 2.9.2019 § 289

 

Lyhytaikaiset kuntatodistusohjelmat ovat viime vuosina olleet erittäin

edullisia. Niiden korot ovat vaihdelleet noin +0,25 %:n ja -0,25 %:n

välillä. Kaupunki on siksi käyttänyt niitä runsaasti (lainojen määrä on

vaihdellut 5.000.000 eurosta 15.000.000 euroon) ja pitkäaikaisten

luottojen ottamista on myöhennetty. Tarkoituksena on kilpailuttaa

isompia yksittäisiä luottoeriä, ja tämän takia käytössä olevien

kuntatodistuslainojen enimmäismäärää olisi tarpeen korottaa.

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää, että kuntatodistusluottoja voi olla yhtä

aikaa käytössä enintään 20.000.000 euron arvosta.

Kaupunginhallitus merkitsee samalla tiedoksi, että hallintosäännön

29 §:n mukaisesti talousjohtaja Anne Takalalla on oikeus käydä /

tehdä kuntatodistuskauppaa ja päättää, että hänen estyneenä

ollessaan, kirjanpitopäälllikkö Liisa Palomäellä on oikeus käydä /

tehdä kuntatodistuskauppaa.

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 

Kaupunginhallitus 12.02.2024 § 46  

2168/02.05.04/2024 

 

Valmistelija: Talousjohtaja Anne Takala

 Rahoitussihteeri Alina Hyytiä

etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

 

Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta on irtisanonut kuntatodistusten liikkeeseenlaskemista koskevan sopimuksen kaupungin kanssa päättymään 29.2.2024.

 

Handelsbanken on luopumassa Suomen liiketoiminnoistaan,  ja kuntatodistuskaupankäynnistä luopuminen on alkanut vähitellen jo loppuvuonna 2023.

 

Danske Bank A/S Suomen sivuliike ilmoitti huhtikuussa 2023 luopuvansa kuntatodistuskaupankäynnistä.

 

Kuntatodistuskaupankäynti on vallitsevassa toimintaympäristössä keskittynyt Kuntarahoitus Oyj:n, Nordea Bank Oyj:n ja OP Yrityspankki Oyj:n välittämiin luottoihin. Nykyinen 10.000.000 euron rahoittajakohtainen luottolimiitti rajoittaa kilpailutusta, koska luotonantajien määrä on supistunut kolmeen toimijaan.

 

Lyhytaikaisen rahoituksen järjestämiseksi rahoittajakohtaisia limiittejä on tarkistettava. Jos rahoittajan luottolimiitti on jo kokonaisuudessaan käytössä, kaupunki ei voi ottaa tältä uutta lainaa - vaikka rahoittajan korko olisi edullisin.

 

Kuntatodistusohjelman rahoittajakohtaista limiittiä tulisi nostaa 10.000.000 eurosta 15.000.000 euroon per rahoittaja. Kuntatodistusluottoja saa edelleen olla käytössä yhteensä enintään 20.000.000 euroa kerrallaan.

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää nostaa kaupungin kuntatodistusohjelman limiittiä 10.000.000 eurosta 15.000.000 euroon per rahoittaja seuraavien toimijoiden osalta:

- Kuntarahoitus Oyj
- Nordea Bank Oyj
- OP Yrityspankki Oyj

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

______

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa